ครุภัณฑ์ออนไลน์

แสดงครุภัณฑ์ทั้งหมด

หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ S/N ผู้รับผิดชอบ
7110-020-141 ตู้ใส่เอกสาร 4 ลิ้นชัก
7195-006-664 โต๊ะคอมพิวเตอร์
7195-006-186 โต๊ะคอมพิวเตอร์
7195-005-507 โต๊ะคอมพิวเตอร์
7195-006-750 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 ตัว
5850-002-591 โทรศัพท์
5850-002-592 โทรศัพท์
7195-001-538 บอร์ดติดผนัง
7110-006-002-288 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ห้องเก็บของจำหน่าย
4120-001-752 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด38,000บีทียู เครื่องระบายความร้อน รุ่นSCT-380 เครื่องส่งลมเย็น รุ่น SFT-380 C9708H38019 F9708H38019 ห้องเก็บของจำหน่าย
7105-005-008-1603 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ห้องเก็บของจำหน่าย
6730-011-579 เครื่องฉายภาพ ห้องเก็บของจำหน่าย
3750-002-078 เครื่องตัดหญ้าแบบล้อรถจักรยานขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ห้องเก็บของจำหน่าย
7110-018-404 ตู้เหล็ก 2 บานยี่ห้อ คิงคอง
7110-018-468 ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ยี่ห้อไทยโย รุ่น LK101
7110-018-321 ตู้เหล็ก 2 บานประตู ยี่ห้อ ลีโก้
3450-002-025 แท่นสว่านตัวเล็กเจาะเข้าเล่ม 1 แท่น ยี่ห้อ Speep รุ่น T-13
7910-003-016 เครื่องดูดฝุ่น ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่น MC-1700
7105-007-1605 เก้าอี้เอนกประสงค์ ห้องเก็บของจำหน่าย
7105-007-1606 เก้าอี้จัดเลี้ยงรหัส ทีแอล925 ห้องเก็บของจำหน่าย
7110-018-290 ตู้เหล็ก 2 บาน
7105-007-1614 เก้าอี้จัดเลี้ยงรหัส ทีแอล925 ห้องเก็บของจำหน่าย
7195-005-846 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
7110-018-481 ตู้เหล็ก 2 บาน ยี่ห้อคิงคอ รุ่น 72-100
7110-018-780 ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ยี่ห้อคิงคอง
7110-018-784 ตู้เหล็ก 2 บาน ยี่ห้อ คิงคอง
7110-018-169 ตู้เหล็ก 2 บานประตู ยี่ห้อ ลักกี้
7110-018-072 ตู้ใส่เหล็ก 2 บาน
7110-018-783 ตู้เหล็ก 2 บาน
7110-018-388 ตู้เหล็ก 2 บาน ยี่ห้อคิงคอง รหัส 72-SC 100
7110-018-195 ตู้เหล็ก 2 บาน
7110-028-035 ตู้ใส่เอกสาร 15 ลิ้นชัก
7110-020-074 ตู้ใส่เอกสาร 4 ลิ้นชัก
7195-005-5098 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Luxe
7110-018-155 ตู้เหล็ก 2 บาน
7110-018-253 ตู้เหล็ก 2 บาน
7105-007-1626 เก้าอี้จัดเลี้ยงรหัส ทีแอล925
4120-001-1110 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 135
7110-018-145 ตู้เหล็ก 2 บาน
7195-005-1652 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
7110-018-528 ตู้เหล็ก 2 บานทึบ
7110-018-091 ตู้เหล็ก 2 บาน
7110-018-466 ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)ยี่ห้อไทยโย รุ่น LK101
7110-018-531 ตู้เหล็ก 2 บาน
7110-018-172 ตู้เหล็ก 2 บาน
7105-007-3516 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ห้องเก็บของจำหน่าย
7195-006-200 โต๊ะขาว
4120-001-1811 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 20000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ Snowsea ส่งลมเย็น Snowsea รุ่น SEC 200 No.20-4-F-430171 ห้องเก็บของจำหน่าย
4120-001-1811 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 20000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ Snowsea ระบายความร้อน Snowsea รุ่น SCT200 No.12-4-C-000221 ห้องเก็บของจำหน่าย
7110-018-530 ตู้เหล็กขนาด 2 บาน(มอก.) 3 ตู้ ยี่ห้อคิงคอง รหัส 72 SC
7195-006-204 โต๊ะขาว
7110-018-146 ตู้เหล็ก 2 บาน
7110-018-071 ตู้เหล็ก 2 บาน
7110-018-782 ตู้เหล็ก 2 บาน
7195-006-193 โต๊ะขาว
7720-005-024 ขาแขวนโทรทัศน์ 29 ขนาด นิ้ว
7720-005-026 ขาแขวนโทรทัศน์ 29 ขนาด นิ้ว
7720-005-025 ขาแขวนโทรทัศน์ 29 ขนาด นิ้ว
7105-007-4502 เก้าอี้ ห้องเก็บของจำหน่าย
7730-003-862 จอมอนิเตอร์ 14 นิ้ว ยี่ห้อ SHAP รุ่น 14AP105 713126 135
7730-007-379 เครื่องเล่นวีดีโอชนิดเล่นและบันทึก ยี่ห้อ Sony รุ่น TCM20DV 0204728 ห้องเก็บของจำหน่าย
7195-005-5078 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
5805-002-608 โทรศัพท์ 135
7110-018-327 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู ยี่ห้อ คิงคอง 135
7110-018-359 ตู้เหล็ก 2 บาน ยี่ห้อลัคกี้ (มอก.) 135
7110-018-364 ตู้แหล็ก 2 บาน 135
7110-018-762 ตู้แหล็ก 2 บาน 135
7410-020-379 ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก ยี่ห้อ Twin 135
7110-006-007 โต๊ะทำงานระดับ 1-2 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-001-384 เครื่องเล่นเทปหัวเดี่ยว ยี่ห้อ JVC รุ่น RC-BX33 165F7461 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-001-385 เครื่องเล่นเทปหัวเดี่ยว ยี่ห้อ JVC รุ่น RC-BX34 165F7462 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-001-222 เครื่องเล่นวิทยุ-เทป 2 หัวเทป ยี่ห้อโซนี่ รุ่น CFS-55S 0095349 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-001-214 วิทยุ-เทป ยี่ห้อโซนี่ รุ่น CFSB-55MK 3085 ห้องเก็บของจำหน่าย
7730-003-316 โทรทัศน์สี 25" ยี่ห้อเจวีซี 12371445 135
5835-001-309 เครื่องขยายเสียงช่วยสอนพร้อมไมโครโฟนไร้สาย ห้องเก็บของจำหน่าย
5835-001-312 เครื่องขยายเสียงช่วยสอนพร้อมไมโครโฟนไร้สาย ห้องเก็บของจำหน่าย
5836-015-380 ชุดเครื่องเสียง(เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 8 ช่อง ยี่ห้อ Audio Craf รุ่น FMX-400ST ห้องเก็บของจำหน่าย
5836-015-380.1 - ลำโพง ห้องเก็บของจำหน่าย
5836-015-380.2 - ลำโพง ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-001-199 วิทยุเทป ยี่ห้อ Sony รุ่น CFS-B56 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-001-209 วิทยุเทป ยี่ห้อ Sony รุ่น CFS-B57 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-001-243 เครื่องเล่นวยิทยุเทปแบบหัวเดี่ยว ยี่ห้อโซนี่ รุ่น CFS-B5SMK 2 264286 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-001-195 วิทยุเทป ยี่ห้อ Sony รุ่น CFS-B67 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-001-196 วิทยุเทป ยี่ห้อ Sony รุ่น CFS-B68 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-001-197 วิทยุเทป ยี่ห้อ Sony รุ่น CFS-B69 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-001-198 วิทยุเทป ยี่ห้อ Sony รุ่น CFS-B70 ห้องเก็บของจำหน่าย
5805-002-567 โทรศัพท์ยี่ห้อ โซนี่ ยี่ห้อโซนี่ รุ่นไอที-บี7
7195-005-1800 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ PARAGON
5805-002-494 เครื่องรับโทรศัพท์ ยี่ห้อโซนี่ รุ่นไอทีบี2 109178788
7110-018-480 ตู้เหล็ก 2 บาน ยี่ห้อ คิงคอง
7105-007-3975 เก้าอี้ ยี่ห้อ ทีแอล รุ่น พีอาร์
7105-007-9376 เก้าอี้ ยี่ห้อ ทีแอล รุ่น พีอาร์
5805-002-666 โทรศัพท์สายเดี่ยว
7730-007-380 เครื่องเล่นวีดีโอชนิดเล่นและบันทึก ยี่ห้อ Sony รุ่น SLV-FP825PS 204747 ห้องเก็บของจำหน่าย
5820-023-081 เครื่องเล่นดีวีดี 3 เครื่อง ยี่ห้อ Pioneer รุ่น DV-.55 CBTM6561LN ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-001-386 เครื่องเล่นเทปคลาสเซ็ท 2 ตลับ ยี่ห้อ เทียส์ รุ่น W790 R A2KL02322 ห้องเก็บของจำหน่าย
7730-003-363 โทรทัศน์ 14 นิ้ว ยี่ห้อ Sharp 723177
6730-011-144 เครื่องฉายภาพเหมือนจริง JVC รุ่น AVP950E 11730699 ห้องเก็บของจำหน่าย
5820-023-047 เครื่องเล่น DVD ยีห้อ soken รุ่น T40 VDO218055566 ห้องเก็บของจำหน่าย
7195-006-1012 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
7195-005-1650(1) เก้าอี้
7150-007-3518 เก้าอี้
7730-007-375 เครื่องเล่นวีดีโอชนิดเล่นและบันทึก ยี่ห้อ Sony รุ่น SLV - FP 825PS 0204895 ห้องเก็บของจำหน่าย
5820-023-065 เครื่องเล่น DVD ยี่ห้อ พานาโซนิค รุ่น DVD-RV32 VB2HA001701 ห้องเก็บของจำหน่าย
7730-003-239 โทรทัศน์สี ขนาด 29 นิ้ว ยี่ห้อ SONY รุ่น KV-F29MF1 1507146 ห้องเก็บของจำหน่าย
7730-003-128 โทรทัศน์สีขนาด 29 นิ้ว ยี่ห้อ SONY รุ่น KV-F29MZ1 15070652 ห้องเก็บของจำหน่าย
5805-002-735 โทรศัพท์สายเดี่ยว 415741 ห้องเก็บของจำหน่าย
6730-002-337 จอรับภาพ ใช้มือดึง ขนาด 120 นิ้ว ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-001-447 วิทยุเทป ยี่ห้อ พานาโซนิค รุ่น RXD17 ห้องเก็บของจำหน่าย
7105-007-2583 เก้าอี้
5805-002-682 โทรศัพท์ ยีห้อ โซนี่ รุ่น IT-B7 304584
7730-003-763 โทรทัศน์สี ยี่ห้อ พานาโซนิค รุ่น KV-8J29M50
5805-002-667 โทรศัพท์
5835-001-328(1) ลำโพง ยี่ห้อ ART Audio รุ่น S-25 02030009 135
5835-001-328(2) ลำโพง ยี่ห้อ ART Audio รุ่น S-25 02030016 135
5805-002-602 โทรศัพท์ 135
5805-002-753 โทรศัพท์สายเดี่ยว ยี่ห้อ Sony รุ่น ITB7 412728
5805-002-654 โทรศัพท์ ยี่ห้อ Sony 135
5835-001-307 เครื่องขยายเสียงช่วยสอนพร้อมไมโครโฟนไร้สาย ห้องเก็บของจำหน่าย
7150-010-001-391 โต๊ะ ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-001-235 เครื่องเล่นวิทยุเทปแบบหัวเดี่ยว ยี่ห้อโซนี่ รุ่นCFS-B5SMK2 263907 ห้องเก็บของจำหน่าย
7195-015-001-726 ชั้นรถเข้นวางอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ยี่ห้อลัคกี้ รุ่น วีดีโอ-231 ห้องเก็บของ
7110-005-001-6710 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-11856 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-4991 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-5542 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6733 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6995 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6776 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6968 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6803 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8932 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8114 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-7008 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-4961 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6670 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8129 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8140 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6932 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6981 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-4997 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-68141 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8113 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6954 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8103 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6556 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6571 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6956 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8136 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-1050 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-4822 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6569 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-5548 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-5548 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8017 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6946 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8101 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8111 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8154 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-10179 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8121 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8133 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8120 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6607 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6971 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-10326 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-4966 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-7027 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-7011 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6979 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6599 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-5284 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6755 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-5284 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6755 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6824 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6750 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6964 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-4955 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-4962 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-4983 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-4990 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-5333 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-5531 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6553 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6557 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6560 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6570 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6580 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6623 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6632 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6641 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6642 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6685 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6719 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6742 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6756 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6770 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6784 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6786 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6810 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6817 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6821 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6942 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6944 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6951 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6989 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8018 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8100 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8104 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8106 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8115 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8123 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8126 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8127 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8128 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8135 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8137 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8143 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-10240 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-10863 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-80061 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-102265 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-102383 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-103151 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-1075 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-4956 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-4992 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-4996 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-5000 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-5255 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6555 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6581 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6588 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6589 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6601 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6615 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6629 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6640 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6706 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6714 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6769 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6774 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6799 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6802 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6808 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6949 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6958 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6970 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6972 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-7006 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-7009 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-7012 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-7025 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8010 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8105 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8110 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8112 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8117 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8122 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8124 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-6777 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8131 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7110-005-001-8142 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
7150-010-001-390 โต๊ะ ห้องเก็บของจำหน่าย
7110-005-001-5403 เก้าอี้ ห้องเก็บของจำหน่าย
7110-005-001-5466 เก้าอี้ ห้องเก็บของ
7105-001-218 เก้าอี้ ห้องเก็บของ
7110-005-001-5466 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย
4120-001-2657 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 25600 บีทียู ยี่ห้อเอนจิเนีย รุ่น EC25/FS25 หมายเลขเครื่อง F077978 F077978 135
4120-001-2657 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 25600 บีทียู ยี่ห้อเอนจิเนีย รุ่น EC25/FS25 หมายเลขเครื่อง Co77724 Co77724 135
7105-006-002-641 โต๊ะทำงาน อ.รัชดาพร
7105-007-2630 เก้าอี้ อ.รัชดาพร
7105-001-001-021 เก้าอี้ อ.รัชดาพร
5805-002-769 โทรศัพท์ ยี่ห้อ โซนี่ 415740 อ.รัชดาพร
7105-005-008-946 เก้าอี้ทำงานสำหรับรองคณบดี ยี่ห้ออิตาลี่ รุ่นสวิง อ.รัชดาพร
7110-020-222 ตู้ใส่เอกสาร 4 ชั้น
7105-007-2799 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
7105-007-2793 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
5805-002-753 โทรศัพท์ ยี่ห้อ โซนี่ หมายเลขเครื่อง 412728
4120-001-018 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ห้องเก็บของจำหน่าย
4120-001-3216 เครื่องปรับอากาศ คอยเย็น 30616406
4120-001-3216(1) เครื่องปรับอากาศ คอยร้อน 30622428
7195-015-010 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จิรัชยา
7195-015-001-717 ชั้นวางเอกสารแบบถอดได้ ยี่ห้อ ลัคกี้ รุ่น S-504 จิรัชยา
4120-001-719 เครื่องปรับอากาศ ห้องเก็บของจำหน่าย
7125-002-179 ตู้ไม้ 2 ตอน 1 ตู้
4120-001-2749 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 16500 บีทียู รุ่น YCM16/FCT16
4120-001-2749(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 16500 บีทียู รุ่น YCM16/FCT16
4120-001-2748 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 16500 บีทียู รุ่น YCM16/FCT16 ยี่ห้อ YORK 0205B101
7110-006-002-334 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 หรินฟ้า
7105-001-001-145 โต๊ะอเนกประสงค์
7105-001-001-145(1) เก้าอี้
7105-001-001-145(2) เก้าอี้
7105-001-001-145(3) เก้าอี้
7105-001-001-145(4) เก้าอี้
7105-001-001-145(5) เก้าอี้
6730-002-380 จอรับภาพ
7195-005-1841 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าห้อง
7195-005-1645(1) เก้าอี้ สุดสรวง/เสาวภาคย์/พรวีร์
7105-002-167 ตู้หนังสือ (ไม้) สุดสรวง/เสาวภาคย์/พรวีร์
7110-006-002-706 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 สุดสรวง/เสาวภาคย์/พรวีร์
7105-007-2685 เก้าอี้โพลี-โพพีลีน สีน้ำเงินเข้ม สุดสรวง/เสาวภาคย์/พรวีร์
7105-001-182 เก้าอี้อ่านหนังสือ สุดสรวง/เสาวภาคย์/พรวีร์
7195-006-750 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 ตัว
7110-032-094 ตู้โชว์บานเลื่อนกระจกซ้อนพร้อมฐานขนาด 6 ฟุต ยี่ห้อ ลิโก้
7125-002-183 ตู้ไม้ 2 ตอน จำนวน 1 ตู้
5805-002-1782 โทรศัพท์ ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-TS3MXR 2JBFC219221 มานพ แตงตุ้ม
7110-029-080 ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก ยี่ห้อโทโย จำนวน 1 ตู้ พจนีย์ สีเอี่ยม
7195-005-1842 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าห้อง
7105-001-133 เก้าอี้
7105-007-2647 เก้าอี้
5805-002-656 โทรศัพท์ ยี่ห้อ Sony หมายเลขเครื่อง 305299 305299 อภิชัย รุ่งเรือง
7105-001-205 เก้าอี้อ่านหนังสือ คัมภีร์ นูนคาน
7110-018-361 ตู้เหล็ก 2 บาน ยี่ห้อลัคกี้ (มอก.) คัมภีร์ นูนคาน
5805-002-657 โทรศัพท์ 305300 คัมภีร์ นูนคาน
4120-001-3215 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือชนิดแขวน 25000 บีทียูคอยเย็น 30616415
4120-001-3215(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือชนิดแขวน 25000 บีทียูคอยร้อน 60622429
7195-005-1821 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
7110-006-002-443 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พงศกร เมธีธรรม
4120-001-2923 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 25000 บีทียู ยี่ห้อ ยอร์ก หมายเลขเครื่อง 0209E1999 0209E1999 135
4120-001-2923(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 25000 บีทียู ยี่ห้อ ยอร์ก หมายเลขเครื่อง 0209E2105 0209E2105 135
5805-002-1793 โทรศัพท์สายเดี่ยว ยี่ห้อ พานาโซนิค
7110-033-252 ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้บานเลื่อนกระจก ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
7105-007-3513 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
4120-001-2919 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25000 บีทียู ยี่ห้อ ยอร์ก 0209E1966 ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
4120-001-2919(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25000 บีทียู ยี่ห้อ ยอร์ก ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
7110-006-002-706(1) เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
7105-007-373 เก้าอี้ ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
7105-001-001-036 โต๊ะทำงานระดับ 7-9 ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
7105-001-001-058 โต๊ะทำงานระดับ 7-9 ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
7105-007-373 เก้าอี้
7105-007-11703 เก้าอี้ ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 9 คน
7195-006-1422 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อพารากอน รุ่น281/S ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 9 คน
7110-038-007 ตู้เหล็กใส่หนังสือ จำนวน 1 ตู้ ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 9 คน
7105-007-4510 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 9 คน
5805-002-744 โทรศัพท์สายเดี่ยว ยี่ห้อ Sony รุ่น ITB7 418106 ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 9 คน
7110-006-002-573 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 9 คน
7110-018-650 ตู้เหล็ก 2 บาน ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 9 คน
7105-007-2802 เก้าอี้ประชุม ยี่ห้ออิตาลี ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 9 คน
7110-005-001-6585 เก้าอี้อ่านหนังสือ ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 9 คน
7110-020-004 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก ยี่ห้อ VIOIOKY สีเทา
7110-006-002-576 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 9 คน
7105-007-2927 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
7105-005-008-875 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 9 คน
7105-007-2600 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 9 คน
7105-001-227 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 9 คน
7730-007-173 เครื่องวีดีโอแบบเล่นเทป ยี่ห้อโซนี่ รุ่น GA35 105814 ห้องประชุม
7105-005-008-2993 เก้าอี้สำหรับจนท.คอมฯ ยี่ห้อโตกิชิ รุ่น NDIA ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
7105-005-008-2984 เก้าอี้สำหรับจนท.คอมฯ ยี่ห้อโตกิชิ รุ่น NDIA ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
7110-006-002-577 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
7110-006-002-444 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
7110-018-651 ตู้เหล็ก 2 บาน ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
7195-005-7193 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
7105-007-1604 เก้าอี้จัดเลี้ยงรหัส ทีแอล925 ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
5805-002-658 โทรศัพท์สายเดี่ยว ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
7105-007-2662 เก้าอี้โพลี-โพพีลีน สีน้ำเงินเข้ม ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
7105-001-210 เก้าอี้อ่านหนังสือ ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
7105-001-153 เก้าอี้อ่านหนังสือ ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
7195-005-4028 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พิชญาภา
7195-005-1822 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ PARAGON ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
7195-005-1808 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ PARAGON ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
7110-032-386 ตู้ใส่เอกสาร ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
7195-005-5047 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
7110-006-002-466 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 3 คน
7150-001-001-392 โต๊ะสำหรับผู้สอน ผศ.วิรัช
7110-006-002-686 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 อ.อรอุษา
7195-005-5785 โต๊ะทำงาน สุกัญญา
7105-007-17912 เก้าอี้ประชุม 1 ตัว อัจวรรณ
7105-007-17919 เก้าอี้ประชุม 1 ตัว เรือนขวัญ
7110-006-002-553 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 วรรณภา
5805-002-660 โทรศัพท์ ยี่ห้อ Sony 305237 พรภุทชรี
5805-002-652 เก้าอี้ระดับ 3-6
7105-001-001-035 โต๊ะทำงานระดับ 7-9 มณีนุช
7195-005-1838 โต๊ะคอมพิวเตอร์ วรรณภา
7110-032-130 ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต พร้อมขารองตู้ พรภุทชรี
7195-005-2796 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ มณีนุช
7110-018-322 ตู้เหล็ก 2 บานประตู ยี่ห้อ ลีโก้ ห้องรอง
7195-005-5784 โต๊ะทำงาน ห้องวิชาการ
5805-002-565 โทรศัพท์ ยี่ห้อ โซนี่ ห้องวิชาการ
7195-005-2797 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องวิชาการ
7195-005-1813 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ วรรณพัชฐ์
7110-006-047 เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 สุภาภรณ์
7110-006-298 เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 ห้องวิชาการ
7105-007-2926 เก้าอี้สวิงผ้าฝ้าย ห้องวิชาการ
7110-038-008 ชั้นวางเอกสาร(ไม้) วรรณพัชร
5805-002-566 โทรศัพท์ยี่ห้อ โซนี่ ยี่ห้อโซนี่ รุ่นไอที-บี7 176464 สุภาภรณ์
7110-006-002-399 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 วรรณพัชร
7110-032-500 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต พร้อมฐาน ยี่ห้อทวิน ศวัสมน
7195-005-2801 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องวิชาการ
7195-007-17895 เก้าอี้สำหรับ Booth Internet วรรณพัชร
7105-010-894 โต๊ะประชุมขนาด0.80x1.50ม. ห้องวิชาการ
7110-006-002-096 โต๊ะทำงานระดับ1-2 วิชาการ
7195-005-1849 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ PARAGON วิชาการ
7110-020-065 ตู้ใส่เอกสาร 4 ลิ้นชัก วิชาการ
6630-020-110 ตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า 5.9 คิว บุกฟุต ยี่ห้อชาร์ป พัสดุ
7110-006-002-449 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ศรินทพย์
7110-006-289 เก้าอี้ทำงาน กาญจนา
7110-032-131 ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต พร้อมขารองตู้ พจนีย์
7110-003-006 ตู้นิรภัย พรรตรี
7430-001-092 เครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปีย18 รัตนา
7105-001-001-095 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 กาญจนา
7110-032-146 ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุตพร้อม ขารองตู้ยี่ห้อลักกี้ กาญจนา
7195-015-001-019 ชั้นเหล็กวางหนังสือ 2 ชั้น ขนาด 12*48*36 พจนีย์
7110-006-291 เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 สิริกาญจน์
7110-032-097 ตู้กระจกบานเลื่อน 2 ชั้น ยี่ห้อลีโก้ รหัสSLG-306+SLR+306 รัตนา
7195-007-17892 เก้าอี้สำหรับ Booth Internet วิไลพร
7195-007-17894 เก้าอี้สำหรับ Booth Internet วิไลพร
7195-005-1806 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ศิรินทิพย์
5805-002-670 โทรศัพท์สายเดี่ยว สมศักดิ์
7-17893 โทรศัพท์ ยี่ห้อ sony หมายเลขเครื่อง 276509 นพพร
7195-007-17893 เก้าอี้สำหรับ Booth Internet วิไลพร
7195-007-17897 เก้าอี้สำหรับ Booth Internet นพพร
7110-006-002-095(1) เก้าอี้ ห้องเอกสาร
7110-006-002-455 โต๊ะทำงาน 3-6 ห้องเอกสาร
7110-006-002-450 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ห้องเอกสาร
7110-006-002-057 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2 ห้องเอกสาร
7110-006-017-041 โต๊ะพับเอนกประสงค์ ห้องเอกสาร
7520-020-010 เครื่องตัดกระดาษ 1 เครื่อง ยี่ห้อ Power Cut รุ่น MA-22 พร้อมอุปกรณ์ (ใบมีด 2 ใบ) 41-1205544023 ห้องเอกสาร
6750-013-023 เครื่องเรียงเอกสาร 12 ช่องเรียง นพพร
7450-013-005 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มด้วยสันห่วงพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง ยี่ห้อ HIC รุ่น เอสบีพี 8509144 นพพร
6750-019-015 เครื่องเคลือบเอกสาร KL526030898 นพพร
7195-015-251 ชั้นวางเอกสาร 6 ชั้น ห้องเอกสาร
7110-006-017-044 โต๊ะพับเอนกประสงค์ ห้องเอกสาร
7110-020-170 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก ห้องเก็บของการเงิน
7195-015-1141 ชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น บารนี
7105-005-008-1446 เก้าอี้ วศินรัฐ
7195-015-001-718 ชั้นวางเอกสารแบบถอดได้ ยี่ห้อ ลัคกี้ ที่ รุ่น S-504 วศินรัฐ
7110-006-002-205 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 วศินรัฐ
7110-020-345 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก ยี่ห้อทวิน รหัส LCA-104 วศินรัฐ
7450-010-2948 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป คณาวุฒิ
7450-010-2948(1) ยี่ห้อ เลเซอร์ (CPU + จอ + คีย์บอร์ด) คณาวุฒิ
7450-010-2948(2) ยี่ห้อ เลเซอร์ (CPU + จอ + คีย์บอร์ด) คณาวุฒิ
7520-020-004 เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ยี่ห้อ Loland หมายเลขเครื่อง 2M-11485 ณัฐวุฒิ
7450-010-3131 คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Mac P121412MLFW ณัฐวุฒิ
7110-020-207 ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก ห้อง สนง.เลขาฯ
7110-029-047 ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก ห้อง สนง.เลขาฯ
7110-006-002-573(1) เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 ห้อง สนง.เลขาฯ
7110-006-002-458(1) เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 ห้อง สนง.เลขาฯ
7110-020-003 ตู้ใส่เอกสาร 3 ลิ้นชัก ห้อง สนง.เลขาฯ
7110-032-552 ตู้กระจกบานเลื่อนพร้อมฐาน ห้อง สนง.เลขาฯ
7105-007-1605 เก้าอี้จัดเลี้ยงรหัส ทีแอล925 ห้อง สนง.เลขาฯ
5805-002-764 โทรศัพท์ ยี่ห้อ โซนี่ หมายเลขเครื่อง 417699 ห้อง สนง.เลขาฯ
7195-005-5832 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ เอสเค ห้อง สนง.เลขาฯ
7110-006-002-679 เก้าอี้ระดับ 3-6 ห้อง สนง.เลขาฯ
7430-001-142 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยขนาดแคร่ยาวไม่ต่ำกว่า 18 ห้อง สนง.เลขาฯ
7110-037-003 ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก ห้อง สนง.เลขาฯ
7195-005-2791 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ห้อง สนง.เลขาฯ
7105-007-1627 เก้าอี้จัดเลี้ยงรหัส ทีแอล925 ห้อง สนง.เลขาฯ
5805-002-668 เครื่องรับโทรศัพท์ ยี่ห้อ โซนี่ 329764 ห้อง สนง.เลขาฯ
7110-020-317 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก ยี่ห้อลีโก้ สีเทาสลับ รุ่น FC-054 พิชญานนท์
7110-018-648 ตู้เหล็ก 2 บาน ห้อง สนง.เลขาฯ
5805-002-750 โทรศัพท์สายเดี่ยว ยี่ห้อ Sony รุ่น ITB7 ห้อง สนง.เลขาฯ
7110-018-474 ตู้เหล็ก 2บาน(มอก.) ยี่ห้อคิงคอง ห้อง สนง.เลขาฯ
7105-007-11409 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ห้อง สนง.เลขาฯ
7105-001-129 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ อรกัญญา
7110-006-046 เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 ห้อง สนง.เลขาฯ
7110-029-091 ตู้ใส่เอกสาร 15 ลิ้นชัก ยี่ห้อทวิน ห้อง สนง.
7110-029-053 ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก ห้อง สนง.
7110-029-205 ตู้ใส่เอกสาร 15 ลิ้นชัก ยี่ห้อ Sure ห้อง สนง.
7110-029-193 ตู้ใส่เอกสาร 15 ลิ้นชัก ยี่ห้อ Sure ห้อง สนง.
7110-029-194 ตู้ใส่เอกสาร 15 ลิ้นชัก ยี่ห้อ Sure ห้อง สนง.
7110-029-195 ตู้ใส่เอกสาร 15 ลิ้นชัก ยี่ห้อ Sure ห้อง สนง.
7110-029-198 ตู้ใส่เอกสาร 15 ลิ้นชัก ยี่ห้อ Sure ห้อง สนง.
7110-029-189 ตู้ใส่เอกสาร 15 ลิ้นชัก ยี่ห้อ Sure ห้อง สนง.
7195-006-521 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ PTC9060 ยี่ห้อ โมเทส ห้อง สนง.
7105-010-893 โต๊ะประชุมขนาด 0.80*1.50 ม. ห้อง สนง.
7520-010-008 ที่วางหนังสือพิมพ์
7195-005-1805 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ อ.จันทิมา
5805-002-751 โทรศัพท์สายเดี่ยว ยี่ห้อ Sony รุ่น ITB7 411531 อ.อรทัย
7195-005-2799 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
7105-005-008-1042 เก้าอี้บุผ้าฝ้าย รุ่น ซี4
4110-001-030 ตู้เย็นยี่ห้อ มิตซูบิชิ ขนาด 5.9 คิว 30410513
5805-002-745 โทรศัพท์ ยี่ห้อ โซนี่ 418107
7110-033-006 ตู้ใส่เอกสาร 3 ชั้น อ.พรชัย
7110-005-001-1026 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเก็บของ
5805-002-762 โทรศัพท์สายเดี่ยว ยี่ห้อ Sony รุ่น ITB7 คนัมพร
7195-007-284 เค้าเตอร์โค้ง คนัมพร
7110-006-002-107 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ห้องเก็บของจำหน่าย
7110-006-229 โต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ คนัมพร
7110-006-230 โต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ คนัมพร
7110-006-231 โต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ คนัมพร
7110-006-232 โต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13409 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13403 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13420 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13401 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13404 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13408 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13414 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13407 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13395 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13399 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13419 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13416 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13412 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13423 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13425 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13415 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13396 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13406 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13417 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13398 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13402 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13421 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13418 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7105-007-13424 เก้าอี้อ่านหนังสือ คนัมพร
7195-015-001-887 ชั้นวารสารจุ 24 รายการ ยี่ห้อ LPI รุ่น MR3 คนัมพร
7520-010-023 ชั้นวางหนังสือพิมพ์ คนัมพร
7520-010-024 ชั้นวางหนังสือพิมพ์ คนัมพร
7110-006-002-446 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ขวัญข้าว
7105-005-008-1587 เก้าอี้ทำงาน ผศ.วิรัช
7110-006-002-447 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 หนภ.ตะวันออก
7195-005-2790 โต๊ะคอมพิวเตอร์ อ.โสภา
7110-023-004 ตู้ใส่เอกสาร 4 ลิ้นชัก
7110-018-100 ตู้เหล็ก 2 บาน
7110-006-002-607 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 Mr.Jun Matsubara
7195-005-1884 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ PARAGON ห้องประชุมญี่ปุ่น
7110-006-002-641 เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 ห้องเดิมอ.เยาวเรศ
7110-020-577 ตู้เหล็กขนาด 4 ลิ้นชัก 1ตู้ Victory ห้องเก็บของญี่ปุ่น
7110-6-002-574(1) เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 Mr.Takuya Shishido
7110-020-176 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก ห้องเก็บของญี่ปุ่น
7110-018-248 ตู้เหล็ก 2 บาน ยี่ห้อ Kingkon ห้องเก็บของญี่ปุ่น
7110-006-002-598 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 Mr.Masashi Okumura
7105-005-008-1564 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ อ.ศิรินุช
7105-007-2688 เก้าอี้ อ.โสภา
7195-006-216 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ อ.โสภา
7105-007-2626 เก้าอี้อ่านหนังสือ อ.โสภา
7110-018-470 ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ยี่ห้อไทยโย รุ่น LK101
7110-018-262 ตู้เหล็ก 2 บาน
7110-006-002-458 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 3-6 ไม่มียี่ห้อ รุ่น เก้าอี้อยู่ที่ Mr.Hiroaki azakMiyi ส่วนโต๊ะอยู่ที่ Mr.Takuya Shishido (ห้อง HU4303)
7110-032-041 ตู้เหล็กบานเลื่อน ตอนล่างทึบ ตอนบนเป็นกระจกพร้อมขาเลื่อนกระจก ขนาด 34 1/2 4304และห้อง อ.สุวพรรณ 4301
7110-005-001-6675 เก้าอี้ อ.ธนัฏฐา
7110-005-001-10962 เก้าอี้เก้าอี้ฟังคำบรรยาย อ.ธนัฏฐา
7110-020-266 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก (มอก.) ยี่ห้อลักกี้ Mr.Robertus Pujo Leksono
7110-018-257 ตู้เหล็ก 2 บาน
7110-006-002-398 โต๊ะทำงานระดับ 3-6
7110-032-298 ตู้กระจกบานเลื่อน ซ้อนตู้กระจกบานเลื่อนพร้อมฐาน ลิโก้ รุ่น SLG304 1 ตู้
7105-001-001-021 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 7-9
7110-006-002-574 โต๊ะทำงานระดับ 3-6
7105-005-008-275 เก้าอี้ระดับ 7-9
7205-006-002-631 โต๊ะทำงานระดับ 3-6
7110-006-002-744 โต๊ะทำงาน
7110-034-030 ตู้ใส่เอกสาร 3 ลิ้นชัก
7105-001-4525 เก้าอี้
5805-002-1809 โทรศัพท์ ห้องเก็บของจำหน่าย
6730-002-340 จอรับภาพ ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW ห้องเก็บของจำหน่าย
4110-003-320 เครื่องทำน้ำเย็น ห้องเก็บของจำหน่าย
7195-005-1814 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ สุภาพร
7195-005-1819 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ระหว่างอาคาร
7195-005-1841 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ระหว่างอาคาร
7195-005-1842 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ระหว่างอาคาร
4110-003-356 เครื่องทำน้ำเย็น ระหว่างอาคาร
7195-001-536 บอร์ดติดผนัง
7195-001-534 บอร์ดติดผนัง
7195-005-1826 โต๊ะคอมพิวเตอร์
7195-001-506 บอร์ดล้อเลื่อน
4110-003-210 เครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อ Standard
7195-005-653 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องเก็บของจำหน่าย
7730-003-503 โทรทัศน์สี ขนาด 25 นิ้ว ยี่ห้อโซนี่ รุ่น 25 WG6 200008 731545 ยี่ห้อชาร์ป
7110-005-001-5397 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเรียน
6730-001-206 เครื่องฉายภาพเหมือนจริง ยี่ห้อ Wolfvion รุ่น VZ-5F SF2766 ห้องเรียน
7110-005-001-6975 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเรียน
7110-005-001-6686 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเรียน
7110-005-001-4969 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย
7110-005-001-10803 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย
7110-005-001-10329 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเรียน
7110-005-001-8118 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเรียน
7110-005-001-6947 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ห้องเรียน
7110-005-001-6689 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย
6730-011-194 เครื่องฉายภาพเหมือนจริง 2602 135
6730-002-378 จอรับภาพ
7110-005-001-7032 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย
7105-007-17917 เก้าอี้ประชุม 10 ตัว (จำหน่ายแล้ว 1 ตัว 17913 ปี 2558) งานกิจการนิสิต
7110-044-018 ตู้ล็อกเกอร์ 3 ลิ้นชัก งานกิจการนิสิต
7105-006-002-642 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 งานกิจการนิสิต
7110-006-002-576(1) เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 งานกิจการนิสิต
4120-001-631 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 38000 บีทียู ยี่ห้อ FRIEDRICH 389702041 งานกิจการนิสิต
7110-018-649 ตู้เหล็ก ยี่อห้อ ลัคกี้ทวิน แอลเอชเอส-816 งานกิจการนิสิต
7110-018-289 ตู้เหล็ก งานกิจการนิสิต
4120-001-632 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 38000 บีทียู ยี่ห้อ FRIEDRICH 389702025
5805-002-612 โทรศัพท์ ยี่ห้อ Sony ยี่ห้อ 241G5673 ห้องเรียน
5835-001-327 เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ยี่ห้อ TOA รุ่น A-506A 73691227 ห้องเรียน
5835-001-327(1) ลำโพง ยี่ห้อ ART Audio รุ่น S-25 02030018 ห้องเรียน
5835-001-327(2) ลำโพง ยี่ห้อ ART Audio รุ่น S-25 02030001 ห้องเรียน
7110-020-380 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก ยี่ห้อ ทวิน ห้องเรียน
7110-006-002-595(1) เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 ห้องเรียน
7105-001-001-311 เก้าอี้ ห้องเรียน
6730-011-193 เครื่องฉายภาพเหมือนจริง ยี่ห้อ Wolfvision 2601 ห้องเรียน
4120-001-634 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 38000 บีทียู ยี่ห้อ FRIEDRICH 389702019 ห้องเรียน
4120-001-633 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 38000 บีทียู ยี่ห้อ FRIEDRICH 389702026 ห้องเรียน
4120-001-635 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 38000 บีทียู ยี่ห้อ FRIEDRICH 389702220 ห้องเรียน
7150-010-001-389 โต๊ะสำหรับผู้สอน ห้องเรียน
5835-001-325 เครื่องขยายเสียง 73688813 ห้องเรียน
7150-010-001-389(1) เก้าอี้ผู้สอน ห้องเรียน
5835-001-325(1) ลำโพง ยี่ห้อ ART Audio รุ่น S-25 02020094 ห้องเรียน
5835-001-325(2) ลำโพง ยี่ห้อ ART Audio รุ่น S-25 02030006 ห้องเรียน
4120-001-636 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 38000 บีทียู ยี่ห้อ FRIEDRICH 389702221 ห้องเรียน
7110-018-488 ตุ้เหล็ก 2 บาน(มอก.) จำนวน 1ตู้ ห้องสโมสรนิสิต
7110-018-029 ตุ้เหล็ก 2 บาน(มอก.) จำนวน 1ตู้ ห้องสโมสรนิสิต
7125-003-1410 ตู้ล็อกเกอร์ขนาด 18 ประตู ยี่ห้อ ลุค รุ่น LK-118 ห้องสโมสรนิสิต
4120-001-637 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 38000 บีทียู ยี่ห้อ FRIEDRICH 389702223 ห้องสโมสรนิสิต
4120-001-638 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 38000 บีทียู ยี่ห้อ FRIEDRICH 389702023 ห้องสโมสรนิสิต
4120-001-639 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 38000 บีทียู ยี่ห้อ FRIEDRICH ห้องสโมสรนิสิต
7110-006-002-564 (1) เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 ห้องเก็บของจำหน่าย
7110-006-002-594(1) เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 ห้องเก็บของจำหน่าย
7110-006-002-679(1) เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 ห้องเก็บของจำหน่าย
7110-006-002-447 เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6
7105-007-1022 เก้าอี้ประชุม
7730-003-502 โทรทัศน์สี ขนาด 25 นิ้ว ยี่ห้อโซนี่ รุ่น 25 WG5 200008 731548 ห้องเก็บของจำหน่าย
7110-006-025-022 ชั้นวาง TV. ขนาด 60*80*145 cm ห้องเก็บของจำหน่าย
7110-006-002-457 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ห้องเก็บของจำหน่าย
7110-006-002-296 เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 ห้องเก็บของจำหน่าย
5805-002-2116 โทรศัพท์ ยี่ห้อ Panasonic อ.วัฒนชัย
7110-006-002-598(1) เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 อ.วัฒนชัย
7110-006-002-396 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 อ.วัฒนชัย
7110-018-360 ตู้เหล็ก 2 บาน ยี่ห้อลัคกี้ (มอก.) อ.วัฒนชัย
7110-018-703 ตู้เหล็ก 2 บาน ยี่ห้อ Twin อ.วัฒนชัย
4120-001-2750 เครื่องปรับอากาศ ขนาด16500 บีที่ยู ยี่ห้อ York รุ่น YCM16/FCT16 หมายเลขเครื่อง 0205B108 อ.วัฒนชัย
4120-001-1812 เครืองปรับอากาศ ขนาด 20000 บีทียู ยี่ห้อ Snowsea ส่งลมเย็น รุ่น SEC 200 16-4-F-430025 ห้องพักอาจารย์
4120-001-1812 (1) เครืองปรับอากาศ ขนาด 20000 บีทียู ยี่ห้อ Snowsea คอยร้อน รุ่น SFC160 6-4-C-000118 ห้องพักอาจารย์
7195-005-4111 โต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ
7195-005-4110 โต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ
7105-007-13422 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-007-13411 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-007-13400 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-007-13405 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-007-13413 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-007-13425 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-007-13397 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-007-9857 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-007-9853 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-007-9865 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-007-9861 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-007-9863 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-007-13426 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-007-13410 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-007-9851 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7125-003-1732 ถึง 1741 ตู้ใสหน้งสือแบบติดฝาพนัง
7105-007-9844 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7125-002-998 ตู้เก็บวิทยานิพนธ์ (ไม้ติดผนัง) จำนวน 1 ตู้ -
7105-007-17911 เก้าอี้ประชุม
7105-007-17916 เก้าอี้ประชุม
4120-001-1830 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX042EB0TAA 3T0400-00287
4120-001-2651 เครื่องปรับอากาศขนาด 25600 บีทียู ยี่ห้อ Ttane รุ่น MCX042EBOTAA หมายเลขเครื่อง 3T0400-00082
7110-029-163 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก ยี่ห้อทวิน รุ่น LDR-215 อรนุช
7110-044-015 ชั้นรถเข็นวางอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ยี่ห้อลัคกี้ 135
7105-001-201 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-007-2612 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-001-163 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-001-143 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-007-2680 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-001-208 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-007-2634 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-001-130 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-001-225 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-005-001-11769 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-001-164 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-001-226 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-001-151 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-001-195 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-007-2646 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-007-2636 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-007-2686 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-001-212 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-001-131 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-007-2683 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7110-005-001-6645 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7195-007-17891 เก้าอี้สำหรับ Booth Internet ห้อง Self
7195-007-17896 เก้าอี้สำหรับ Booth Internet
7105-010-892 โต๊ะประชุมขนาด 1.00*2.40 ม.
7105-007-2622 เก้าอี้อ่านหนังสือ
7105-007-17914 เก้าอี้ประชุม
4120-001-3244 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 9000 BTU ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น SRK-09CC ลมเย็น 221513740 135
4120-001-3245(1) เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 9000 BTU ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น SRK-09CCเครื่องที่ 2 ลมร้อน 22160209 135
4120-001-3245 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 9000 BTU ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น SRK-09CC ลมเย็น 221529254 135
4120-001-1829 เครื่องปรับอากาศขนาด 25600 บีทียู ยี่ห้อ Ttane รุ่น MCX042EBOTAA หมายเลขเครื่อง 3T0400-00083
7105-007-17915 เก้าอี้ประชุม
6730-011-192 เก้าอี้ประชุม 2600 135
6730-002-379 จอรับภาพ
4195-006-630 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
5805-002-1804 โทรศัพท์
7110-032-674 ตู้กระจกบานเลื่อนพร้อมฐาน อรนุข
7195-005-5833 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
7110-006-002-680 โต๊ะทำงานระดับ 3-6
7110-006-002-680(1) เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6
7110-006-002-552 เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6
7195-006-517 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่น MCP 691
7110-006-002-442 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ศิวพร
7105-001-001-313 โต๊ะ SK
7195-015-639 ชั้นวางเอกสารแบบถอดได้ ยี่ห้อ ลัคกี้ รุ่น S-504
7110-029-181 ตู้หล็ก 15 ลิ้นชัก
7110-005-001-10179 เก้าอี้เลคเชอร์
7195-005-2802 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
7105-005-001-068 โต๊ะทำงาน
4120-001-1813 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Snowsea รุ่นSCF160 หมายเลขเครื่อง 16-4-F-430026 หนภ.ตะวันตก
4120-001-2650 เครื่องปรับอากาศขนาด 25600 บีทียู ยี่ห้อ Ttane รุ่น MCX042EBOTAA 3T0400-00089 ภาคภาษาไทย
7195-005-1796 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ PARAGON ดร.สุวรรณี
7195-007-2672 เก้าอี้ ห้องเก็บของจำหน่าย
7110-006-002-459(1) เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 อ.ณรงค์กรรณ
7110-006-002-460 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 อ.ณรงค์กรรณ
7110-006-002-460 เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 อ.พิมพ์นภัส
7110-006-002-055 โต๊ะทำงานระดับ 1-2 อ.พิมพ์นภัส
7105-001-213 เก้าอี้ อ.สุวรรณี
7110-018-479 ตู้เหล็ก 2 บาน(มอก.) ยี่ห้อคิงคอง รุ่น 72-100 อ.สุวรรณี
7110-006-001-463 เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6
5805-002-560 โทรศัพท์ยี่ห้อ โซนี่ ยี่ห้อโซนี่ รุ่นไอที-บี7 173697 อ.พิมพ์นภัส
7105-007-4517 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
7195-006-185 โต๊ะวางเครื่องประมวลผลคำขนาด 90*60*75 ซม.
7195-005-2798 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
7110-018-781 ตู้เหล็ก 2 บาน
7105-007-374 เก้าอี้ทำงานระดับ 7-9
7110-018-703 ตู้เหล็ก 2 บาน
7105-001-001-043 โต๊ะทำงานระดับ 7-9
4120-001-2649 เครื่องปรับอากาศขนาด 25600 บีทียู ยี่ห้อ Ttane รุ่น MCX042EBOTAA รุ่น MCX042EBOTAA
4120-001-2652 เครื่องปรับอากาศขนาด 25600 บีทียู ยี่ห้อ Ttane รุ่น MCX042EBOTAA หมายเลขเครื่อง 3T0400-00087
5805-002-761 โทรศัพท์สายเดี่ยว ยี่ห้อ Sony รุ่น ITB7 403298 อ.วรารัชต์
7105-006-002-628 โต๊ะทำงาน อ.วรารัชต์
7105-006-002-628(1) เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 อ.วรารัชต์
7105-007-2616 เก้าอี้อ่านหนังสือ หน้าห้อง
7110-029-059 ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก ยี่ห้อ แคนไซ (1 ตู้) อ.กาญจนา
5805-002-760 โทรศัพท์สายเดี่ยว 417698 อ.กาญจนา
7110-018-146 ตู้เหล็ก 2 บาน อ.กาญจนา
7110-018-300 ตู้เหล็ก 2 บานประตู ยี่ห้อ คิงคอง จำนวน 2 ตู้ พัชรินทร์
7670-001-698 เครื่องพิมพ์ผล (Printer) ความเร็วไม่ต่ำกว่า พัชรินทร์
7110-006-002-397 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พัชรินทร์
7110-006-002-400 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พัชรินทร์
7110-006-290 เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 พัชรินทร์
7105-001-220 เก้าอี้อ่านหนังสือ พัชรินทร์
7195-005-1085 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พัชรินทร์
7110-020-180 ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก ยี่ห้อง KINGKONG พัชรินทร์
5805-002-562 เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ Sony รุ่น IT -B7 พัชรินทร์
7105-007-2613 เก้าอี้อ่านหนังสือ พัชรินทร์
5805-002-649 โทรศัพท์ ยี่ห้อ โซนี่ พัชรินทร์
5805-002-1786 โทรศัพท์สายเดี่ยว ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-TS3MXR 2JBFC219883 อ.อรจิรา
7110--005-001-6658 เก้าอี้ อ.อรจิรา
7110-006-002-459 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 อ.อรจิรา
7105-007-3517 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ อ.สุภาพร
7110-018-034 ตู้เหล็ก 2 บาน อ.สุภาพร
7110-020-144 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก LUCKY อ.สุภาพร
7110-018-362 ตู้เหล็ก 2 บาน ยี่ห้อลัคกี้ (มอก.) อ.สุภาพร
7125-002-182 ตู้ไม้ 2 ตอน จำนวน 1 ตู้ อ.ประภาษ (เดิม)
5805-002-671 โทรศัพท์ Sony อ.ประภาษ (เดิม)
7110-033-253 ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้บานเลื่อนกระจกพร้อมฐาน ขนาด 6 ฟุต 2 ชุด ยี่ห้อลีโก้ รุ่น SL306 อ.ประภาษ (เดิม)
7105-007-4515 เก้าอี้ประชุม อ.ประภาษ (เดิม)
7110-006-002-291 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 อ.ประภาษ (เดิม)
4120-001-2925 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 25000 บีทียู อ.ประภาษ (เดิม)
7110-006-002-597 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ห้องเก็บของจำหน่าย
7105-006-002-643 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ห้องเก็บของจำหน่าย
7110-006-002-491 เก้าอี้ระดับ 3-6
7105-001-199 เก้าอี้
7110-006-002-705 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 Audrey
5805-002-604 โทรศัพท์ ยี่ห้อ Sony
7110-006-002-451 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ห้องเก็บของจำหน่าย
7110-006-002-575 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ห้องเก็บของจำหน่าย
7110-005-001-5581 เก้าอี้เลคเชอร์ ห้องเรียน
7110-005-001-8107 เก้าอี้เลคเชอร์ ห้องเรียน
6640-005-001-6954 เก้าอี้เลคเชอร์ ห้องเรียน
6730-011-195 เครื่องฉายภาพเหมือนจริง ยี่ห้อ Wolfvision รุ่น VZ-5F 2603 ห้องเรียน
4120-001-2658 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ เอ็นจีเนีย F078201 ห้องเรียน
5805-001-664 โทรศัพท์ ห้องเรียน
6730-002-336 จอรับภาพ ห้องเรียน
5835-001-326 เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ยี่ห้อ TOA รุ่น A-506A ลำโพง ยี่ห้อ ART Audio รุ่น S-25 73691241 ห้องเรียน
5835-001-326(1) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ยี่ห้อ TOA รุ่น A-506A ลำโพง ยี่ห้อ ART Audio รุ่น S-25 '0203005
5835-001-325(2) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ยี่ห้อ TOA รุ่น A-506A ลำโพง ยี่ห้อ ART Audio รุ่น S-25 '02030018
7205-006-002-631(1) เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 ห้องเรียน
5835-001-328 เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ยี่ห้อ TOA รุ่น A-506A 73659510 ห้องเรียน
4120-001-1843 เครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน
4120-001-1851 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ มิตซูชิตะ รุ่น AK 1200 หมายเลขเครื่อง 30608074 ห้องเรียน
4120-001-2921 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 บีทียู ยี่ห้อ YORK รุ่น FCT-25/YCM-25 0209E988 ห้องเรียน
4120-001-2744 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู ยี่ห้อ ยอร์ค G202F815 ห้องเรียน
7730-003-444 โทรทัศน์ 14 นิ้ว ยี่ห้อ Sharp ห้องเรียน
7730-003-295 โทรทัศน์ 14 นิ้ว ยี่ห้อ Mitsubishi 117
7730-003-294 โทรทัศน์ 14 นิ้ว 117
7730-003-091 โทรทัศน์สี ขนาด29 90501063 ห้องเรียน
7105-005-008-3022 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมฯ
7110-020-236 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก ยี่ห้อ ลีโก้ จำนวน 1 ตู้ คุณัญญา
7110-006-002-743 เก้าอี้ระดับ 3-6 คุณัญญา
7195-005-5074 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 101 ตัว ยี่ห้อ Luxe คุณัญญา
7195-005-5067 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 101 ตัว ยี่ห้อ Luxe
7195-005-5083 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ PARAGON
7195-005-1845 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ PARAGON
5805-002-765 โทรศัพท์ หมายเลขเครื่อง 280608
7195-005-1823 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ PARAGON
7105-007-4513 เก้าอี้ไม้
7195-005-2800 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
7105-007-9867 เก้าอี้อ่านหนังสือ
4120-001-1846 เครื่องปรับอากาศ
7110-006-002-743 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 คุณัญญา
5805-002-765 โทรศัพท์สายเดี่ยว ยี่ห้อ Sony รุ่น ITB7 CFS-B5SMK2 412827 คุณัญญา
7110-006-002-743(1) เก้าอี้ระดับ 3-6
7105-007-2605 เก้าอี้
7110-006-002-704(1) เก้าอี้ระดับ 3-6 คุณัญญา
7105-005-007-061 เก้าอี้รุ่น C400 ยี่ห้อ TAIYO
7105-001-228 เก้าอี้ Melissa
7195-005-2794 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
7110-006-002-643 เก้าอี้ระดับ 3-6 Melissa
7110-032-578 ตู้กระจกบานเลื่อน 2 ตอน ทึบใส พร้อมฐานขนาด 4
7110-029-172 ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก 1 ตู้ ยี่ห้อคิงสตาร์ รุ่น F-1418 ศิรพัชร์
7105-001-001-034 โต๊ะทำงานระดับ 7-9 วรัญญา
7195-005-1818 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าห้องกิจการนิสิต
7110-037-01 ตู้เหล็กเก็บบัตรเก้าอี้ลิ้นชักขนาด 3
4120-001-1858 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ มิตซูชิตะ รุ่น AK1200 G18033034 ห้องพักอาจารย์
7110-018-467 ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ยี่ห้อไทยโย รุ่น LK101 แม่บ้าน
7110-018-168 ตู้เก็บเอกสาร ยี่ห้อง KINGKONG แม่บ้าน
7730-003-762 โทรทัศน์สี ยี่ห้อ พานาโซนิค รุ่น KV-8J29M50
7110-006-002-687(1) เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6
7110-020-439 ตู้เหล้กขนาด 4 ลิ้นชัก (มอก)ยี่ห้อคิงคอง รุ่น 4FCL-100
7110-006-002-687 โต๊ะทำงาน
7110-006-002-642(1) เก้าอี้ระดับ 3-6 โต๊ะ จนท พม่า
7110-006-002-451 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 โต๊ะ จนท พม่า
7105-005-50481 โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะ จนท พม่า
7105-007-2655 เก้าอี้โพลี-โพพีลีน สีน้ำเงินเข้ม
7110-006-002-046 เก้าอี้ระดับ 3-6
7670-004-2593 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-251DW เครื่องที่ 2 NEKA031911
4120-001-8849 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 37,000 บีทียู ยี่ห้อ TRANE จำนวน 2 เครื่อง'-เครื่องที่ 2 แฟนคอยล์ยูนิต 3T0418-106241
4120-001-8849(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 37,000 บีทียู ยี่ห้อ TRANE จำนวน 2 เครื่อง เครื่องที่ 2'- คอนเด็นซิ่งยูนิต 3T0318-604437
7670-004-1919 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (20 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Sumsung Pringter Laserjet รุ่น ML-2851ND จำนวน 6 ตัว 4F75BAHSA00161
7670-004-1076 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 14 หน้า/นาที ยี่ห้อ CANONรุ่น LBP-1210 KLHA038856 ห้องเก็บของจำหน่าย
7110-006-017-344(1)ถึง 344(7) โต๊ะพับอเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) 1 ชุด'-โต๊ะอเนกประสงค์ 8 ตัว
7110-006-017-344(8)ถึง 344(23) โต๊ะพับอเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) 1 ชุด'- เก้าอี้ทำงาน รุ่น ST.33 (16 ตัว)
7730-003-825 ครุภัณฑ์รับโอนจากคณะวิทยาการฯ TV 29 นิ้ว ยี่ห้อ Sony รุ่น KV-529M50 6016382 ห้องเก็บของจำหน่าย
7730-003-837 ครุภัณฑ์รับโอนจากคณะวิทยาการฯ TV 29 นิ้ว ยี่ห้อ Sony รุ่น KV-529M50 6016387 ห้องเก็บของจำหน่าย
7730-003-839 ครุภัณฑ์รับโอนจากคณะวิทยาการฯ TV 29 นิ้ว ยี่ห้อ Sony รุ่น KV-529M50 6015854 ห้องเก็บของจำหน่าย
7730-003-843 ครุภัณฑ์รับโอนจากคณะวิทยาการฯ TV 29 นิ้ว ยี่ห้อ Sony รุ่น KV-529M50 6016421 ห้องเก็บของจำหน่าย
7720-005-036 ขายึดโทรทัศน์ ขนาด 29 นิ้ว ห้องเก็บของจำหน่าย
7720-005-037 ขายึดโทรทัศน์ ขนาด 29 นิ้ว ห้องเก็บของจำหน่าย
7720-005-038 ขายึดโทรทัศน์ ขนาด 29 นิ้ว ห้องเก็บของจำหน่าย
7720-005-013 ขายึดโทรทัศน์ ขนาด 29 นิ้ว ห้องเก็บของจำหน่าย
7720-005-014 ขายึดโทรทัศน์ ขนาด 29 นิ้ว ห้องเก็บของจำหน่าย
7720-005-024 ขายึดโทรทัศน์ ขนาด 29 นิ้ว ห้องเก็บของจำหน่าย
7720-005-025 ขายึดโทรทัศน์ ขนาด 29 นิ้ว ห้องเก็บของจำหน่าย
7720-005-026 ขายึดโทรทัศน์ ขนาด 29 นิ้ว ห้องเก็บของจำหน่าย
7670-004-1830 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (28 หน้า/นาที) ยี่ห้อ OKI รุ่นB430DN จำนวน 8 เครื่อง AFBC045777AO ห้องเก็บของจำหน่าย
7195-006-188 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ - ห้องเก็บของ
5836-015-438 (3) ชุดเครื่องเสียงพร้อมตู้แร็คสำหรับ ห้องประชุม 1 ชุด ประกอบด้วย (62,000 บ.) ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ ยี่ห้อ TOA รุ่น WT 4810/WM4220 (1 ชุด) 04C7331001 ห้องสโลป
5965-001-892(1) ไมโครโฟนไร้สาย (แบบมือถือ) ไมล์ลอยชนิดมือถือ ยี่ห้อ TOA รุ่น WT-4220 04C7331022 ห้องสโลป
5835-001-613 ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนHU1301 จำนวน 1 ชุด (69,000 บาท) 1. เครื่องขยายเสียง ขนาด 100 วัตต์ ยี่ห้อ NPE รุ่น KA-100W (1 เครื่อง) QC040312046 ห้องสโลป
6730-011-1302 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXGA ขนาดความสว่าง 4,200 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ NEC รุ่น M420X 2X40127UH ห้องสโลป
7450-010-10924 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 ชุด CPU ชุดที่ 2 DDCL102 ห้องสโลป
7450-010-10924(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 ชุด จอ CN-0X0T4K-72872-414-D0DB ห้องสโลป
4120-001-5935 เเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,800.47 บีทียู (7 เครื่อง) ครื่องที่ 2 หมายเลขคอล์ยเย็น 1200113008 ห้องสโลป
4120-001-5935(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,800.47 บีทียู (7 เครื่อง) หมายเลขคอล์ยร้อน 361112150 ห้องสโลป
4120-001-5936 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,800.47 บีทียู (7 เครื่อง) เครื่องที่ 3 หมายเลขคอล์ยเย็น 1200113010 ห้องสโลป
4120-001-5936(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,800.47 บีทียู (7 เครื่อง) หมายเลขคอล์ยร้อน 361112144 ห้องสโลป
4120-001-5937 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,800.47 บีทียู (7 เครื่อง) เครื่องที่ 4 หมายเลขคอล์ยเย็น 1200113007 ห้องสโลป
4120-001-5937(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,800.47 บีทียู (7 เครื่อง) หมายเลขคอล์ยร้อน 361112149 ห้องสโลป
4120-001-5938 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,800.47 บีทียู (7 เครื่อง) เครื่องที่ 5 หมายเลขคอล์ยเย็น 1200113009 ห้องสโลป
4120-001-5938(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,800.47 บีทียู (7 เครื่อง) หมายเลขคอล์ยร้อน 361112148 ห้องสโลป
4120-001-5940 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,800.47 บีทียู (7 เครื่อง) หมายเลขคอล์ยเย็น 1200113007 ห้องสโลป
4120-001-5940(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,800.47 บีทียู (7 เครื่อง) เครื่องที่ 7 หมายเลขคอล์ยร้อน 361112179 ห้องสโลป
4120-001-5934 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,800.47 บีทียู (7 เครื่อง) เครื่องที่ 1 หมายเลขคอล์ยเย็น 1200113005 ห้องสโลป
4120-001-5934(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,800.47 บีทียู (7 เครื่อง) หมายเลขคอล์ยร้อน 361112147 ห้องสโลป
4120-001-5534 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX530HB5/TTK530KB5 จำนวน 3 เครื่องเครื่องที่ 3 หมายเลขแฟนคอล์ยใน 3T0411-105922 ห้องสโลป
4120-001-5534(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX530HB5/TTK530KB5 จำนวน 3 เครื่องเครื่องที่ 3 หมายเลขคอนแดนซิ่งนอก 3T0411-505959 ห้องสโลป
5965-001-892 ไมโครโฟนไร้สาย (แบบมือถือ) เครื่องรับสัญญาณ Recieverยี่ห้อ TOA รุ่น WT-4810 04C7334780 ห้องสโลป
5836-015-409(2-24) ชุดไมโครโฟน ปรับปรุงห้อง Slope ของคณะมนุษย์ฯ ไมโครโฟน ราคาตัวละ 1640 บาท ยี่ห้อ Shvre รุ่น RS25 ห้องสโลป
5836-015-409(1) ไมโครโฟน ห้องเก็บของจำหน่าย
5836-015-409(4) AV Surrund Decod Decodeer ห้องเก็บของจำหน่าย
6730-011-1508 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดความสว่าง 3100 Ansi Lumens พร้อมติดตั้ง 5240310EB 135
7730-003-1289 โทรทัศน์ จอ LCD ขนาด 40 นิ้ว ยี่ห้อ sumsung รุ่น LA40A450CIXXT
3450-002-054 สว่านไฟฟ้าไร้สาย ยี่ห้อมากีต้าร์ รุ่น 6270 DWE จำนวน 1 เครื่อง 1736307 นิรุด
7910-003-091 เครื่องดูดฝุ่นขนาด 30 ลิตร ถังสแตนเลส ยี่ห้อ Cleanatic จำนวน 4 เครื่อง (1) V300461.011 135
7730-003-1911 โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920*1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว ยี่ห้อ Sony รุ่น KDL-50W800C S01-3209582-F 135
5820-023-152 เครื่องเล่นเทป-ซีดี ยี่ห้อ SONY รุ่น CFD-S300 1015547 ห้องเก็บของจำหน่าย
5820-023-154 เครื่องเล่นเทป-ซีดี ยี่ห้อ SONY รุ่น CFD-S300 1015548 ห้องเก็บของจำหน่าย
5820-023-155 เครื่องเล่นเทป-ซีดี ยี่ห้อ SONY รุ่น CFD-S300 1015562 ห้องเก็บของจำหน่าย
5820-023-156 เครื่องเล่นเทป-ซีดี ยี่ห้อ SONY รุ่น CFD-S300 1015565 ห้องเก็บของจำหน่าย
5820-023-157 เครื่องเล่นเทป-ซีดี ยี่ห้อ SONY รุ่น CFD-S300 1015568 ห้องเก็บของจำหน่าย
5820-023-158 เครื่องเล่นเทป-ซีดี ยี่ห้อ SONY รุ่น CFD-S300 1015569 ห้องเก็บของจำหน่าย
5820-023-159 เครื่องเล่นเทป-ซีดี ยี่ห้อ SONY รุ่น CFD-S300 1015577 ห้องเก็บของจำหน่าย
5820-023-160 เครื่องเล่นเทป-ซีดี ยี่ห้อ SONY รุ่น CFD-S300 1015610 ห้องเก็บของจำหน่าย
5965-001-919 ไมโครโฟนไร้สายแบบติดปกเสื้อ ยี่ห้อ TOA รุ่น WM-4310 04G7391573 135
5965-001-919(1) ไมโครโฟนไร้สายแบบติดปกเสื้อ ยี่ห้อ TOA รุ่น WT-4810 04D7347720 135
5965-001-920 ไมโครโฟนไร้สายแบบติดปกเสื้อ ยี่ห้อ TOA รุ่น WM-4310 04G7391553 135
5965-001-920(1) ไมโครโฟนไร้สายแบบติดปกเสื้อ ยี่ห้อ TOA รุ่น WT-4810 04D7347628 135
5820-023-171 เครื่องเล่นดีวดี-วีดีโอ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น DVD-V940K 6RAY100274 ห้องเก็บของจำหน่าย
5835-001-613(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนHU1301 จำนวน 1 ชุด (69,000 บาท) 3. เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียงยี่ห้อ TaFn รุ่น AVS-41 (1 เครื่อง) - 135
5835-001-613(6) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนHU1301 จำนวน 1 ชุด (69,000 บาท) 4. เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HPรุ่น PAVILION ประกอบด้วย '- เครื่องแปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์'เป็นวีดีโอ' ยี่ห้อ Quick Show รุ่น PAT-8015 จำนวน 1 เครื่อง - ห้องเก็บของจำหน่าย
4120-001-3781 จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาจารย์ มีครุภัณฑ์ประกอบดังนี้ จำนวน 1 ห้อง '- เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ Eminent รุ่น AS-18RM คอย์ร้อน (ตัวนอก) 1-180901040 135
4120-001-3781(1) จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาจารย์ มีครุภัณฑ์ประกอบดังนี้ จำนวน 1 ห้อง '- เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ Eminent รุ่น AS-18RM คอย์เย็น (ตัวใน) FC0020494 135
4120-001-3781(2) จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาจารย์ มีครุภัณฑ์ประกอบดังนี้ จำนวน 1 ห้อง '- พัดลมดูดอากาศ ยี่ห้อ OGAWA 161202 135
5836-015-461 ชุดเครื่องเสียงพร้อมตู้แร็ค จำนวน 1 ชุด 1.1 เครื่องผสมสัญญาณเสียง และขยายเสียงในตัวขนาด 350W จำนวน 1 เครื่อง ยี่ห้อ YAMAHA รุ่น EMX-512SC WTCLY01098 135
5836-015-461(1) 1.2 ตู้ลำโพง 2 ทาง ขนาด 15 นิ้ว 600วัตต์ พร้อมขาตั้งลำโพง และสาย VCT 2*1.5 ยาว 20 เมตร จำนวน 2 เส้น ยี่ห้อ MARKWELL รุ่น 4726/2226 จำนวน 2 ตัว - 135
5836-015-461(2) 1.3 เครื่องเล่น CD ยี่ห้อ TEAC รุ่น P-1450 จำนวน 1 เครื่อง OAB5706176 135
5836-015-461(3) 1.4 ไมโครโฟนไร้สายแบบคาดศรีษะ ยี่ห้อ TOA รุ่น WT-4810/WM-4310H จำนวน 1 ชุด - 135
5836-015-461(4) 1.5 ตู้แร็คอลูมิเนียนลึก 21 นิ้ว มีฝา หน้า-หลัง มีล้อ ขนาด 144 จำนวน 1 ตู้ ยี่ห้อ Local - 135
6730-011-974 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens ยี่ห้อ NEC รุ่น NP610 0140221FC 135
7730-003-881 โทรทัศน์สีขนาด 29 นิ้ว ชนิดจอแบน ยี่ห้อ JVC รุ่น AV29W93W 09872483 135
5835-001-795 ตู้ลำโพงขยายเสียงขนาด 250 วัตต์ ยี่ห้อ XXL POWER รุ่น POFT-8 135
7730-003-1912 โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920*1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว ยี่ห้อ Sony รุ่น KDL-50W800C S01-3209583-F 135
7120-005-291 ขาตั้งทีวี ยี่ห้อ Vision mounts รุ่น VM-ST10 - 135
4330-005-001-232 เครื่องปั๊มน้ำ (แรงดันสูง) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ) รุ่น SUPER LINE ตัวมอเตอร์ จำนวน 1 ชุด 907 135
2310-008-282 รถลาก ยี่ห้อ Kingkong รุ่น CBY.AC3.0 จำนวน 1 คัน 0000041476925 หน่วยอาคาร
5130-015-013 เครื่องขัดพื้นพร้อมปัดเงา ยี่ห้อ Champion รุ่น 18L จำนวน 1 เครื่อง 121022015 หน่วยอาคาร
6730-011-209 เครื่องฉายภาพ ยี่ห้อ wolfvision รุ่น VZ-5F (เหลือแต่ขา) 5F-2769 หน่วยอาคาร
6730-001-214 เครื่องฉายภาพ ยี่ห้อ Wolfvision รุ่น VZ-5F (เหลือขา) 5F-2774 หน่วยอาคาร
3450-002-086 สว่านไฟฟ้าไร้สาย ยี่ห้อ Makita รุ่น 6271DW 1841241 หน่วยอาคาร
5836-015-503 ชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์1.1 ชุดเครื่องเสียงแบบพกพา ยี่ห้อ Yamaha รุ่น STAGEPAS600i EEVP01029 หน่วยอาคาร
1.2 ไมโครโฟนชนิดไรสาย ยี่ห้อ TOA รุ่น WS-5225 หน่วยอาคาร
5836-015-503(2) 1.3 ไดนามิกไมโครโฟน ยี่ห้อ Beyerdynamic รุ่น TV V30d s ไม่มี หน่วยอาคาร
7720-005-014 ขาแขวนทีวี ขนาด 34 นิ้ว - ห้องเก็บของจำหน่าย
7720-005-013 ขาแขวนทีวี ขนาด 34 นิ้ว - ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-015-428 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ Desktop switch ขนาด '48 Ports 10/100 Mbps-Txยี่ห้อ 3COM รุ่น SuperStack3 Switch 4400 จำนวน 1 ชุด 76EV2Y9558040
7450-015-430 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โมดูล 100Base-FX ยี่ห้อ 3COM รุ่น SuperStack จำนวน 1 ชุด 7LNV447349
5805-002-2121 เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ panasonic รุ่น KX-TS500MXH 4AAFB056320
7670-004-1026 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วในการพิมพ์ 14 แผ่น/นาที ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-1210 KLHA036759 ห้องเก็บของจำหน่าย
6730-011-1209 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ความสว่าง 3,500 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ NEC รุ่น M350X จำนวน 4 เครื่อง 2441184UF
เก้าอี้ทำงาน ยี่ห้อ โตกิชิ รุ่น TS7 จำนวน 3 ตัว
6730-011-595 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ความสว่าง 2000 ANSI LUMCNS พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ยี่ห้อ NEC รุ่น VT-590 จำนวน 1 เครื่อง 7140884FD ห้องเก็บของจำหน่าย
6720-010-130 เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล DVR Recorder ยี่ห้อ SMART VIEW รุ่น SV9608 1307015941308010003 135
6730-011-869 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาด 3200 ANSL Lumens ยี่ห้อพานาโซนิค รุ่น PT-LB80EA SD8650004 135
5965-001-1469 ชุดไมโครโฟนประธาน ยี่ห้อ DIS รุ่น CM-4410P 09071114F ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5835-001-769 เครื่องขยายเสียง ขนาด 120 วัตต์ ยี่ห้อ TOA รุ่น A1712 08L8732595 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5965-001-1468 เครื่องขยายเสียงชุดไมโครโฟนไร้สายชนิด มือถือ ยี่ห้อ Soken รุ่น U-112 90780214100120 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5965-001-1470 ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 1 ยี่ห้อ DIS รุ่น DM-4410P 910021488 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5965-001-1472 ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 2 ยี่ห้อ DIS รุ่น DM-4410P 910021488 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5965-001-1473 ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 3 ยี่ห้อ DIS รุ่น DM-4410P 910021488 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5965-001-1474 ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 4 ยี่ห้อ DIS รุ่น DM-4410P 910021488 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5965-001-1475 ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 5 ยี่ห้อ DIS รุ่น DM-4410P 910021488 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5965-001-1476 ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 6 ยี่ห้อ DIS รุ่น DM-4410P 910021488 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5965-001-1477 ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 7 ยี่ห้อ DIS รุ่น DM-4410P 910021488 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5965-001-1478 ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 8 ยี่ห้อ DIS รุ่น DM-4410P 910021488 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5965-001-1479 ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 9 ยี่ห้อ DIS รุ่น DM-4410P 910021488 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5965-001-1480 ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 10 ยี่ห้อ DIS รุ่น DM-4410P 910021488 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5965-001-1481 ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 11 ยี่ห้อ DIS รุ่น DM-4410P 910021488 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5965-001-1482 ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 12 ยี่ห้อ DIS รุ่น DM-4410P 910021488 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5965-001-1483 ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 13 ยี่ห้อ DIS รุ่น DM-4410P 910021488 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5965-001-1484 ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 14 ยี่ห้อ DIS รุ่น DM-4410P 910021488 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5965-001-1485 ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 15 ยี่ห้อ DIS รุ่น DM-4410P 910021488 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5965-001-1486 ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 16 ยี่ห้อ DIS รุ่น DM-4410P 910021488 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5965-001-1487 ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 17 ยี่ห้อ DIS รุ่น DM-4410P 910021488 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5965-001-1488 ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 18 ยี่ห้อ DIS รุ่น DM-4410P 910021488 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5965-001-1489 ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 19 ยี่ห้อ DIS รุ่น DM-4410P 910021488 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5965-001-1490 ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 20 ยี่ห้อ DIS รุ่น DM-4410P 910021488 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5965-001-1491 ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม ชุดที่ 21 ยี่ห้อ DIS รุ่น DM-4410P 910021488 ห้องเก็บของ(นิติโอน)
5865-004-1406 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา ยี่ห้อ DIS รุ่น CU-4005 5550D-08381040F ห้องเก็บของ(นิติโอน)
7310-015-064 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ NEC รุ่น VT-676 6140665FJ ห้องเก็บของจำหน่าย
6730-011-1211 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ความสว่าง 3,500 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ NEC รุ่น M350X จำนวน 4 เครื่อง 2441186UF
6730-011-1622 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 Ansi Lumens พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ NEC รุ่น M402X 4940254EE 135
6730-003-938 จอรับภาพชนิดมือดึงขนาด 120 นิ้ว จำนวน 11 จอ ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-V120 จอที่ 10 135
5805-002-2118 เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ panasonic รุ่น KX-TS500MXH 4AAFB054358 135
5805-002-2117 เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ panasonic รุ่น KX-TS500MXH จำนวน 10 เครื่อง 4AAFB043202 135
6730-011-1210 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ความสว่าง 3,500 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ NEC รุ่น M350X จำนวน 4 เครื่อง 2441194UF 135
5820-023-173 เครื่องเล่นดีวดี-วีดีโอ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น DVD-V940K 6RAY100309 ห้องเก็บของจำหน่าย
4120-001-5535 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 20,100 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX518HB5/TTK518RB5 เครื่องที่ 1 หมายเลขแฟนคอล์ยใน 3T0411-105955 135
4120-001-5535(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 20,100 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX518HB5/TTK518RB5 เครื่องที่ 1 หมายเลขคอนแดนซิ่งนอก 3T0610-A10397 135
3405-001-001-037 เลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ ยี่ห้อ Romar รุ่น SLP 600B จำนวน 1 ตัว 290008060 ห้องเก็บของ
7730-003-933 โทรทัศน์สีขนาด 29 นิ้ว ชนิดจอแบน ยี่ห้อ SONY รุ่น KV-X329M50 6026718 ห้องเก็บของ
7730-003-1034 โทรทัศน์สีขนาด 29 นิ้ว ชนิดจอแบน ยี่ห้อ SONY รุ่น KV-X329M50 6023500 ห้องเก็บของ
7730-003-1036 โทรทัศน์สีขนาด 29 นิ้ว ชนิดจอแบน ยี่ห้อ SONY รุ่น KV-X329M50 6023920 ห้องเก็บของ
7450-010-10320 ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการสอน ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M4610G จำนวน 3 ชุด ชุดที่ 2 CPU หมายเลขเครื่อง PSVC400058IE10970357 คณาวุฒิ
7450-010-10320(1) ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการสอน ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M4610G จำนวน 3 ชุด ชุดที่ 2 จอ หมายเลขเครื่อง ETLMF0C021124070BB54030 คณาวุฒิ
5835-001-613(1) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนHU1301 จำนวน 1 ชุด (69,000 บาท) 2. ไดนามิคไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง ยี่ห้อ AKG รุ่น D660S (1 ชุด) - 135
5835-001-613(8) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนHU1301 จำนวน 1 ชุด (69,000 บาท) '5. เก้าอี้ - 135
4120-001-5536 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 20,100 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX518HB5/TTK518RB5 จำนวน 6 เครื่องเครื่องที่ 2 หมายเลขแฟนคอล์ยใน 3T0411-105748 135
4120-001-5536(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 20,100 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX518HB5/TTK518RB5 จำนวน 6 เครื่องเครื่องที่ 2 หมายเลขคอนแดนซิ่งนอก 3T0610-A10527 135
6730-008-200 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ Razr รุ่น EV-580 จำนวน 14 เครื่อง 810UP00N810245 135
6730-003-929 จอรับภาพชนิดมือดึงขนาด 120 นิ้ว จำนวน 11 จอ ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-V120 จอที่ 1 135
5835-001-1016 ชุดที่ 1 เครื่องขยายเสียง ขนาด 60 วัตต์ ยี่ห้อ TOA รุ่น A-2060D (ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน) 17E1100075 135
5835-001-1016(1) ชุดที่ 1 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1101033 135
5835-001-1016(2) ชุดที่ 1 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1101056 135
5835-001-1016(3) ชุดที่ 1 ไดนามิกไมโครโฟน ยี่ห้อ Wharfedale Pro รุ่น DM5.0S - 135
5835-001-1016(4) ชุดที่ 1 ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ - 135
6730-011-1943 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดความสว่าง 4,200 ANSI Lumens 11 เครื่อง ยี่ห้อ NEC รุ่น MC421X เครื่องที่ 10 8540057LL 135
7195-001-945 จ้างทำบอร์ดติดผนังบุกำมะหยีพร้อมกระจกบานเลื่อน ขนาด 1.20x2.40 ม.จำนวน 7 ตัว
4120-001-7217 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง เครื่องที่ 1 หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0314-204354
4120-001-7217(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง หมายเลขคอล์ยร้อน 3T0414-505209
7105-001-001-404 ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน จำนวน 1 ชุด 1.1 โต๊ะอาจารย์ผู้สอน 1.80*0.90*0.75 ม. ยี่ห้อ Local จำนวน 1 ตัว 1.2 เครื่องเลือกสัญญาณวีดีโอ 1 ตัว ยี่ห้อ TaFn รุ่น AVS41 จำนวน 1 ตัว - 135
7670-004-2134 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (20 หน้า/นาที) ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-2580N Z2MDBKEZA00105B(6) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
7450-010-10606 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ Lenovo รุ่น Think Centre M7le CPU ชุดที่ 5 PBGVVYY รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
7450-010-10606(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ Lenovo รุ่น Think Centre M7le จอ ชุดที่ 5 VB-BO883 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
7110-007-426(1) ชุดโซฟาโอเรียน รุ่น 8248 (ไม้ยางพารา) ประกอบด้วย 1.2 เก้าอี้ตัวใหญ่มีพนักพิง 1 ตัว บุหนังสีเขียวอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
7450-010-10605 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ Lenovo รุ่น Think Centre M7le CPU ชุดที่ 4 PBGVVZL รองคณบดีฝ่ายบริหาร
7450-010-10605(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ Lenovo รุ่น Think Centre M7le จอ ชุดที่ 4 VB-BO884 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
7670-004-2133 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (20 หน้า/นาที) ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-2580N Z2MDBKEZA00096W(5) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
4120-001-7352 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 18,300 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX518HB5/TTK518CB5 จำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 1 คอล์ยเย็น 3T0215-101380 รองกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4120-001-7352(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 18,300 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX518HB5/TTK518CB5 จำนวน 5 เครื่อง คอล์ยร้อน 3T1014-B07787 รองกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7105-001-001-648 โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหารพร้อมเก้าอี้จำนวน 1 ชุด ยี่ห้อ 7LINE รุ่นEXECUTIVE LG-4 1.1 โต๊ะ ไม่มี รองกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7105-001-001-648(1) โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหารพร้อมเก้าอี้จำนวน 1 ชุด ยี่ห้อ 7LINE รุ่นEXECUTIVE LG-4 1.2 เก้าอี้ ไม่มี รองกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4120-001-7218 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่องเครื่องที่ 2 หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0314-204341 ภาควิชาภาษาอังกฤษ
4120-001-7218(1) หมายเลขคอล์ยร้อน 3T0414-505210 ภาควิชาภาษาอังกฤษ
7110-032-1112 ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานยี่ห้อ SURE รุ่น LDG-325LS ภาควิชาภาษาอังกฤษ
7105-005-008-7239 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม ยี่ห้อ VCS-11 รุ่น VCS-12 - หนภ.ภาษาอังกฤษ
7450-015-001-374 เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น DocuMate 3220 จำนวน 7 เครื่อง 493DHF0604 จิรัชยา
7110-032-1183 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ Sure รุ่น SLG-05LSจำนวน 15 ตู้
4120-001-5692 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 42,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX042GB/TTK042KD จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขแฟนคอล์ย (หลัก) 3T1211-216958 135
4120-001-5692(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 42,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX042GB/TTK042KD จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขคอนแดนซิ่ง 3T0612-513219 135
7110-006-002-681 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 อ.หรินฟ้า
7195-013-498(1) ชุดโต๊ะรับแขกเก้าอี้บุหนังมีล้อ ยี่ห้อ ITOKI รุ่น SM-2จำนวน 6 ตัว ไม่มี
7195-013-498(2) ชุดโต๊ะรับแขกเก้าอี้บุหนังมีล้อ ยี่ห้อ ITOKI รุ่น SM-2จำนวน 6 ตัว
7195-013-498(3) ชุดโต๊ะรับแขกเก้าอี้บุหนังมีล้อ ยี่ห้อ ITOKI รุ่น SM-2จำนวน 6 ตัว
7195-013-498(4) ชุดโต๊ะรับแขกเก้าอี้บุหนังมีล้อ ยี่ห้อ ITOKI รุ่น SM-2จำนวน 6 ตัว
7195-013-498(5) ชุดโต๊ะรับแขกเก้าอี้บุหนังมีล้อ ยี่ห้อ ITOKI รุ่น SM-2จำนวน 6 ตัว
7195-013-498(6) ชุดโต๊ะรับแขกเก้าอี้บุหนังมีล้อ ยี่ห้อ ITOKI รุ่น SM-2จำนวน 6 ตัว
7105-010-1598 โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง ประกอบด้วย 1 ชุด 1.1 โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว ไม่มี Staff Lounge
7105-010-1598(1) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง ประกอบด้วย 1 ชุด1.2 เก้าอี้ จำนวน 4 ตัว ไม่มี Staff Lounge
7105-010-1598(2) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง ประกอบด้วย 1 ชุด1.2 เก้าอี้ จำนวน 4 ตัว Staff Lounge
7105-010-1598(3) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง ประกอบด้วย 1 ชุด1.2 เก้าอี้ จำนวน 4 ตัว Staff Lounge
7105-010-1598(4) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง ประกอบด้วย 1 ชุด1.2 เก้าอี้ จำนวน 4 ตัว Staff Lounge
7105-010-002-1275 ชุดที่ 1 โต๊ะ จำนวน 1 ตัว ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1275(1) ชุดที่ 1 เก้าอี้ จำนวน 6 ตัว Common Room
7105-010-002-1275(2) ชุดที่ 1 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1275(3) ชุดที่ 1 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1275(4) ชุดที่ 1 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1275(5) ชุดที่ 1 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1275(6) ชุดที่ 1 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1276 ชุดที่ 2 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1276(1) ชุดที่ 2 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1276(2) ชุดที่ 2 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1276(3) ชุดที่ 2 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1276(4) ชุดที่ 2 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1276(5) ชุดที่ 2 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1276(6) ชุดที่ 2 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1277 ชุดที่ 3 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1277(1) ชุดที่ 3 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1277(2) ชุดที่ 3 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1277(3) ชุดที่ 3 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1277(4) ชุดที่ 3 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1277(5) ชุดที่ 3 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1277(6) ชุดที่ 3 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1278 ชุดที่ 4 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1278(1) ชุดที่ 4 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1278(2) ชุดที่ 4 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1278(3) ชุดที่ 4 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1278(4) ชุดที่ 4 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1278(5) ชุดที่ 4 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1278(6) ชุดที่ 4 เก้าอี้ Common Room
7125-002-1163 จ้างเหมาปรับปรุงกั้นห้องเป็นศูนย์วิจัย จำนวน 1 ห้องตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ชั้น (ตู้ไม้) จำนวน 1 ตู้ - Common Room
4120-001-7357 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 40,100 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX042HB5/TTK042KD5 จำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 1 คอล์ยเย็น 3T1014-111959 Common Room
4120-001-7357(1) คอล์ยร้อน 3T1114-520334 Common Room
4120-001-7358 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 40,100 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX042HB5/TTK042KD5 จำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 2 คอล์ยเย็น 3T1014-111969 Common Room
4120-001-7358(1) คอล์ยร้อน 3T1115-5007743 Common Room
4120-001-7359 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 40,100 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX042HB5/TTK042KD5 จำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 3 คอล์ยเย็น 3T1014-111968 Common Room
4120-001-7359(1) คอล์ยร้อน 3T1115-500741 Common Room
4110-001-808 ตู้เย็น ขนาด 9.7 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น MR-SV29EM เครื่องที่ 1 80500611 Common Room
7450-010-6857 เครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แม่ข่ายระดับสูง ยี่ห้อ IBM รุ่น X3250#1308U458จำนวน 1 เครื่อง L3FG625 137
7450-010-7075 เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 21 ชุด ยี่ห้อPowell รุ่น Achilles CPU 0707201256001-1 137
7450-010-7075(1) เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 21 ชุด ยี่ห้อPowell รุ่น Achilles Mnitor 1236053-6 137
7450-010-7075(2) เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 21 ชุด ยี่ห้อPowell รุ่น Achilles Keyboard 137
7450-010-9729 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ยี่ห้อ Acer รุ่น AT350 F1 ATR590020900756645 137
5965-004-1474 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2KVA ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น CLAIRE 2000 2200012100011 137
5965-004-1475 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3KVA ยี่ห้อ SYNKOME รุ่น TE3000 3002012100025 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-015-392 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2.1 อุปกรณ์ Core Switch ขนาด 10 Slots ยี่ห้อ ALCATEL รุ่น OmniSwitch 7700 จำนวน 1 ชุด 32570041 137
7450-015-393 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2.2 อุปกรณ์ Desktop switch ขนาด 48 Ports 10/100 Mbps-Tx ยี่ห้อ 3COM รุ่น SuperStack3 Switch 4400 จำนวน 1 ชุด 76EV2Y9559640 137
7450-015-394 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2.3 อุปกรณ์ Desktop switch ขนาด 24 Ports 10/100 Mbps-Tx ยี่ห้อ 3COM รุ่น SuperStack3 Switch 4400 จำนวน 1 ชุด 7PVVOX6E29940 137
7450-015-395 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โมดูล 1000Base-T ยี่ห้อ 3COM รุ่น SuperStack จำนวน 1 ชุด 7MLV375913 137
7450-015-396 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ อาคาร 6 (ห้อง 6209).'- โมดูล Stack ยี่ห้อ 3COM รุ่น SuperStack จำนวน 1 ชุด M7LSV487388 137
7450-015-397 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำรอง และป้องกันปัญหา 'ทางไฟฟ้า (UPS) ขนาดกำลังไฟ2,200VA ยี่ห้อ APC รุ่น SUA2200RMI2U SYS0336210120 137
4120-001-7353 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 18,300 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX518HB5/TTK518CB5 จำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 2 คอล์ยเย็น 3T0215-101382
4120-001-7353(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 18,300 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX518HB5/TTK518CB5 จำนวน 5 เครื่อง คอล์ยร้อน 3T1014-B07785
7110-006-017-495 โต๊ะพับ แบบที่ 1 ขนาด (180x60x75 ซม) ตัวที่ 1
7110-006-017-496 โต๊ะพับ แบบที่ 1 ขนาด (180x60x75 ซม) ตัวที่ 2
4120-001-4523 จ้างเหมากั้นห้องพักอาจารย์HU1212 จำนวน 1 ห้อง 1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 18300 BTU ยี่ห้อโฟกัส รุ่น AK600 จำนวน 1 เครื่อง คอย์เย็น FC-2118244
4120-001-4523(1) จ้างเหมากั้นห้องพักอาจารย์HU1212 จำนวน 1 ห้อง 1.2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 18300 BTU ยี่ห้อโฟกัส รุ่น AK600 จำนวน 1 เครื่อง คอย์ร้อน CD2042797
7105-007-002-761 ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง 5 ที่นั่ง แบบที่ 2 ประกอบด้วย โซฟา 3 ที่นั่ง สีน้ำตาล (180x80x80)
7105-007-002-761(1) ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง 5 ที่นั่ง แบบที่ 2 ประกอบด้วย โซฟา 1 ที่นั่ง สีน้ำตาล (80x80x80)
7105-007-002-761(2) ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง 5 ที่นั่ง แบบที่ 2 ประกอบด้วย โซฟา 1 ที่นั่ง สีน้ำตาล (80x80x80)
7105-007-002-761(3) ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง 5 ที่นั่ง แบบที่ 2 ประกอบด้วย โต๊ะกลาง ขนาด 90x60 ซม.
5805-002-2116 เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ panasonic รุ่น KX-TS500MXH 4AAFB236785 ดร.เสาวภาคย์
5805-002-2162 โทรศัพท์สายเดี่ยว ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KXTS500 4JBFC100900 พรวีร์
4120-001-5337 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 24,700 บีทียู ยี่ห้อเทรน ชุดที่ 1 รุ่น MCX524HB50AA 3T1010-215202 135
4120-001-5337(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 24,700 บีทียู ยี่ห้อเทรน ชุดที่ 1 TTK524LB50AA 3T1110-523978 135
7110-032-1247(1) ตู้กระจกบานเลื่อน - อ.เสาวภาคย์
7670-004-1373 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 12 แผ่น/นาที ยี่ห้อ LPB-2900 รุ่น LPB-2900 LPMA301522 อ.สุดสรวง
7670-004-1508 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วไม่ต่ำกว่า 12 แผ่นต่อนาที ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-2900 จำนวน 2 เครื่อง LPMA311068 อ.เสาวภาค
7670-004-2356 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35หน้า/นาที) จำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 2 010278 อังกฤษ
4120-001-7219 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง เครื่องที่ 3 หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0314-204343 อังกฤษ
4120-001-7219(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง หมายเลขคอล์ยร้อน 3T0414-505207 อังกฤษ
4120-001-7166 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 18,300 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 5 หมายเลขคอล์ยร้อน 3T1113-V05916 135
4120-001-7166(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 18,300 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0114-200180 135
4120-001-5939 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,800.47 บีทียู (7 เครื่อง) เครื่องที่ 6 หมายเลขคอล์ยเย็น 1200113006 135
4120-001-5939(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,800.47 บีทียู (7 เครื่อง) หมายเลขคอล์ยร้อน 361112146 135
7670-004-1887 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (23 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-3250 MBDA100500
7670-004-2459 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35หน้า/นาที) ยี่ห้อ Kyocera รุ่น FS-P2135DN เครื่องที่ 1 LZG5707450
5805-002-2120 เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ panasonic รุ่น KX-TS500MXH 4AAFB054360 ห้องรวม อ. ภาษาอังกฤษ 6 คน
7110-032-1111 ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานยี่ห้อ SURE รุ่น LDG-325LS จำนวน 4 ตู้
4120-001-7220 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง เครื่องที่ 4 หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0314-204344
4120-001-7220(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง หมายเลขคอล์ยร้อน 3T0414-505316
4120-001-7354 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 18,300 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX518HB5/TTK518CB5 จำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 3 คอล์ยเย็น 3T0215-101384
4120-001-7354(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 18,300 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX518HB5/TTK518CB5 จำนวน 5 เครื่อง คอล์ยร้อน 3T1014-B07777
5805-002-2163 โทรศัพท์สายเดี่ยว ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KXTS500 จำนวน 9 เครื่อง 4JBFC100936
7110-032-1175 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ Sure รุ่น SLG-05LSจำนวน 15 ตู้ - Mr. Arthur
7110-032-1277 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ SURE รุ่น SLC-05 จำนวน 4 ชุด - ทศพล
5805-002-2169 โทรศัพท์สายเดี่ยว ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KXTS500 จำนวน 9 เครื่อง 4JBFC102173 ทศพล
7110-032-1278 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ SURE รุ่น SLC-05 จำนวน 4 ชุด - ปวีณา
7195-005-8650 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ SK รุ่น TWF1202-60 จำนวน 4 ชุด โต๊ะ พัฒน์
7110-032-1280 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ SURE รุ่น SLC-05 จำนวน 4 ชุด - มานะ
7110-032-1179 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ Sure รุ่น SLG-05LSจำนวน 15 ตู้ วรรณประภา
7110-032-1176 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ Sure รุ่น SLG-05LSจำนวน 15 ตู้
7110-032-1189 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ Sure รุ่น SLG-05LSจำนวน 15 ตู้
7110-032-1279 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ SURE รุ่น SLC-05 จำนวน 4 ชุด -
4120-001-7360 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 40,100 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX042HB5/TTK042KD5 จำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 4 คอล์ยเย็น 3T1014-111958
4120-001-7360(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 40,100 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX042HB5/TTK042KD5 จำนวน 5 เครื่อง คอล์ยร้อน 3T1115-500742
7110-032-1178 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ Sure รุ่น SLG-05LSจำนวน 15 ตู้ Mr. Paulo
7110-032-1180 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ Sure รุ่น SLG-05LSจำนวน 15 ตู้ Mr.Richard
5805-002-2160 โทรศัพท์สายเดี่ยว ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KXTS500 4JBFC100840 สาทิพย์
4120-001-8081 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 40100 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX042HB5/TTK042KD5 หมายเลขคอล์ยเย็น F#3T1115-114541 หน่วยอาคาร
4120-001-8081(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 40100 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX042HB5/TTK042KD6 หมายเลขคอล์ยร้อน C#3T1115-514658 หน่วยอาคาร
7670-004-2457 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35หน้า/นาที) ยี่ห้อ Kyocera รุ่น FS-P2135DN เครื่องที่ 1 LZG5707752 อังกฤษ
7110-032-1259 ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ SURE รุ่น SLG-05 -
4120-001-7361 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 40,100 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX042HB5/TTK042KD5 เครื่องที่ 5 คอล์ยเย็น 3T1014-111970
4120-001-7361(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 40,100 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX042HB5/TTK042KD5 คอล์ยร้อน 3T1114-500744
7110-032-1217 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ ชัวร์ รุ่น SLG-05
5836-015-438 ชุดเครื่องเสียงพร้อมตู้แร็คสำหรับ ห้องประชุม 1 ชุด ประกอบด้วย (62,000 บ.) เครื่องเล่นเทปและซีดี ยี่ห้อ TEAC รุ่น AD600 จำนวน 1 เครื่อง 0360149 135
5836-015-438 (1) ชุดเครื่องเสียงพร้อมตู้แร็คสำหรับ ห้องประชุม 1 ชุด ประกอบด้วย (62,000 บ.) เครื่องเล่นดีวีดี ยี่ห้อ Pioneer รุ่น DV-373-S จำนวน 1 เครื่อง DFTM00129 135
5836-015-438 (2) ชุดเครื่องเสียงพร้อมตู้แร็คสำหรับ ห้องประชุม 1 ชุด ประกอบด้วย (62,000 บ.) เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ Yamaha รุ่น Emx62M จำนวน 1 เครื่อง KI0169 135
5836-015-438 (4) ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ระบบเสียง ขนาด 15 RU - 135
6730-008-187 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ Razr รุ่น EV-580 จำนวน 14 เครื่อง 810UP00N810144 135
7450-010-10923 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 ชุด CPU ชุดที่ 1 CN-9DCL102 135
7450-010-10923(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 ชุด จอ CN-0X0T4K-72872-414-D17B 135
7105-005-008-6172 เก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร ยี่ห้อ โตกิชิ รุ่น BOING จำนวน 1 ตัว - 135
4120-001-7231 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 40,100 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง เครื่องที่ 1 หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0114-201078
4120-001-7231(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 40,100 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง หมายเลขคอล์ยร้อน 3T0214-502702
4120-001-7232 เเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 40,100 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง ครื่องที่ 2 หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0114-201067
4120-001-7232(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 40,100 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง หมายเลขคอล์ยร้อน 3T0214-503105
6730-011-1468 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดความสว่าง 4,200 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ NEC รุ่น M420X 4640195UK
7105-010-916 โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 14 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด 1.1 โต๊ะประชุมขนาด 60*150*75 ยี่ห้อ KC รุ่น TC-60150
7105-010-918 โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 14 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด 1.1 โต๊ะประชุมขนาด 60*150*75 ยี่ห้อ KC รุ่น TC-60150
7105-010-920 โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 14 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด 1.1 โต๊ะประชุมขนาด 60*150*75 ยี่ห้อ KC รุ่น TC-60150
7105-010-920(1) 1.2 เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ ST รุ่น ST-33 จำนวน 14 ตัว -
7105-010-920(2) 1.2 เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ ST รุ่น ST-33
7105-010-920(3) 1.2 เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ ST รุ่น ST-33
7105-010-920(4) 1.2 เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ ST รุ่น ST-33
7105-010-920(5) 1.2 เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ ST รุ่น ST-33
7105-010-920(6) 1.2 เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ ST รุ่น ST-33
7105-010-920(7) 1.2 เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ ST รุ่น ST-33
7105-010-920(8) 1.2 เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ ST รุ่น ST-33
7105-010-920(9) 1.2 เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ ST รุ่น ST-33
7105-010-920(10) 1.2 เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ ST รุ่น ST-33
7105-010-920(11) 1.2 เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ ST รุ่น ST-33
7105-010-920(12) 1.2 เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ ST รุ่น ST-33
7105-010-920(13) 1.2 เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ ST รุ่น ST-33
7105-010-920(14) 1.2 เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ ST รุ่น ST-33
7110-032-1184 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ Sure รุ่น SLG-05LSจำนวน 15 ตู้ Cole
7195-005-8650(1) โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ SK รุ่น TWF1202-60 จำนวน 4 ชุด เก้าอี้ Nancy
7195-005-8042 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ ชุดที่7 โต๊ะ ยี่ห้อ SK รุ่น TWF 1202-60 - พิชญาภา
7195005-8042(1) 'เก้าอี้ ยี่ห้อ โตกิชิ รุ่น TK35A - พิชญาภา
5805-002-2113 เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ panasonic รุ่น KX-TS500MXH จำนวน 10 เครื่อง 4AAFB235528 สุทธาวรรณ
7110-032-1186 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ Sure รุ่น SLG-05LSจำนวน 15 ตู้ สุทธาวรรณ
7195-005-8037 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ ชุดที่2 โต๊ะ ยี่ห้อ SK รุ่น TWF 1202-60 - สุทธาวรรณ
7195005-8037(1) เก้าอี้ ยี่ห้อ โตกิชิ รุ่น TK35A - สุทธาวรรณ
7670-004-2458 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35หน้า/นาที) ยี่ห้อ Kyocera รุ่น FS-P2135DN เครื่องที่ 2 LZG5707620 อังกฤษ
7110-032-1182 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ Sure รุ่น SLG-05LSจำนวน 15 ตู้
7110-032-1185 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ Sure รุ่น SLG-05LSจำนวน 15 ตู้
7195-005-8045 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ ชุดที่10 โต๊ะ ยี่ห้อ SK รุ่น TWF 1202-60 -
7195005-8045(1) เก้าอี้ ยี่ห้อ โตกิชิ รุ่น TK35A -
7110-032-1208 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ ชัวร์ รุ่น SLG-05 จำนวน 10 ตู้
4120-001-7233 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 40,100 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง เครื่องที่ 3 หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0114-201080
4120-001-7233(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 40,100 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง หมายเลขคอล์ยร้อน 3T0214-502703
4120-001-7234 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 40,100 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง เครื่องที่ 4 หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0114-201065
4120-001-7234(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 40,100 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง หมายเลขคอล์ยร้อน 3T0214-502106
7195005-8044(1) โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ เก้าอี้ ยี่ห้อ โตกิชิ รุ่น TK35A - อาภรณ์ชนิศ
5805-002-2122 เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ panasonic รุ่น KX-TS500MXH จำนวน 10 เครื่อง 4AAFB056321 ณัฐภรณ์
7195-005-8039 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ ชุดที่4 โต๊ะ ยี่ห้อ SK รุ่น TWF 1202-60 - ณัฐภรณ์
7195005-8039(1) เก้าอี้ ยี่ห้อ โตกิชิ รุ่น TK35A - ณัฐภรณ์
7195-005-8041 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ ชุดที่6 โต๊ะ ยี่ห้อ SK รุ่น TWF 1202-60 - ดวงพร
7195-005-8041(1) เก้าอี้ ยี่ห้อ โตกิชิ รุ่น TK35A - ดวงพร
7195-005-8043 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ ชุดที่8 โต๊ะ ยี่ห้อ SK รุ่น TWF 1202-60 - ดวงพร
7110-032-1187 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ Sure รุ่น SLG-05LSจำนวน 15 ตู้ วศินรัฐ
5805-002-2168 โทรศัพท์สายเดี่ยว ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KXTS500 จำนวน 1 เครื่อง 4JBFC102170
7670-004-2132 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (20 หน้า/นาที) ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-2580N จำนวน 1 เครื่อง Z2MDBAZA00076Z(4) อังกฤษ
7195-005-8040 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ ชุดที่5 โต๊ะ ยี่ห้อ SK รุ่น TWF 1202-60 - อาภรณ์ชนิศ
7195005-8040(1) เก้าอี้ ยี่ห้อ โตกิชิ รุ่น TK35A - อาภรณ์ชนิศ
7195-005-8044 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ ชุดที่9 โต๊ะ ยี่ห้อ SK รุ่น TWF 1202-60 - อาภรณ์ชนิศ
5805-002-2167 โทรศัพท์สายเดี่ยว ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KXTS500 จำนวน 9 เครื่อง 4JBFC102137 อาภรณ์ชนิศ
7195-005-8038 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ ชุดที่3 โต๊ะ ยี่ห้อ SK รุ่น TWF 1202-60 - อิศรา
7195005-8038(1) เก้าอี้ ยี่ห้อ โตกิชิ รุ่น TK35A - อิศรา
7195-005-8036 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ ชุดที่1 โต๊ะ ยี่ห้อ SK รุ่น TWF 1202-60 -
7110-032-1213 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ ชัวร์ รุ่น SLG-05 จำนวน 10 ตู้
7110-032-1214 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ ชัวร์ รุ่น SLG-05 จำนวน 10 ตู้
4120-001-7235 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 40,100 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง เครื่องที่ 5 หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0114-201024
4120-001-7235(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 40,100 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง หมายเลขคอล์ยร้อน 3T0214-502700
4120-001-7236 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 40,100 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง เครื่องที่ 6 หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0114-201064
4120-001-7236(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 40,100 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง หมายเลขคอล์ยร้อน 3T0214-502095
7195-005-8043(1) เก้าอี้ ยี่ห้อ โตกิชิ รุ่น TK35A - ณัฐภรณ์
7110-032-1211 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ ชัวร์ รุ่น SLG-05 จำนวน 10 ตู้ ณัฐภรณ์
7110-032-1215 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ ชัวร์ รุ่น SLG-05 จำนวน 10 ตู้ ดวงพร
5805-002-2164 โทรศัพท์สายเดี่ยว ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KXTS500 จำนวน 9 เครื่อง 4JBFC101067 ดวงพร
7110-032-1216 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ ชัวร์ รุ่น SLG-05 จำนวน 1 ตู้ อาภรณ์ชนิศ
7110-032-1212 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ ชัวร์ รุ่น SLG-05 จำนวน 1 ตู้ อิศรา
7110-032-1209 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ ชัวร์ รุ่น SLG-05 จำนวน 1 ตู้ อิสริยาภรณ์
7110-032-1210 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ ชัวร์ รุ่น SLG-05 จำนวน 1 ตู้
5805-002-2161 โทรศัพท์สายเดี่ยว ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KXTS500 จำนวน 9 เครื่อง 4JBFC100864
7195005-8036(1) เก้าอี้ ยี่ห้อ โตกิชิ รุ่น TK35A -
4120-001-5338 ชุเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 24,700 บีทียู ยี่ห้อเทรน ดที่ 2 รุ่น MCX524HB50AA 3T1010-215205 135
4120-001-5338(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 24,700 บีทียู ยี่ห้อเทรน ชุดที่ 2 TTK524LB50AA 3T1110-523979 135
4120-001-7221 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง เครื่องที่ 5 หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0314-204345
4120-001-7221(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง หมายเลขคอล์ยร้อน 3T0414-505311
7110-006-002-639 โต๊ะระดับ 3-6 - อ.วรา
7110-032-647 ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต พร้อมฐาน ยี่ห้อ Lucky Twin รุ่น LDG324,LS014 - อ.ฐิติชญาน์
4120-001-7355 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 18,300 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX518HB5/TTK518CB5 จำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 4 คอล์ยเย็น 3T0215-101383 Counseling Room
4120-001-7355(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 18,300 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX518HB5/TTK518CB5 จำนวน 5 เครื่อง คอล์ยร้อน 3T1014-B07778 Counseling Room
7105-007-002-762 ชุดรับแขก ยี่ห้อ MONO รุ่น RTC 100 ประกอบด้วย โต๊ะ ชุดที่ 1 Counseling Room
7105-007-002-762(1) ชุดรับแขก ยี่ห้อ MONO รุ่น RTC 100 เก้าอี้ ชุดที่ 1 Counseling Room
7105-007-002-762(2) ชุดรับแขก ยี่ห้อ MONO รุ่น RTC 100 เก้าอี้ ชุดที่ 1 Counseling Room
7105-007-002-762(3) ชุดรับแขก ยี่ห้อ MONO รุ่น RTC 100 เก้าอี้ ชุดที่ 1 Counseling Room
7195-001-939 จ้างทำบอร์ดติดผนังบุกำมะหยีพร้อมกระจกบานเลื่อน ขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 6 อัน -
7195-001-940 จ้างทำบอร์ดติดผนังบุกำมะหยีพร้อมกระจกบานเลื่อน ขนาด 1.20x2.40 ม.
7195-001-941 จ้างทำบอร์ดติดผนังบุกำมะหยีพร้อมกระจกบานเลื่อน ขนาด 1.20x2.40 ม.
7195-001-942 จ้างทำบอร์ดติดผนังบุกำมะหยีพร้อมกระจกบานเลื่อน ขนาด 1.20x2.40 ม.
7195-001-943 จ้างทำบอร์ดติดผนังบุกำมะหยีพร้อมกระจกบานเลื่อน ขนาด 1.20x2.40 ม.
7195-001-944 จ้างทำบอร์ดติดผนังบุกำมะหยีพร้อมกระจกบานเลื่อน ขนาด 1.20x2.40 ม.
7195-001-946 จ้างทำบอร์ดติดผนังบุกำมะหยีพร้อมกระจกบานเลื่อนขนาด 1.20x2.00 ม.จำนวน 6 ตัว -
7195-001-947 จ้างทำบอร์ดติดผนังบุกำมะหยีพร้อมกระจกบานเลื่อนขนาด 1.20x2.00 ม.
7195-001-948 จ้างทำบอร์ดติดผนังบุกำมะหยีพร้อมกระจกบานเลื่อนขนาด 1.20x2.00 ม.
7195-001-949 จ้างทำบอร์ดติดผนังบุกำมะหยีพร้อมกระจกบานเลื่อนขนาด 1.20x2.00 ม.
7195-001-950 จ้างทำบอร์ดติดผนังบุกำมะหยีพร้อมกระจกบานเลื่อนขนาด 1.20x2.00 ม.
7195-001-951 จ้างทำบอร์ดติดผนังบุกำมะหยีพร้อมกระจกบานเลื่อนขนาด 1.20x2.00 ม.
3750-002-107 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อฮอนด้ารุ่น UT31 จำนวน 1 เครื่อง GCAB2012404 135
3750-002-192 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ HONDAรุ่น GX35 GCAMT-1892464 135
3220-006-013 เครื่องย่อยกิ่งไม้ ยี่ห้อ CLP 18E17399 135
7730-003-782 ครุภัณฑ์รับโอนจากคณะวิทยาการฯ TV 29 นิ้ว ยี่ห้อ Sony รุ่น KV-529M50 6015546 135
7730-003-789 ครุภัณฑ์รับโอนจากคณะวิทยาการฯ TV 29 นิ้ว ยี่ห้อ Sony รุ่น KV-529M50 6015909 135
7730-003-800 ครุภัณฑ์รับโอนจากคณะวิทยาการฯ TV 29 นิ้ว ยี่ห้อ Sony รุ่น KV-529M50 6015594 135
7730-003-836 ครุภัณฑ์รับโอนจากคณะวิทยาการฯ TV 29 นิ้ว ยี่ห้อ Sony รุ่น KV-529M50 6015853 135
7105-001-001-637 จ้างทำโต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 10 ตัว ไม่มี
7105-001-001-638 จ้างทำโต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 10 ตัว
7105-001-001-639 จ้างทำโต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 10 ตัว
7105-001-001-640 จ้างทำโต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 10 ตัว
7105-001-001-641 จ้างทำโต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 10 ตัว
7105-001-001-642 จ้างทำโต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 10 ตัว
7105-001-001-643 จ้างทำโต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 10 ตัว
7105-001-001-644 จ้างทำโต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 10 ตัว
7105-001-001-645 จ้างทำโต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 10 ตัว
7105-001-001-646 จ้างทำโต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 10 ตัว
7195-005-9283 โต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 6 ตัว -
7195-005-9284 โต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 6 ตัว
7195-005-9285 โต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 6 ตัว
7195-005-9286 โต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 6 ตัว
7195-005-9287 โต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 6 ตัว -
7195-005-9288 โต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 6 ตัว
7195-005-9224 โต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 10 ตัว -
7195-005-9225 โต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 10 ตัว
7195-005-9226 โต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 10 ตัว
7195-005-9227 โต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 10 ตัว
7195-005-9228 โต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 10 ตัว
7195-005-9229 โต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 10 ตัว
7195-005-9230 โต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 10 ตัว
7195-005-9231 โต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 10 ตัว
7195-005-9232 โต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 10 ตัว
7195-005-9233 โต๊ะไม้สำหรับนั่ง จำนวน 10 ตัว
4110-001-414 ตู้เย็นขนาด 6 คิว (สีเทา) ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น MR-17R 50702973 ห้องคณบดี
7450-010-10602 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ Lenovo รุ่น Think Centre M7le CPU ชุดที่ 1 PBGVWAK คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
7450-010-10602(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ Lenovo รุ่น Think Centre M7le จอ ชุดที่ 1 V8-BO779 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
7670-004-2397 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1 ยี่ห้อ Samsung รุ่น ProXpress M3820ND ZDDDBJBDB000PK คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
7670-004-2130 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (20 หน้า/นาที) ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-2580N จำนวน 9 เครื่อง Z2MDBKZA00097V(2) คณิตา อินประสิทธ์
7105-001-001-773 โต๊ะทำงานผู้บริหารพร้องเก้าอี้ ยี่ห้อ MONO รุ่น TIPCO SET,LR/H จำนวน 1 ชุด '- โต๊ะทำงาน ขนาด 180x89x75 ซม. 1 ตัว ห้องคณบดี
7105-001-001-773(1) โต๊ะทำงานผู้บริหารพร้องเก้าอี้ ยี่ห้อ MONO รุ่น TIPCO SET,LR/H จำนวน 1 ชุด '- ตู้ข้าง ขนาด 120x45x75 ซม. 1 ตัว ห้องคณบดี
7105-001-001-773(2) - กล่องลิ้นชัก ขนาด 42x60x65 ซม. 1 ตัว ห้องคณบดี
7105-001-001-773(3) โต๊ะทำงานผู้บริหารพร้องเก้าอี้ ยี่ห้อ MONO รุ่น TIPCO SET,LR/H จำนวน 1 ชุด '-เก้าอี้ทำงาน 1 ตัว ห้องคณบดี
7110-007-422 ชุดโต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ MASS รุ่น DIT-80 MBG+HINGIS จำนวน 1 ชุด โต๊ะ - ห้องคณบดี
7110-007-422(1) ชุดโต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ MASS รุ่น DIT-80 MBG+HINGIS จำนวน 1 ชุด เก้าอี้ ห้องคณบดี
7110-007-422(2) ชุดโต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ MASS รุ่น DIT-80 MBG+HINGIS จำนวน 1 ชุด เก้าอี้ ห้องคณบดี
7110-007-422(3) ชุดโต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ MASS รุ่น DIT-80 MBG+HINGIS จำนวน 1 ชุด เก้าอี้ ห้องคณบดี
7110-007-422(4) ชุดโต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ MASS รุ่น DIT-80 MBG+HINGIS จำนวน 1 ชุด เก้าอี้ ห้องคณบดี
6730-011-397 เครื่องฉายภาพวัตถุสามมิติ ยี่ห้อ Wolfvision รุ่น VZ-5F 5F 3815 ห้องเรียน
7670-004-1836 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (28 หน้า/นาที) ยี่ห้อ OKI รุ่นB430DN จำนวน 8 เครื่อง AFBC006301AI ห้องเก็บของจำหน่าย
7670-004-1831 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (28 หน้า/นาที) ยี่ห้อ OKI รุ่นB430DN จำนวน 8 เครื่อง AFBC045872AO ห้องเก็บของจำหน่าย
7910-003-092 เครื่องดูดฝุ่นขนาด 30 ลิตร ถังสแตนเลส ยี่ห้อ Cleanatic จำนวน 4 เครื่อง (2) V300461.012 135
6695-020-002-026 อ่างซิงค์ล้างจาน พร้อมก๊อกน้ำและขาตั้ง -
6650-016-199 (7) กล้องตัวที่ 7 กล้องวงจรปิด กล้องอินฟาเรด ยี่ห้อ avtech รุ่น KDC136B 9KJB03351
6650-016-199 (8) กล้องตัวที่ 8 กล้องวงจรปิด กล้องอินฟาเรด 9KJB03346
3740-004-218 เครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ EBARA รุ่น CMB/A3OOT - มุมซ้ายขวา
3740-004-219 เครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ EBARA รุ่น CMB/A3OOT - มุมซ้ายขวา
3740-004-220 เครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ EBARA รุ่น CMB/A3OOT - มุมซ้ายขวา
3740-004-221 เครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ EBARA รุ่น CMB/A3OOT - มุมซ้ายขวา
3750-002-196 เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น ยี่ห้อ Honda รุ่น GX 160 GCABT-4085626
6730-011-1124 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGAความสว่าง 3,000 ANSIL Lume us พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ NEC รุ่น NP510 จำนวน 1 เครื่อง 0940607FF 135
7105-010-002-1279 ชุดที่ 5 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1279(1) ชุดที่ 5 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1279(2) ชุดที่ 5 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1279(3) ชุดที่ 5 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1279(4) ชุดที่ 5 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1279(5) ชุดที่ 5 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1279(6) ชุดที่ 5 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1280 ชุดที่ 6 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1280(1) ชุดที่ 6 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1280(2) ชุดที่ 6 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1280(3) ชุดที่ 6 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1280(4) ชุดที่ 6 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1280(5) ชุดที่ 6 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1280(6) ชุดที่ 6 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1281 ชุดที่ 7 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1281(1) ชุดที่ 7 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1281(2) ชุดที่ 7 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1281(3) ชุดที่ 7 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1281(4) ชุดที่ 7 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1281(5) ชุดที่ 7 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1281(6) ชุดที่ 7 เก้าอี้ Common Room
7230-001-4768(10) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร จำนวน 38 ชุด 135
7230-001-4768(70) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.20 X 1.80 เมตร จำนวน 13 ชุด 135
5950-005-213 ตู้ไฟ อาคาร 2 ชั้น 1 จำนวน 1 ตู้ ยี่ห้อ ABB รุ่น A2N250 135
7230-001-4768(71) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.20 X 1.80 เมตร
7230-001-4768(72) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.20 X 1.80 เมตร
4110-001-812 ตู้เย็น ขนาด 9.7 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น MR-SV29EM เครื่องที่ 5 80600781
7230-001-4768(57) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.50 X 1.95 เมตร 135
7105-010-921 จ้างเหมาปรับปรุงกั้นห้องเป็นศูนย์วิจัย จำนวน 1 ห้อง ชุดโต๊ะรับแขกจำนวน 1 ชุด โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว - อ.อรอุษา
7105-010-921(1) จ้างเหมาปรับปรุงกั้นห้องเป็นศูนย์วิจัย จำนวน 1 ห้อง ชุดโต๊ะรับแขกจำนวน 1 ชุด เก้าอี้ อ.อรอุษา
7105-010-921(2) จ้างเหมาปรับปรุงกั้นห้องเป็นศูนย์วิจัย จำนวน 1 ห้อง ชุดโต๊ะรับแขกจำนวน 1 ชุด เก้าอี้ อ.อรอุษา
7105-010-921(3) จ้างเหมาปรับปรุงกั้นห้องเป็นศูนย์วิจัย จำนวน 1 ห้อง ชุดโต๊ะรับแขกจำนวน 1 ชุด เก้าอี้ อ.อรอุษา
7105-010-921(4) จ้างเหมาปรับปรุงกั้นห้องเป็นศูนย์วิจัย จำนวน 1 ห้อง ชุดโต๊ะรับแขกจำนวน 1 ชุด เก้าอี้ อ.อรอุษา
7110-032-1258 ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ SURE รุ่น SLG-05 - อ.อรอุษา
4120-001-4585 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM25/FCT25 (คอยเย็น) 0705C15289
7230-001-4768(11) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(12) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(13) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(14) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(58) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.50 X 1.95 เมตร
7105-010-002-1282 ชุดที่ 8 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1282(1) ชุดที่ 8 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1282(2) ชุดที่ 8 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1282(3) ชุดที่ 8 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1282(4) ชุดที่ 8 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1282(5) ชุดที่ 8 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1282(6) ชุดที่ 8 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1283 ชุดที่ 9 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1283(1) ชุดที่ 9 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1283(2) ชุดที่ 9 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1283(3) ชุดที่ 9 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1283(4) ชุดที่ 9 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1283(5) ชุดที่ 9 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1283(6) ชุดที่ 9 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1284 ชุดที่ 10 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1284(1) ชุดที่ 10 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1284(2) ชุดที่ 10 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1284(3) ชุดที่ 10 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1284(4) ชุดที่ 10 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1284(5) ชุดที่ 10 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1284(6) ชุดที่ 10 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1285 ชุดที่ 11 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1285(1) ชุดที่ 11 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1285(2) ชุดที่ 11 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1285(3) ชุดที่ 11 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1285(4) ชุดที่ 11 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1285(5) ชุดที่ 11 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1285(6) ชุดที่ 11 เก้าอี้ Common Room
4120-001-5669 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,800.47 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น AER36N1/EER1202 (220V) จำนวน 1 เครื่อง - คอยล์เย็น 1201110044 งานวิจัยฯ
4120-001-5669(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,800.47 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น AER36N1/EER1202 (220V) จำนวน 1 เครื่อง' คอยล์ร้อน 360811045 งานวิจัยฯ
4120-001-661 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนขนาด 38000 บีทียู รุ่น SCT380 คอยล์เย็น 96120919 งานวิจัยฯ
4120-001-661(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนขนาด 38000 บีทียู รุ่น SCT380 คอยล์ร้อน งานวิจัยฯ
7670-004-1342 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 12แผ่น/นาที ยี่ห้อ CANON รุ่น LBP-2900 LMMA302024 พรภุทชรี
7670-004-1917 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (20 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Sumsung Pringter Laserjet รุ่น ML-2851ND จำนวน 6 ตัว 4F75BAHSA00212 มณีนุช
5805-002-2119 เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ panasonic รุ่น KX-TS500MXH จำนวน 10 เครื่อง 4AAFB054359 เรือนขวัญ
7450-015-001-295 เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 ยี่ห้อEPSON GT-S5S เครื่องที่ 2 PPZ001915 วรรณภา
7105-010-001-522 จ้างเหมาปรับปรุงกั้นห้องเป็นศูนย์วิจัย จำนวน 1 ห้อง โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด โต๊ะ อัจวรรณ
7105-010-001-522(1) จ้างเหมาปรับปรุงกั้นห้องเป็นศูนย์วิจัย จำนวน 1 ห้องเก้าอี้ เก้าอี้ อัจวรรณ
7670-004-1513 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ความเร็วไม่ต่ำกว่า 12 แผ่น/นาที ยี่ห้อ Cannon รุ่น LBP2900 LPMA401390 อัจวรรณ
7110-032-1387(1) 1.2 ตู้บานเลื่อนทึบ ยี่ห้อลัคกี้ รุ่น DO-216 จำนวน 1 ตู้ 1.3 ฐานรองตู้ รุ่น S-016 -
7450-015-001-312 เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 Epson รุ่น GT-S55 PPBZ002358 มณีนุช
7670-004-1890 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (23 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-3250 จำนวน 12 เครื่อง MBDA100504 รัตนาภรณ์
5805-002-2114 เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ panasonic รุ่น KX-TS500MXH จำนวน 10 เครื่อง 4AAFB235606
7670-004-1477 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วไม่ต่ำกว่า 12 แผ่น/นาที ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-2900 จำนวน 4 เครื่อง LPMA 311196
7110-006-002-972 โต๊ะทำงาน ยี่ห้อ SK รุ่น TWS-1502 - ศวัสมน
7450-010-12354 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) เครื่องที่ 2 CPU 1603824788 สุกัญญา
7450-010-12354(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) Monitor ET32G02469019 คีย์บอร์ด สุกัญญา
7670-004-1939 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (20 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Samsung PrinterLaserjet รุ่น ML-2851ND 4F75BAHSA00296 สุกัญญา
7110-006-002-970 โต๊ะทำงาน ยี่ห้อ SK รุ่น TWS-1502 -
7110-006-002-971 โต๊ะทำงาน ยี่ห้อ SK รุ่น TWS-1502 -
7670-004-1507 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วไม่ต่ำกว่า 12 แผ่นต่อนาที ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-2900 จำนวน 2 เครื่อง LPMA214160 สิริกาญจน์
7105-007-17914 10. เก้าอี้ประชุม สุกัญญา
7670-004-1889 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (23 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-3250 จำนวน 12 เครื่อง MBDA100503 วรรณพัชร
7450-015-001-372 เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น DocuMate 3220 จำนวน 7 เครื่อง 499DHF0512 นางสาวกาญจนา สุกร
7195-006-1405 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ พารากอน รุ่น 281/S - พรรตรี
67450-015-001-291 เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ยี่ห้อ HP รุ่น LASERJET PRO400 MFP M425dn CNB6D9FH4J พรรตรี
7670-004-1644 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet3052 จำนวน 1 เครื่อง CNCKP16957 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-015-001-128 เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ CANON รุ่น CanoScan Lide 500F UZL317766 ห้องเก็บของจำหน่าย
7670-004-2625 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น ยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ-590 FSVY069956 พัสดุ
7670-004-2395 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1 ยี่ห้อ Samsung รุ่น SL-M3820ND ZDDDBJBDB000LA รจเรจ
7670-004-1893 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (23 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-3250 จำนวน 12 เครื่อง MBDA1003508 ณัฎฐพัชร์
7450-005-133 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์ ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-FL402CX จำนวน 2 เครื่อง 6LAW4008291 รัตนา
7670-004-1885 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (23 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-3250 จำนวน 12 เครื่อง MBDA10043 วิไลพร
7670-004-1886 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (23 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-3250 จำนวน 12 เครื่อง MBDA100498 ศรินทิพย์
5805-002-2166 โทรศัพท์สายเดี่ยว ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KXTS500 4JBFC102080 อรกัญญา
7195-006-528 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ผล - อรกัญญา
7670-004-2626 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น ยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ-590 FSVY069942
7670-004-2627 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น ยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ-590 FSVY069957
7110-032-1387 ตู้กระจกบานเลื่อน 2 ตอน (ทึบ-ใส) ขนาด6 ฟุต พร้อมฐาน จำนวน 1 ชุด 1.1 ตู้กระจกบาน ยี่ห้อลัคกี้ รุ่นDG-226 จำนวน 1 ตู้ -
7110-032-1388 ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 6 ฟุต ยี่ห้อ ลัคกี้ รุ่น DO-216 -
7450-010-10059 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 เครื่องที่ 2 CPU SGH023T6JK
7450-010-10059(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอ
4120-001-4585(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM25/FCT25 คอยร้อน 0705C15363
4140-006-3136 พัดลมระบายกอากาศ ขนาด 12 นิ้ว ยี่ห้อ mitsubishi Electric รุ่น ex-30sh - ห้องเอกสาร
4120-001-4587 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM25/FCT25 (คอยเย็น) 0705C15291 ห้องเอกสาร
4120-001-4962 เครื่องปรับอากาศ แบบ Wall Type ขนาดไม่น้อยกว่า 12500 BTU ยี่ห้อ Central Air รุ่น CFW-LX 12 (คอยเย็น) 1250021077
4120-001-4962(1) เครื่องปรับอากาศ แบบ Wall Type ขนาดไม่น้อยกว่า 12500 BTU ยี่ห้อ Central Air รุ่น CFW-LX 12 คอยร้อน 1207021073
4120-001-4587(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM25/FCT25คอยร้อน 0705C15356
6665-008-052 เครื่องฟอกอากาศแบบติดผนัง sc173201
7230-001-4768(87) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.75 X 1.95 เมตร จำนวน 14 ชุด 135
7230-001-4768(15) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
4120-001-4764 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 9144.16 BTU ยี่ห้อ Eminent รุ่น WLC-09 (คอยเย็น) 90506151
4120-001-4764(1) เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 9144.16 BTU ยี่ห้อ Eminent รุ่น WLC-09 คอยร้อน ยี่ห้อ Eminent รุ่น WLC-09 90506118
4120-001-4765 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 9144.16 BTU ยี่ห้อ Eminent รุ่น WLC-09 (คอยเย็น) 90506151
4120-001-4765(1) เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 9144.16 BTU ยี่ห้อ Eminent รุ่น WLC-09 คอยร้อน ยี่ห้อ Eminent รุ่น WLC-09 90506118
7105-001-001-608 โต๊ะทำงาน 1 ลิ้นชักพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมรางลูกปืนคีย์บอร์ด ยี่ห้อ Anajak รุ่น E1 -
5805-002-2115 เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ panasonic รุ่น KX-TS500MXH จำนวน 10 เครื่อง 4AAFB235719 แคทรียา
4120-001-4584 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM25/FCT25 (คอยเย็น) 0705C15288
4120-001-4584(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM25/FCT25คอยร้อน ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM25/FCT25 0705C15362
7110-006-002-967 โต๊ะทำงาน ยี่ห้อ SK รุ่น TWS-1502 -
4140-005-304 พัดลมโคจร (HITACHI) ยี่ห้อ HITACHI รุ่น AF 84R 446408
7110-032-730 ตู้กระจกบานเลื่อนพร้อมฐาน ขนาด 4ฟุต ยี่ห้อ Sure -
7670-004-2355 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35หน้า/นาที) จำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 1 010160 คติชนวิทยา
7105-001-001-019 โต๊ะทำงาน - พรหมพิสิฐ
4120-001-4586 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM25/FCT25 (คอยเย็น) 0705C15290 พรหมพิสิฐ
7450-010-10603 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ Lenovo รุ่น Think Centre M7le CPU ชุดที่ 2 PBGVWAA รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
7450-010-10603(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ Lenovo รุ่น Think Centre M7le จอ ชุดที่ 2 VB-BO885 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
7450-010-12357 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) เครื่องที่ 5 CPU 1603824785 อ.พรหมพิสิทธิ์
7450-010-12357(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) Monitor ET32G02611019 คีย์บอร์ด อ.พรหมพิสิทธิ์
4120-001-4586(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM25/FCT25 คอยร้อน ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM25/FCT25 0705C15355
7110-018-182 ตู้ - แม่บ้าน
7110-018-183 ตู้ - แม่บ้าน
7450-010-10321 ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการสอน ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M4610G จำนวน 3 ชุด ชุดที่ 3 CPU หมายเลขเครื่อง PSVC400058IE10970358 คณาวุฒิ
7450-010-10321(1) ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการสอน ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M4610G จำนวน 3 ชุด ชุดที่ 3 จอ หมายเลขเครื่อง ETLMF0C021124070B64030 คณาวุฒิ
7670-004-1884 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (23 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-3250 จำนวน 12 เครื่อง MBDA100300
7450-010-7475(1) เครื่องที่ 10 จอภาพ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-010-7476 เครื่องที่ 11 CPU ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 จำหน่าย 2561
7450-010-7476(1) เครื่องที่ 11 จอภาพ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 จำหน่าย 2561 คณาวุฒิ
7450-010-7477 เครื่องที่ 12 CPU ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 จำหน่าย 2561 คณาวุฒิ
7450-010-7477(1) เครื่องที่ 12 จอภาพ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 จำหน่าย 2561 คณาวุฒิ
7450-010-7478 เครื่องที่ 13 CPU ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 จำหน่าย 2561 คณาวุฒิ
7450-010-7478(1) เครื่องที่ 13 จอภาพ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 จำหน่าย 2561 คณาวุฒิ
7450-010-7479 เครื่องที่ 14 CPU ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 จำหน่าย 2561 คณาวุฒิ
7450-010-7479(1) เครื่องที่ 14 จอภาพ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 จำหน่าย 2561 คณาวุฒิ
7450-010-7480 เครื่องที่ 15 CPU ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 จำหน่าย 2561 คณาวุฒิ
7450-010-7480(1) เครื่องที่ 15 จอภาพ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 จำหน่าย 2561 คณาวุฒิ
7450-005-134 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์ ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-FL402CX จำนวน 2 เครื่อง 6LAW4008396 คณาวุฒิ
7450-010-9678 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M265 จำนวน 3 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เครื่องที่ 2 CUP PSV8800441LE100207079 คณาวุฒิ
7450-010-9677 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M265 95211006040 คณาวุฒิ
7450-010-10058 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 เครื่องที่ 1 CPU SGH023T6GF
7450-010-10058(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอ คณาวุฒิ
7450-010-10060 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 เครื่องที่ 3 CPU SGH023T6J6
7450-010-10060(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอ
7450-010-10466 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 1 1NRHC2S
7450-010-10466(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 1 22C-1AAM
7450-010-10467 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 2 1PRHC2S
7450-010-10467(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 2 22C-1ADM
7450-010-10468 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 3 2NRHC2S
7450-010-10468(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 3 22C-1C4M
7450-010-10469 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 4 3NRHC2S
7450-010-10469(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 4 22C-1AMM
7450-010-10470 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 5 4MRHC2S
7450-010-10470(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 5 22C-18NM
7450-010-10471 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 6 4NRHC2S
7450-010-10471(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 6 22C-1ANM
7450-010-10472 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 7 5MRHC2S คณาวุฒิ
7450-010-10472(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 7 22C-1AYM คณาวุฒิ
7450-010-10473 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 8 5NRHC2S
7450-010-10473(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 8 22C-1APM
7450-010-10474 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 9 6MRHC2S
7450-010-10474(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 9 22C-1CKM
7450-010-10475 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 10 6NRHC2S
7450-010-10475(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 10 22C-1AKM
7450-010-10476 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 11 7MRHC2S
7450-010-10476(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 11 22C-1CJM
7450-010-10477 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 12 7NRHC2S
7450-010-10477(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 12 22C-1AWM
7450-010-10478 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 13 8MRHC2S
7450-010-10478(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 13 22C-1AVM
7450-010-10479 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 14 8NRHC2S
7450-010-10479(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 14 22C-1C2M
7450-010-10480 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 15 9MRHC2S
7450-010-10480(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 15 22C-1C6M
7450-010-10481 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 16 9NRHC2S
7450-010-10482(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 17 22C-1ATM
7450-010-10482 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 17 BMRHC2S
7450-010-10482(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ 22C-1AFM คณาวุฒิ
7450-010-10483 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 18 BNRHC2S
7450-010-10483(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 18 22C-19WM
7450-010-10484 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 19 CMRHC2S
7450-010-10484(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 19 22C-1ALM
7450-010-10485 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 20 CNRHC2S คณาวุฒิ
7450-010-10485(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 20 22C-1C1M
7450-010-10486 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 21 DMRHC2S
7450-010-10486(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 21 22C-1C8M
7450-010-10487 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 22 DNRHC2S
7450-010-10487(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 22 22C-1CPM
7450-010-10488 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 23 FMRHC2S รอการจำหน่าย
7450-010-10488(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 23 22C-19UM รอการจำหน่าย
7450-010-10489 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 24 FNRHC2S
7450-010-10489(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 24 22C-1ERM
7450-010-10490 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 25 GMRHC2S
7450-010-10490(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 25 22C-1AJM
7450-010-10491 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 26 GNRHC2S
7450-010-10491(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 26 22C-1AHM
7450-010-10492 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 27 HMRHC2S
7450-010-10492(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 27 22C-1C3M
7450-010-10493 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 28 HNRHC2S
7450-010-10493(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 28 22C-1ARM
7450-010-10494 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 29 JMRHC2S
7450-010-10494(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 29 22C-1CFM
7450-010-10495 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex CPU เครื่องที่ 30 JNRHC2S
7450-010-10495(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex จอ เครื่องที่ 30 22C-19TM
7450-010-10517 ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการสอน ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M461CPU ชุดที่ 1 PSVC400058IE 10970359 คณาวุฒิ
7450-010-10517(1) ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการสอน ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M461 จอ ETLME0C021124070B14030 คณาวุฒิ
7450-010-10518 ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการสอน ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M461 CPU ชุดที่ 2 PSVC400058IE 10970360 คณาวุฒิ
7450-010-10518(1) ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการสอน ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M461 จอ ETLME0C021124070C34030 คณาวุฒิ
7450-010-10519 ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการสอน ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M461 CPU ชุดที่ 3 PSVC400058IE 10970361 คณาวุฒิ
7450-010-10519(1) ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการสอน ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M461 จอ ETLME0C021124070B94030 คณาวุฒิ
7450-010-12319 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ ACER รุ่น TravelmateP246 จำนวน 2 เครื่อง NXVA8ST002601025A27600 คณาวุฒิ
7450-010-12320 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ ACER รุ่น TravelmateP246 จำนวน 2 เครื่อง NXVA8ST0026010259527600 คณาวุฒิ
7450-010-12361 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) เครื่องที่ 9 CPU 1603824790 คณาวุฒิ
7450-010-12361(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) Monitor ET32G02462019 คีย์บอร์ด คณาวุฒิ
7450-010-12482 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล ยี่ห้อ Acer รุ่น E5-553-F5DN 70314541376 คณาวุฒิ
7450-010-10319 ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการสอน ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M4610G ชุดที่ 1 CPU หมายเลขเครื่อง PSVC400058IE10970356 คณาวุฒิ
7450-010-10319(1) ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการสอน ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M4610G ชุดที่ 1 จอ หมายเลขเครื่อง ETLMF0C021124070B54030 คณาวุฒิ
7450-010-11114 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล ยี่ห้อ ASUS รุ่น X550ZE-XX047D 9870 คณาวุฒิ
7450-010-11115 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล ยี่ห้อ ASUS รุ่น X550ZE-XX047D 8937 คณาวุฒิ
6720-005-278 กล้องถ่ายวีดีโอพร้อมขาตั้งกล้อง ยี้ห้อ sony 298279 ณัฐวุฒิ
7450-010-9679 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M265 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เครื่องที่ 3 CUP PSV8800441LE100207077 ณัฐวุฒิ
7450-010-9677(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M265 - Moniter ETLDQOC1739521ADDE40G3 ณัฐวุฒิ
7430-006-134 เครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล ความเร็ว 25 แผ่น/นาที ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น FS-C8025MFP จำนวน 1 เครื่อง NFR1900063 ณัฐวุฒิ
7730-007-474 กล้องบันทึกภาพวิดีโอ ยี่ห้อ Canon รุ่น XF-100 จำนวน 1 กล้อง 303430200202 ณัฐวุฒิ
6760-002-047 ขาตั้งกล้อง ยี่ห้อ MANFROTTO รุ่น 504HD,546BK A2936831 ณัฐวุฒิ
5965-006-1673 ไมโครโฟนไร้สายติดกล้องวิดีโอ ยี่ห้อ Azden รุ่น 330LT 1.1 ตัวรับ จำนวน 1 ตัว G20920010-61 ณัฐวุฒิ
5968-006-1673(1) ไมโครโฟนไร้สายติดกล้องวิดีโอ ยี่ห้อ Azden รุ่น 330LT 1.2 ตัวส่งตัวที่ 1 G20920080-61 ณัฐวุฒิ
5968-006-1673(2) ไมโครโฟนไร้สายติดกล้องวิดีโอ ยี่ห้อ Azden รุ่น 330LT 1.3 ตัวส่งตัวที่ 2 G20920081-61 ณัฐวุฒิ
7450-010-11272 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านกราฟฟิกยี่ห้อ Apple Mac รุ่น iMac 21.5 C02PV53TF8J2 ณัฐวุฒิ
6730-016-319 เครื่องแปลงสัญญาณภาพวิดีโอ พร้อมสาย สัญญาณ HDMI 5m 16070000000003092 ณัฐวุฒิ
6720-010-148 กล้องถ่ายวีดีโอ ความละเอียด 3840x2160 พิกเซล ยี่ห้อ SONY รุ่น FDR-AXP55 3742184 ณัฐวุฒิ
6720-005-202 กล้องดิจิตอลระบบ Mini DV ยี่ห้อ Panasonic รุ่น MD9000EN - ขาตั้งกล้องดิจิตอล ยี่ห้อ Manfrotto รุ่น 756+128RC 117
7110-029-250 ตู้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลิ้นชัก ยี่ห้อ SURE รุ่น LDR-215 จำนวน 2 ตู้ - ธุรการ
7110-029-251 ตู้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลิ้นชัก ยี่ห้อ SURE รุ่น LDR-215 จำนวน 2 ตู้ - ธุรการ
6720-005-511 กล้องถ่ายภาพ ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซลยี่ห้อ Canon EOS 750D 18-135Kit 338033001996 นส.สุรีพร ชุมแสง
7670-004-2594 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-251DW เครื่องที่ 3 NEKA032366 นายคณาวุฒิ หริรักษ์
7670-004-2595 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-251DW เครื่องที่ 4 NEKA032368 นายคณาวุฒิ หริรักษ์
7670-004-2596 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-251DW เครื่องที่ 5 NEKA031877 นายคณาวุฒิ หริรักษ์
7670-004-2599 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-251DW เครื่องที่ 8 NEKA031873 นายคณาวุฒิ หริรักษ์
7670-004-2600 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-251DW เครื่องที่ 9 NEKA032373 นายคณาวุฒิ หริรักษ์
7450-015-001-264 เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูงแบบแนวตั้ง ยี่ห้อ FUJITSU รุ่น Fi-6130 จำนวน 1 เครื่อง 192966 หน่วยสารบรรณ
7450-005-220 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น E71448L6J355751
7670-004-1341 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 12แผ่น/นาที ยี่ห้อ CANON รุ่น LBP-2900 LMMA302021 หน่วยการเจ้าหน้าที่
7450-015-001-294 เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 ยี่ห้อEPSON GT-S55 เครื่องที่ 1 PPZ001879 หน่วยการเจ้าหน้าที่
7670-004-1888 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (23 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-3250 MBDA100502 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
7450-010-12483 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล 3 เครื่องยี่ห้อ LENOVO รุ่น THINKCENTRE S510 เครื่องที่ 1 CPU PC0KR1G4 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
7450-010-12483(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล 3 เครื่องยี่ห้อ LENOVO รุ่น THINKCENTRE S510 เครื่องที่ 1 จอ V9032HX3 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
7670-004-1918 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (20 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Sumsung รุ่น ML-2851ND 4F75BAHSA00169 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
6720-005-434 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล (DSLR)ความละเอียด 21.1 ล้านพิกเซลยี่ห้อ CANON รุ่น EOS 5D Mark II 4161907008 สุรีย์พร
5962-006-061 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น CMI-820C M8202012004
7670-004-1317 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 12 แผ่น/นาที ยี่ห้อ CANON รุ่น LBP-2900 LMMA204898 หน่วยการเจ้าหน้าที่
7195-007-538 เคาน์เตอร์พร้อมตู้ลอย -
7450-010-9728(1) Monitor ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น LE1711 SCNC023S71Z
7730-007-486 เครื่องบันทึกวีดีโอระบบดิจิตอล 16 ช่อง ยี่ห้อ Dahua รุ่น DVR3116H TZA2KL41600036
4120-001-5139 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 37,300 BTU ยี่ห้อ Trane รุ่น MCX536GB5WBA/TTK536KD50CA (คอยเย็น) 3T0210-102826
4120-001-5139 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 37,300 BTU ยี่ห้อ Trane รุ่น MCX536GB5WBA/TTK536KD50CA คอยร้อน 3T0210-502171
4120-001-4784 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาด 36,167 BTU ยี่ห้อYork รุ่น Elch36/YCLH36 (คอยเย็น) 0804s04253
4120-001-4784(1) เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาด 36,167 BTU ยี่ห้อ York รุ่น Elch36/YCLH36 คอยร้อน 0805s04901
4120-001-4660 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36000BTU ยี่ห้อ Carrier รุ่น 38RE036G2/42VD012 (คอยเย็น) 44LB7668393
4120-001-4660(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36000BTU ยี่ห้อ Carrier รุ่น 38RE036G2/42VD012 คอยร้อน l44VB7270358
7450-008-372 กล้องวิดีโอวงจรปิด ยี่ห้อ Sanyo รุ่น VCC-ZM300P 65760414 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-008-373 กล้องวิดีโอวงจรปิด ยี่ห้อ Sanyo รุ่น VCC-ZM300P 65760418 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-008-390 เครื่องรับโทรทัศน์สี 14 200307713262
5820-023-194 เครื่องเล่น DVD-RW 16X External ยี่ห้อ Imation 1552450110 คณาวุฒิ
7450-010-5890 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP รุ่น Palrilion W1296L CPU THT5171448 117
7450-010-5890(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP รุ่น Palrilion W1296L จอ CNC5121Z04 117
7450-010-5890(2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP รุ่น Palrilion W1296L คีย์บอร์ด - 117
7450-015-001-281 เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ความเร็วสูงแบบแนวตั้ง ยี่ห้อ Fujitsuรุ่น Fi-6130Z 1708
7670-004-2461 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35หน้า/นาที) ยี่ห้อ Kyocera รุ่น FS-P2135DN เครื่องที่ 1 LZG5707625 คณาวุฒิ
7670-004-1027 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วในการพิมพ์ 14 แผ่น/นาที ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-1210 KLHA032608 คณาวุฒิ
7450-010-12355 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) เครื่องที่ 3 CPU 1603824791 คณาวุฒิ
7450-010-12355(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) Monitor ET32G02482019 คีย์บอร์ด คณาวุฒิ
7670-004-1032 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วในการพิมพ์ 14 แผ่น/นาที ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-1210 KLHA036761 คณาวุฒิ
7450-010-12485 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล 3 เครื่องยี่ห้อ LENOVO รุ่น THINKCENTRE S514 เครื่องที่ 1 CPU PC0KR1G5 117
7450-010-12485(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล 3 เครื่องยี่ห้อ LENOVO รุ่น THINKCENTRE S514 จอ V9032HXA 117
7670-004-1031 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วในการพิมพ์ 14 แผ่น/นาที จำนวน 10 เครื่อง ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-1210 KLHA036763 คณาวุฒิ
7670-004-1514 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ความเร็วไม่ต่ำกว่า 12 แผ่น/นาที ยี่ห้อ Cannon รุ่น LBP2900 LPMA117960
4540-001-040 หม้อต้มน้ำร้อน ยี่ห้อ Seaqull ไม่มีรุ่น จำนวน 1 ใบ ไม่มี วิมลมาศ
4120-001-4581 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM36/FCT36 (คอยเย็น) 0705C18302
4120-001-4581(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM36/FCT36 คอยร้อน 0705C18295
4120-001-4583 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM25/FCT25 (คอยเย็น) 0705C15287
4120-001-4583(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM25/FCT25 คอยร้อน 0705C15361
4120-001-4592 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 16000 BTU ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM16/FCT16 (คอยเย็น) 0705C14093
4120-001-4592(1) คอยร้อน 0705C13941
7195-007-532 เคาเตอร์บาร์ ขนาด 152x40X200 ซ.ม. ยี่ห้อ Emer Furniture รุ่น Emerald#605 -
7105-001-001-611 โต๊ะทำงาน 1 ลิ้นชักพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมรางลูกปืนคีย์บอร์ด ยี่ห้อ Anajak รุ่น E1 -
7110-044-083 ตู้สื่อสาร (Rack) พร้อมพัดลมระบายอากาศและรางไฟฟ้า สูง 27 ลึก 90 ซ.ม -
5820-005-493 อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 48 พอร์ต ยี่ห้อ cisco รุ่น SG200-50 50 port gigabit smart switch DNI181704HQ
5865-004-1416 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3KVA ยี่ห้อ ZIRCON รุ่น ZC911-ET2In1 091218-09094618
5965-004-1484 เครื่องสำรองไฟ้าขนาด2KVA ยี่ห้อ CBC รุ่น EA220N E1305000369
7230-001-4768(5) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.40 X 2.00 เมตร จำนวน 5 ชุด ห้องคณบดี
7230-001-4768(48) ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง'-จำนวน 1 งาน ขนาด 2.95 X 1.80 เมตร จำนวน 2 ชุด ห้องคณบดี
7230-001-4768(50) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.70 X 1.95 เมตร จำนวน 7 ชุด ห้องคณบดี
7230-001-4768(103) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.25 X 2.00 เมตร จำนวน 11 ชุด ห้องคณบดี
7105-007-002-760 ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง 5 ที่นั่ง แบบที่ 1 ประกอบด้วย โซฟา 3 ที่นั่ง สีดำ (210x85x90) ห้องคณบดี
7105-007-002-760(1) ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง 5 ที่นั่ง แบบที่ 1 ประกอบด้วย โซฟา 1 ที่นั่ง สีดำ (105x85x90) ห้องคณบดี
7105-007-002-760(2) ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง 5 ที่นั่ง แบบที่ 1 ประกอบด้วย โซฟา 1 ที่นั่ง สีดำ (105x85x90) ห้องคณบดี
7105-007-002-760(3) ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง 5 ที่นั่ง แบบที่ 1 ประกอบด้วย โต๊ะกลาง ขนาด 110x30 ซม. ห้องคณบดี
7105-010-1909 - โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง โต๊ะประชุมตัวตรง ขนาด 150x60x75 ซม. ยี่ห้อ SK รุ่น CF-1504 ห้องคณบดี
7105-010-1909(1) - โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง โต๊ะประชุมตัวตรง ขนาด 150x60x75 ซม. ยี่ห้อ SK รุ่น CF-1504 ห้องคณบดี
7105-010-1909(2) - โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง โต๊ะประชุมตัวตรง ขนาด 150x60x75 ซม. ยี่ห้อ SK รุ่น CF-1504 ห้องคณบดี
7105-010-1909(3) - โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง โต๊ะประชุมตัวตรง ขนาด 150x60x75 ซม. ยี่ห้อ SK รุ่น CF-1504 ห้องคณบดี
7105-010-1909(4) - โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง โต๊ะประชุมตัวตรง ขนาด 80x60x75 ซม .ยี่ห้อ SK รุ่น CF-1504 ห้องคณบดี
7105-010-1909(5) - โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง โต๊ะประชุมตัวตรง ขนาด 80x60x75 ซม. ยี่ห้อ SK รุ่น CF-1504 ห้องคณบดี
7105-010-1909(6) - โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง โต๊ะประชุมเข้ามุม ขนาด 60x60x75 ซม. ยี่ห้อ SK รุ่น CF-1504 ห้องคณบดี
7105-010-1909(7) - โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง โต๊ะประชุมเข้ามุม ขนาด 60x60x75 ซม. ยี่ห้อ SK รุ่น CF-1504 ห้องคณบดี
7105-010-1909(8) - โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง โต๊ะประชุมเข้ามุม ขนาด 60x60x75 ซม. ยี่ห้อ SK รุ่น CF-1504 ห้องคณบดี
7105-010-1909(9) - โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง โต๊ะประชุมเข้ามุม ขนาด 60x60x75 ซม. ยี่ห้อ SK รุ่น CF-1504 ห้องคณบดี
7105-010-1909(10) - โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง เก้าอี้ประธาน ยี่ห้อ MONO รุ่น PATONG/H ห้องคณบดี
7105-010-1909(11) - โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ MONO รุ่น PATONG/M ห้องคณบดี
7105-010-1909(12) - โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ MONO รุ่น PATONG/M ห้องคณบดี
7105-010-1909(13) - โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ MONO รุ่น PATONG/M ห้องคณบดี
7105-010-1909(14) - โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ MONO รุ่น PATONG/M ห้องคณบดี
7105-010-1909(15) - โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ MONO รุ่น PATONG/M ห้องคณบดี
7105-010-1909(16) - โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ MONO รุ่น PATONG/M ห้องคณบดี
7105-010-1909(17) - โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ MONO รุ่น PATONG/M ห้องคณบดี
7105-010-1909(18) - โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ MONO รุ่น PATONG/M ห้องคณบดี
7105-010-1909(19) - โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง เก้าอี้ประชุม ยี่ห้อ MONO รุ่น PATONG/M ห้องคณบดี
4120-001-4580 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM36/FCT36 (คอยเย็น) 0705C18301 ห้องคณบดี
4120-001-4580(1) คอยร้อน 0705C18294 ห้องคณบดี
4120-001-4759 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาด 36,167 BTU ยี่ห้อ Carrier รุ่น 38RE036G21 (คอยเย็น) 44VL72289786 ห้องคณบดี
4120-001-4759(1) คอยร้อน 44LL7694903 ห้องคณบดี
7230-001-4768(49) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง'-จำนวน 1 งาน ขนาด 2.95 X 1.80 เมตร ห้องคณบดี
7230-001-4768(104) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.25 X 2.00 เมตร ห้องคณบดี
7230-001-4768(105) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.25 X 2.00 เมตร ห้องคณบดี
7230-001-4768(106) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.25 X 2.00 เมตร ห้องคณบดี
7110-007-426(2) ชุดโซฟาโอเรียน รุ่น 8248 (ไม้ยางพารา) ประกอบด้วย 1.3 เก้าอี้ตัวเล็กมีพนักพิง 2 ตัว บุหนังสีเขียวอ่อน ดร.ซอทอง
7110-007-426(3) ชุดโซฟาโอเรียน รุ่น 8248 (ไม้ยางพารา) ประกอบด้วย 1.4 เก้าอี้ตัวเล็กมีพนักพิง 2 ตัว บุหนังสีเขียวอ่อน ดร.ซอทอง
7110-007-426 1.1 โต๊ะวางตรงกลาง 1 ตัว สีน้ำตาล ดร.ซอทอง
7670-004-2131 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (20 หน้า/นาที) ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-2580N Z2MDBKEZA00075K(3) รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
7450-010-10604 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ Lenovo รุ่น Think Centre M7le CPU ชุดที่ 3 PBGVWAY รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
7450-010-10604(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ Lenovo รุ่น Think Centre M7le จอ ชุดที่ 3 VB-BO895 รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
4120-001-4593 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 16000 BTU ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM16/FCT16 (คอยเย็น) 0705C14094
4120-001-4593(1) คอยร้อน 0705C17899 ดร.ซอทอง
7450-010-10607 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด 19 นิ้ว) ยี่ห้อ Lenovo รุ่น Think Centre M7le จำนวน 6 ชุด CPU ชุดที่ 6 PBGVVZB
7450-010-10607(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด 19 นิ้ว) ยี่ห้อ Lenovo รุ่น Think Centre M7le จำนวน 6 ชุด จอ VB-BO889
7195-006-1404 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ พารากอน รุ่น 281/S -
7230-001-4768(114) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 0.90 X 1.30 เมตร จำนวน 10 ชุด 135
7670-004-2349 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1 (35หน้า/นาที) จำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 5 TL300664008824N50 อรทัย
7230-001-4768(16) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(73) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.20 X 1.80 เมตร
4120-001-4589 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM25/FCT25 (คอยเย็น) 0705C14618
7230-001-4768(74) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.20 X 1.80 เมตร
7230-001-4768(115) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 0.90 X 1.30 เมตร
4120-001-4589(1) คอยร้อน 0705C15358
4120-001-474 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ยี่ห้อ YORK - อ.อัญชลี
7110-032-577 ตู้กระจกบานเลื่อนพร้อมฐานขนาด 5 ฟุต ยี่ห้อ ทวิน รุ่น LDG 325+LS015 - อ.อัญชลี
7110-032-275 ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต ยี่ห้อ ลีคกี้ รุ่น แอลซีจี-9110 - อ.อัญชลี
7110-006-002-968 โต๊ะทำงาน ยี่ห้อ SK รุ่น TWS-1502 -
7230-001-4768(75) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.20 X 1.80 เมตร
7105-005-008-7218 เก้าอี้ประธานหนังเทียม ยี่ห้อ Local รุ่น VCS-11 -
7105-005-008-7219 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม ยี่ห้อ VCS-11 รุ่น VCS-12 -
7105-005-008-7221 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม ยี่ห้อ VCS-11 รุ่น VCS-12 -
7105-005-008-7223 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม ยี่ห้อ VCS-11 รุ่น VCS-12 -
7105-005-008-7224 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม ยี่ห้อ VCS-11 รุ่น VCS-12 -
7105-005-008-7226 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม ยี่ห้อ VCS-11 รุ่น VCS-12 -
7105-005-008-7227 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม ยี่ห้อ VCS-11 รุ่น VCS-12 -
7105-005-008-7228 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม ยี่ห้อ VCS-11 รุ่น VCS-12 -
7105-005-008-7229 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม ยี่ห้อ VCS-11 รุ่น VCS-12 -
7105-005-008-7230 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม ยี่ห้อ VCS-11 รุ่น VCS-12 -
7105-005-008-7232 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม ยี่ห้อ VCS-11 รุ่น VCS-12 -
7105-005-008-7233 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม ยี่ห้อ VCS-11 รุ่น VCS-12 -
7105-005-008-7235 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม ยี่ห้อ VCS-11 รุ่น VCS-12 -
7105-005-008-7236 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม ยี่ห้อ VCS-11 รุ่น VCS-12 -
7105-005-008-7244 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม ยี่ห้อ VCS-11 รุ่น VCS-12 -
7105-005-008-7245 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม ยี่ห้อ VCS-11 รุ่น VCS-12 -
7105-005-008-7248 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม ยี่ห้อ VCS-11 รุ่น VCS-12 -
6730-003-930 จอรับภาพชนิดมือดึงขนาด 120 นิ้ว จำนวน 11 จอ ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-V120 จอที่ 2 135
5835-001-1017 ชุดที่ 2 เครื่องขยายเสียง ขนาด 60 วัตต์ ยี่ห้อ TOA รุ่น A-2060D (ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน) 17E1100057 135
5835-001-1017(1) ชุดที่ 2 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1101044 135
5835-001-1017(2) ชุดที่ 2 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1101050 135
5835-001-1017(3) ชุดที่ 2 ไดนามิกไมโครโฟน ยี่ห้อ Wharfedale Pro รุ่น DM5.0S - 135
5835-001-1017(4) ชุดที่ 2 ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ - 135
6730-011-1942 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดความสว่าง 4,200 ANSI Lumens 11 เครื่อง ยี่ห้อ NEC รุ่น MC421X เครื่องที่ 9 8540052LL 135
5835-001-652 เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ Yamaha รุ่น EMX312SC LM01075
5965-002-532 ลำโพงเพดาน ยี่ห้อ TOA รุ่น F-2322C -
7105-010-1183 โต๊ะประชุมแบบตรงขาเหล็กท๊อปเมลาลีน0.60x1.50x0.75 ม. ยี่ห้อ Local -
7105-010-1184 โต๊ะประชุมแบบตรงขาเหล็กท๊อปเมลาลีน0.60x1.50x0.75 ม. ยี่ห้อ Local -
7105-010-1185 โต๊ะประชุมแบบตรงขาเหล็กท๊อปเมลาลีน0.60x1.50x0.75 ม. ยี่ห้อ Local -
7105-010-1186 โต๊ะประชุมแบบตรงขาเหล็กท๊อปเมลาลีน0.60x1.50x0.75 ม. ยี่ห้อ Local -
7105-010-1187 โต๊ะประชุมแบบตรงขาเหล็กท๊อปเมลาลีน0.60x1.50x0.75 ม. ยี่ห้อ Local -
7105-010-1188 โต๊ะประชุมแบบตรงขาเหล็กท๊อปเมลาลีน0.60x1.50x0.75 ม. ยี่ห้อ Local -
7105-010-1189 โต๊ะประชุมแบบตรงขาเหล็กท๊อปเมลาลีน0.60x1.50x0.75 ม. ยี่ห้อ Local -
7105-010-1190 โต๊ะประชุมแบบตรงขาเหล็กท๊อปเมลาลีน0.60x1.50x0.75 ม. ยี่ห้อ Local -
7105-010-1191 โต๊ะประชุมแบบตรงขาเหล็กท๊อปเมลาลีน0.60x1.50x0.75 ม. ยี่ห้อ Local -
7105-010-1192 โต๊ะประชุมแบบตรงขาเหล็กท๊อปเมลาลีน0.60x1.50x0.75 ม. ยี่ห้อ Local -
7105-010-1193 โต๊ะประชุมแบบตรงขาเหล็กท๊อปเมลาลีน0.60x1.50x0.75 ม. ยี่ห้อ Local -
7105-010-1194 โต๊ะประชุมแบบตรงขาเหล็กท๊อปเมลาลีน0.60x1.50x0.75 ม. ยี่ห้อ Local -
7105-010-1195 โต๊ะประชุมแบบตรงขาเหล็กท๊อปเมลาลีน0.60x1.50x0.75 ม. ยี่ห้อ Local -
7105-010-1196 โต๊ะประชุมแบบตรงขาเหล็กท๊อปเมลาลีน0.60x1.50x0.75 ม. ยี่ห้อ Local -
7105-010-1197 โต๊ะประชุมแบบตรงขาเหล็กท๊อปเมลาลีน0.60x1.50x0.75 ม. ยี่ห้อ Local -
7105-010-1198 โต๊ะประชุมแบบมุมโค้งด้านเดียวขาเหล็กท็อปเมลาลีน ยี่ห้อ Local -
7105-010-1199 โต๊ะประชุมแบบมุมโค้งด้านเดียวขาเหล็กท็อปเมลาลีน ยี่ห้อ Local -
7110-032-1295 ตู้เอกสารบานทึบ บนล่าง0.80x1.55x0.40 ม. ยี่ห้อ Perfect รุ่น 15 WOOW -
7125-003-3077 ตู้เก็บของ ขนาด กว้าง 1.60xสูง 0.60x ลึก 0.35ม. ไม้ ลอย ยี่ห้อ Local -
4120-001-3948 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า12300บีทียู ยี่ห้อ Trane รุ่น MC (คอยเย็น) 48868
4120-001-3948(1) เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า12300บีทียู ยี่ห้อ Trane รุ่น MC คอยร้อน 536346
4120-001-3949 เครื่องปรับอากาศชนิดฝังใต้ฝ้า (Cassette Type) ขนาดไม่น้อยกว่า 34000 BTU ยี่ห้อ Trane รุ่น MCC536AB+TTK536KD (คอยเย็น) 671847
4120-001-3949(1) เครื่องปรับอากาศชนิดฝังใต้ฝ้า (Cassette Type) ขนาดไม่น้อยกว่า 34000 BTU ยี่ห้อ Trane รุ่น MCC536AB+TTK536KD คอยร้อน 790543
4120-001-3950 เครื่องปรับอากาศชนิดฝังใต้ฝ้า (Cassette Type) ขนาดไม่น้อยกว่า 34000 BTU ยี่ห้อ Trane รุ่น MCC536AB+TTK536KD (คอยเย็น) 0671848
4120-001-3950(1) เครื่องปรับอากาศชนิดฝังใต้ฝ้า (Cassette Type) ขนาดไม่น้อยกว่า 34000 BTU ยี่ห้อ Trane รุ่น MCC536AB+TTK536KD คอยร้อน 0812775
4140-006-3163 พัดลมดูดอากาศออก มีกล่องในตัว ยี่ห้อ panasonic รุ่น FV-24CUT1 -
4140-006-3164 พัดลมดูดอากาศออก มีกล่องในตัว ยี่ห้อ panasonic รุ่น FV-24CUT1 -
4120-001-188 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ แซนไฟร์ 259401055
7110-032-326 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต ยี่ห้อ ลัคกี้ รุ่น LCG -15110 -
7730-003-2114 โทรทัศน์ LED TV ความละเอียด 1920x1080 ขนาด 50 นิ้ว ยี่ห้อ SHARP รุ่น LC-50SA5200 B 804712032
7730-003-2116 โทรทัศน์ LED TV ความละเอียด 1920x1080 ขนาด 50 นิ้ว ยี่ห้อ SHARP รุ่น LC-50SA5200 B 804712072
6730-008-188 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ Razr รุ่น EV-580 จำนวน 14 เครื่อง 810UP00N810146 135
7110-006-017-499 โต๊ะพับ แบบที่ 1 ขนาด (180x60x75 ซม) ตัวที่ 5
7110-006-017-500 โต๊ะพับ แบบที่ 1 ขนาด (180x60x75 ซม) ตัวที่ 6
6730-008-189 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ Razr รุ่น EV-580 จำนวน 14 เครื่อง 810UP00N810194 135
5835-001-1018 ชุดที่ 3 เครื่องขยายเสียง ขนาด 60 วัตต์ ยี่ห้อ TOA รุ่น A-2060D (ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน) 17E1100077 135
5835-001-1018(1) ชุดที่ 3 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1101042 135
5835-001-1018(2) ชุดที่ 3 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1101027 135
5835-001-1018(3) ชุดที่ 3 ไดนามิกไมโครโฟน ยี่ห้อ Wharfedale Pro รุ่น DM5.0S - 135
5835-001-1018(4) ชุดที่ 3 ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ - 135
4120-001-4973 เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน(Wall Type) ขนาดไม่น้อยกว่า 4200 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW048DBPOBA (คอยเย็น) 3T0308-302522
4120-001-4973(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน(Wall Type) ขนาดไม่น้อยกว่า 4200 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW048DBPOBA คอยร้อน 3T0408-504789
4120-001-4974 เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน(Wall Type) ขนาดไม่น้อยกว่า 4200 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW048DBPOBA (คอยเย็น) 3T0308-302523
4120-001-4974(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน(Wall Type) ขนาดไม่น้อยกว่า 4200 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW048DBPOBA คอยร้อน 3T0408-504791
4120-001-4975 เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน(Wall Type) ขนาดไม่น้อยกว่า 4200 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW048DBPOBA (คอยเย็น) 3T0308-302524
4120-001-4975 (1) เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน(Wall Type) ขนาดไม่น้อยกว่า 4200 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW048DBPOBA คอยร้อน 3T0608-606343
7105-001-001-632 โต๊ะผู้สอน -
6650-016-199 (5) กล้องตัวที่ 5 กล้องวงจรปิด กล้องอินฟาเรด ยี่ห้อ avtech รุ่น KDC136B 9KJB03350 หน้าห้อง
6650-016-199 (6) กล้องตัวที่ 6 กล้องวงจรปิด กล้องอินฟาเรด ยี่ห้อ avtech รุ่น KDC136B 9KJB03338 หน้าห้อง
4120-001-4969 เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน (Wall Type) ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW5249BOAO (คอยเย็น) 3T1006-00466 ห้อง Seve
4120-001-4969 (1) เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน (Wall Type) ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW5249BOAO คอยร้อน 3T0408-602001 ห้อง Seve
7105-001-001-400 โต๊ะทำงานขนาด 0.80x1.60x0.75ม. ยี่ห้อ Local - ห้อง Seve
7105-001-001-401 โต๊ะทำงานขนาด 0.80x1.60x0.75ม. ยี่ห้อ Local - ห้อง Seve
4120-001-5140 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 37,300 BTU ยี่ห้อ Trane รุ่น MCX536GB5WBA/TTK536KD50CA (คอยเย็น) 3T0210-102827 ห้อง Seve
4120-001-5140 (1) คอยร้อน 3T0210-502172 ห้อง Seve
4120-001-5141 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 37,300 BTU ยี่ห้อ Trane รุ่น MCX536GB5WBA/TTK536KD50CA (คอยเย็น) 3T0210-102825 ห้อง Seve
4120-001-5141 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 37,300 BTU ยี่ห้อ Trane รุ่น MCX536GB5WBA/TTK536KD50CA คอยร้อน 3T0210-502174 ห้อง Seve
5820-005-388 ตู้สลับการทำงานเครื่องปรับอากาศ - ห้อง Seve
7450-010-7839 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (เครื่อง server) ยี่ห้อ IBM รุ่น System p5520 06E3E7G ห้อง Seve
7450-010-7839(1) เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ APC รุ่น Smart-UPS2200VA SJS07 10019543
7450-010-7839(2) เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ APC รุ่น Smart-UPS2200VA SJS07 10019537
7110-044-167 ตู้เก็บเครื่องให้บริการระบบเครือข่าย (Server) - ห้อง Seve
5865-004-1434 เครื่องสำรองไฟขนาด 2KVA ยี่ห้อ เซอร์คอน รุ่น LCD ขนาด 2200 VA/1200w T18/0653ds220266 ห้อง Seve
5820-005-393 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L3 Switch 48 ช่อง ยี่ห้อ 3Com รุ่น E4500 YEDFD25028DCO ห้อง Seve
6650-016-199 เครื่องบันทึกข้อมูล พร้อมฮาร์ดดิส 1TB SATA ยี่ห้อ Avtech รุ่น AVD796D 9H9100129 ห้อง Seve
7110-032-1296 ตู้เอกสารบานทึบบน- ล่างขนาด 0.80x1.80x0.40 ม. ยี่ห้อ Local - ห้อง Seve
7110-032-1297 ตู้เอกสารบานทึบบน- ล่างขนาด 0.80x1.80x0.40 ม. ยี่ห้อ Local - ห้อง Seve
7110-032-1298 ตู้เอกสารบานทึบบน- ล่างขนาด 0.80x1.80x0.40 ม. ยี่ห้อ Local - ห้อง Seve
7110-032-1299 ตู้เอกสารบานทึบบน- ล่างขนาด 0.80x1.80x0.40 ม. ยี่ห้อ Local - ห้อง Seve
7110-044-084 ตู้สื่อสารRACKสูง27 ลึก90ซม.พร้อมพัดลมระบายอากาศและรางไฟฟ้า - ห้อง Seve
5865-004-1415 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3KVA ยี่ห้อ ZIRCON รุ่น ZC911-ET2In1 091218-090946013 ห้อง Seve
4120-001-4966 เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน (Wall Type) ขนาดไม่น้อยกว่า9000 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW5099B5BO (คอยเย็น) 3T0607-010508
4120-001-4966(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน (Wall Type) ขนาดไม่น้อยกว่า9000 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW5099B5BO คอยร้อน รุ่น TTK509PB5EDA 3TO307-556834
7105-001-001-523 โต๊ะทำงานสำหรับอาจารย์ผู้สอนพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะทำงาน) ยี่ห้อ Moflex รุ่น K3A -
7450-010-12356 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) เครื่องที่ 4 CPU 1603824792 คณาวุฒิ
7450-010-12356(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) Monitor ET32G02474019 คีย์บอร์ด คณาวุฒิ
4120-001-4967 เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน (Wall Type) ขนาดไม่น้อยกว่า9000 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW5099B5BO (คอยเย็น) 3T0607-010557
4120-001-4967(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน (Wall Type) ขนาดไม่น้อยกว่า9000 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW5099B5BO คอยร้อน รุ่น TTK509PB5EDA 3T0907-586300
7105-001-001-403 โต๊ะทำงานขนาด 0.80x1.60x0.75ม. -
4120-001-4968(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน (Wall Type) ขนาดไม่น้อยกว่า9000 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW5099B5BO คอยร้อน รุ่น TTK509PB5EDA 3T0907-586304
7110-032-283 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต ยี่ห้อ ลัคกี้ รุ่น LCG -15110 -
4120-001-4968 เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน (Wall Type) ขนาดไม่น้อยกว่า9000 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW5099B5BO (คอยเย็น) 3T0607-010596
6730-008-190 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ Razr รุ่น EV-580 จำนวน 14 เครื่อง 810UP00N810195 135
5835-001-1019 ชุดที่ 4 เครื่องขยายเสียง ขนาด 60 วัตต์ ยี่ห้อ TOA รุ่น A-2060D (ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน) 17E1100066 135
5835-001-1019(1) ชุดที่ 4 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1101039 135
5835-001-1019(2) ชุดที่ 4 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1101036 135
5835-001-1019(3) ชุดที่ 4 ไดนามิกไมโครโฟน ยี่ห้อ Wharfedale Pro รุ่น DM5.0S - 135
5835-001-1019(4) ชุดที่ 4 ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ - 135
4120-001-4970 เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน (Wall Type) ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW048DBPOBA (คอยเย็น) 3T0308-302516
4120-001-4970(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน (Wall Type) ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียูยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW048DBPOBA คอยร้อน รุ่น TTK042KDSOAA 3T0408-504790
4120-001-4971 เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน (Wall Type) ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW048DBPOBA (คอยเย็น) 3T0308-302517
4120-001-4971(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน (Wall Type) ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW048DBPOBA คอยร้อน รุ่น TTK042KDSOAA 3T0408-504792
4120-001-4972 เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน (Wall Type) ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW048DBPOBA (คอยเย็น) 3T0308-302518
4120-001-4972(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน (Wall Type) ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW048DBPOBA คอยร้อน รุ่น TTK042KDSOAA 3T0608-606342
7105-001-001-633 โต๊ะผู้สอน -
7730-003-2065 โทรศัพน์ LED TV ขนาด 60 นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น 60UJ63OT จำนวน 3 เครื่อง 802INEW46620 135
6730-008-199 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ Razr รุ่น EV-580 จำนวน 14 เครื่อง 810UP00N810244 135
5835-001-1020 ชุดที่ 5 เครื่องขยายเสียง ขนาด 60 วัตต์ ยี่ห้อ TOA รุ่น A-2060D (ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน) 17E1100129 135
5835-001-1020(1) ชุดที่ 5 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1101034 135
5835-001-1020(2) ชุดที่ 5 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1101067 135
5835-001-1020(3) ชุดที่ 5 ไดนามิกไมโครโฟน ยี่ห้อ Wharfedale Pro รุ่น DM5.0S - 135
5835-001-1020(4) ชุดที่ 5 ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ - 135
7105-001-001-528 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะทำงาน) ยี่ห้อ Moflex รุ่น K3A -
7230-001-4768(88) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.75 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(89) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.75 X 1.95 เมตร
7195-005-10877 โต๊ะและเก้าอี้สำหรับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ ชุดที่ 1
7195-005-10877(1) โต๊ะและเก้าอี้สำหรับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ ยี่ห้อ MKS รุ่น MKS-211P3 ชุดที่ 1
7105-010-002-1286 ชุดที่ 12 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1286(1) ชุดที่ 12 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1286(2) ชุดที่ 12 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1286(3) ชุดที่ 12 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1286(4) ชุดที่ 12 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1286(5) ชุดที่ 12 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1286(6) ชุดที่ 12 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1287 ชุดที่ 13 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1287(1) ชุดที่ 13 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1287(2) ชุดที่ 13 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1287(3) ชุดที่ 13 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1287(4) ชุดที่ 13 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1287(5) ชุดที่ 13 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1287(6) ชุดที่ 13 เก้าอี้ Common Room
7670-004-1914 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (20 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Sumsung Pringter Laserjet รุ่น ML-2851ND จำนวน 6 ตัว 4F75BAHSA00248 พิมพ์พร
7450-010-7462 เครื่องที่ 1 CPU ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-010-7462(1) เครื่องที่ 1 จอภาพ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-010-7463 เครื่องที่ 2 CPU ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-010-7463(1) เครื่องที่ 2 จอภาพ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-010-7464 เครื่องที่ 3 CPU ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-010-7464(1) เครื่องที่ 3 จอภาพ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-010-7465 เครื่องที่ 4 CPU ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-010-7465(1) เครื่องที่ 4 จอภาพ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-010-7466 เครื่องที่ 5 CPU ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-010-7466(1) เครื่องที่ 5 จอภาพ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-010-7471 เครื่องที่ 7 CPU ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-010-7471(1) เครื่องที่ 7 จอภาพ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-010-7472 เครื่องที่ 8 CPU ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-010-7472(1) เครื่องที่ 8 จอภาพ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-010-7474 เครื่องที่ 9 CPU ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-010-7474(1) เครื่องที่ 9 จอภาพ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-010-7475 เครื่องที่ 10 CPU ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-010-9677 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M265 จำนวน 3 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เครื่องที่ 1 CUP PSV8800441LE100207078 ห้องเก็บของจำหน่าย
7450-010-9677(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M265 จำนวน 3 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เครื่องที่ 1 Moniter 95211004640 ห้องเก็บของจำหน่าย
7105-010-002-1317 โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ชุดที่ 1 ยี่ห้อ FIRST รุ่น BEN-80150
7105-010-002-1318 โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ชุดที่ 1 ยี่ห้อ FIRST รุ่น BEN-80150
7105-010-002-1319 โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ชุดที่ 1 ยี่ห้อ FIRST รุ่น BEN-80150
7105-010-002-1320 โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ชุดที่ 1 ยี่ห้อ FIRST รุ่น BEN-80150
7105-010-002-1321 โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ชุดที่ 1 ยี่ห้อ FIRST รุ่น BEN-80150
7105-010-002-1322 โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ชุดที่ 1 ยี่ห้อ FIRST รุ่น BEN-80150
2310-006-093 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สีบรอน์ดเงิน หมายเลขตัวถัง (คลัทช์ซี) JTFSS22P000110904 สี Silver ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COMMUTER 2KD 5770857 วิมลมาศ
2310-006-093(1) 1.1 วิทยุ FM/AM เครื่องเล่นเทป VCD/MP3 ยี่ห้อ SONY รุ่น MEX-DV1700U - วิมลมาศ
2310-006-093(2) 1.2 จอ LCD ขนาด 15 นิ้ว ยี่ห้อ DECAR รุ่น DE-TV156 - วิมลมาศ
320-011-013 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง รุ่น :4JH1BD1890 ยี่ห้อ อีซูซุ 4JH1BD1890 วิมลมาศ
2320-011-013(1) 1.1 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Calsonic Kansei C02F170141 วิมลมาศ
2320-011-013(2) 1.2 วิทยุ-เทป พร้อมลำโพง วิมลมาศ
000011 ป้ายคณะวิทยาการจัดการและ137ศาสตร์ -
4540-004-114 เครื่องเติมออกซิเจนในน้ำ ยี่ห้อ HAPPY FARM รุ่น 9D เครื่องที่ 1 -
4540-004-115 เครื่องเติมออกซิเจนในน้ำ ยี่ห้อ HAPPY FARM รุ่น 9D เครื่องที่ 2 -
4540-004-116 เครื่องเติมออกซิเจนในน้ำ ยี่ห้อ HAPPY FARM รุ่น 9D เครื่องที่ 3 -
7450-005-166 เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น 837MCS จำนวน 1 เครื่อง 9JK865072 ภาควิชาตะวันออก
7450-015-001-279 เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ความเร็วสูงแบบแนวตั้ง ยี่ห้อ Fujitsuรุ่น Fi-6130Z จำนวน 4 เครื่อง 1124
7910-003-093 เครื่องดูดฝุ่นขนาด 30 ลิตร ถังสแตนเลส ยี่ห้อ Cleanatic จำนวน 4 เครื่อง (3) V300461.013
6650-016-199 (3) กล้องตัวที่ 3 กล้องวงจรปิด กล้องอินฟาเรด ยี่ห้อ Avtech รุ่น KDC136B 9KJB03360
6650-016-199 (4) กล้องตัวที่ 4 กล้องวงจรปิด กล้องอินฟาเรด ยี่ห้อ Avtech รุ่น avd796D 9KJB03333
6695-020-002-027 อ่างซิงค์ล้างจาน พร้อมก๊อกน้ำและขาตั้ง - ห้องเก็บของแม่บ้าน
6650-016-199 (1) กล้องตัวที่ 1 กล้องวงจรปิด กล้องอินฟาเรด ยี่ห้อ Avtech รุ่น KDC136B 9KJB03337
6650-016-199 (2) กล้องตัวที่ 2 กล้องวงจรปิด กล้องอินฟาเรด ยี่ห้อ Avtech รุ่น KDC136B 9KJB03347
7195-001-678 บอร์ดติดผนัง ขนาด 2x1.10 ม.
7195-001-1011 บอร์ดติดข้อความ ขนาด 80*122 ซม. -
7195-001-1012 บอร์ดติดข้อความแบบมีกระจกขนาด 238x122ซม. -
4120-001-3933 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนหรือตั้งพื้นขนาด 16100 บีทียู ยี่ห้อ Eminent รุ่น EC16 (คอยเย็น) 200905097FC0781463 อ.ภากร
4120-001-3933(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนหรือตั้งพื้นขนาด 16100 บีทียู ยี่ห้อ Eminent รุ่น EC16 คอยร้อน 3-160405006ฉฏ 0667199 อ.ภากร
4120-001-3932 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมตั้งพื้นขนาด16100บีทียู ยี่ห้อ Emiinent รุ่น FC (คอยเย็น) 200905098FC0784164 ดร.ศศิณัฐ
4120-001-3932(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมตั้งพื้นขนาด16100บีทียู ยี่ห้อ Emiinent รุ่น FC คอยร้อน 3-160405020CD667200 ดร.ศศิณัฐ
4120-001-7171 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศขนาด 13135.86 บีทียู ยี่ห้อ Eminent รุ่น AER12L1/EER404 (คอยเย็น) 121013014 อ.วรชาติ
4120-001-7171(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศขนาด 13135.86 บีทียู ยี่ห้อ Eminent รุ่น AER12L1/EER404 คอยร้อน 400913059 อ.วรชาติ
4120-001-7170 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศขนาด 13135.86 บีทียู ยี่ห้อ Eminent รุ่น AER12L1/EER404 (คอยเย็น) 121013018 ห้องพักอาจารย์
4120-001-7170(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศขนาด 13135.86 บีทียู ยี่ห้อ Eminent รุ่น AER12L1/EER404 คอยร้อน 400913058 ห้องพักอาจารย์
4120-001-4842 เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 36500 BTU พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ Wather Cool รุ่น WCFA (คอยเย็น) 3204118
4120-001-4842(1) เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 36500 BTU พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ Wather Cool รุ่น WCFA คอยร้อน 2480373
7230-001-4524 ม่านกันแดด ติดห้อง MIS3108 -
4120-001-4843 เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 36500 BTU พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ Wather Cool รุ่น WCFA (คอยเย็น) 3204126
4120-001-4843(1) เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 36500 BTU พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ Wather Cool รุ่น WCFAคอยร้อน 2480660
7230-001-4525 ม่านกันแดด ติดห้อง MIS3108 -
7230-001-4526 ม่านกันแดด ติดห้อง MIS3109 -
4120-001-5913 เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 36160.38 BTU ยี่ห้อ Daisenko รุ่น DCF36-5A (คอยเย็น) 551036151
4120-001-5913 (1) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 36160.38 BTU ยี่ห้อ Daisenko รุ่น DCF36-5A คอยร้อน 551012386
7230-001-4527 ม่านกันแดด ติดห้อง MIS3109 -
7450-008-379 เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ savler รุ่น wa-r61 190018
4120-001-1039 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ GENERATOR (คอยเย็น) 12-2-F-0088
4120-001-1039(1) เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ GENERATOR คอยร้อน 36-2-C-0057
7450-008-380 เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ savler รุ่น wa-r61 190019
4120-001-1040 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ GENERATOR (คอยเย็น) 12-2-F-0089
4120-001-1040(1) เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ GENERATOR คอยร้อน 36-2-C-0058
4120-001-1041 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ GENERATOR (คอยเย็น) 12-2-f-0090
4120-001-1041(1) เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ GENERATOR คอยร้อน 36-2-C-0059
4120-001-1042 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ GENERATOR (คอยเย็น) 12-2-f-0091
4120-001-1042(1) เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ GENERATOR คอยร้อน 36-2-C-0060
4120-001-5635 เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือขนิดแขวนขนาด 20100 BTU ยี่ห้อ Trane รุ่น TTK518RB5/MCX518HB5 (คอยเย็น) 3T0610-A10358 อ.วราภรณ์
4120-001-5635(1) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือขนิดแขวนขนาด 20100 BTU ยี่ห้อ Trane รุ่น TTK518RB5/MCX518HB5 คอยร้อน 3T1011-117098 อ.วราภรณ์
4140-001-2197 พัดลมดูดอากาศ ยี่ห้อ SANYO - อ.วราภรณ์
4120-001-5636 เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือขนิดแขวนขนาด 20100 BTU ยี่ห้อ Trane รุ่น TTK518RB5/MCX518HB5 (คอยเย็น) 3T0610-A10552 Counseling Room
4120-001-5636(1) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือขนิดแขวนขนาด 20100 BTU ยี่ห้อ Trane รุ่น TTK518RB5/MCX518HB5 คอยร้อน 3T1011-117089 Counseling Room
7105-007-002-763 ชุดรับแขก ยี่ห้อ MONO รุ่น RTC 100 ประกอบด้วย โต๊ะ ชุดที่ 2
7105-007-002-763(1) ชุดรับแขก ยี่ห้อ MONO รุ่น RTC 100 เก้าอี้ ชุดที่ 2
7105-007-002-763(2) ชุดรับแขก ยี่ห้อ MONO รุ่น RTC 100 เก้าอี้ ชุดที่ 2
7105-007-002-763(3) ชุดรับแขก ยี่ห้อ MONO รุ่น RTC 100 เก้าอี้ ชุดที่ 2
4120-001-5138 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ Trane รุ่น MCX524GB5/TTK524LB (คอยเย็น) 30210-103152
4120-001-5138 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ Trane รุ่น MCX524GB5/TTK524LB คอยร้อน 30210-501660
7105-010-002-1288 ชุดที่ 14 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1288(1) ชุดที่ 14 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1288(2) ชุดที่ 14 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1288(3) ชุดที่ 14 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1288(4) ชุดที่ 14 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1288(5) ชุดที่ 14 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1288(6) ชุดที่ 14 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1289 ชุดที่ 15 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1289(1) ชุดที่ 15 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1289(2) ชุดที่ 15 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1289(3) ชุดที่ 15 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1289(4) ชุดที่ 15 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1289(5) ชุดที่ 15 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1289(6) ชุดที่ 15 เก้าอี้ Common Room
4120-001-2918 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 25000 บีทียู ยี่ห้อ York รุ่น FCT-25/YCM-25 คอล์ยเย็น 0209E1964 ห้องพักอาจารย์
4120-001-2918(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 25000 บีทียู ยี่ห้อ York รุ่น FCT-25/YCM-25 คอล์ยร้อน ห้องพักอาจารย์
7670-004-1892 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (23 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-3250 จำนวน 1 เครื่อง MBDA100507 อ.ประทีป
7125-002-652 ตู้เก็บเอกสาร -
7110-032-266 ตู้บานเลื่อน
4120-001-1827 เครื่องปรับอากาศ (ลมเย็น) รุ่น AK1200 30613022 ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ
4120-001-1827(1) เครื่องปรับอากาศ ระบายความร้อน รุ่น AC38T 30613021 ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ
4120-001-1807 เครื่องปรับอากาศ (ลมเย็น) รุ่น AK1200 30608048 ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ
4120-001-1807(1) เครื่องปรับอากาศ ระบายความร้อน รุ่น AC38 30613019 ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ
4120-001-5087 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 36013.66บีทียู (แฟนคอยส์) ยี่ห้อ Central air รุ่น CFH-GF35 P06352025 ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ
4120-001-5087(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36000 บีทียู (คอยส์ร้อน) ยี่ห้อ Central air รุ่น CFH-GF35 P01359005 ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ
7450-015-001-378 เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น DocuMate 3220 จำนวน 7 เครื่อง 67CDHH0510 นางพิมพ์พร สีสังข์
4120-001-5912 เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 36160.38 BTU ยี่ห้อ Daisenko รุ่นDCF36-5A (คอยเย็น) 551036130 นางพิมพ์พร สีสังข์
4120-001-5912(1) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 36160.38 BTU ยี่ห้อ Daisenko รุ่นDCF36-5A คอยร้อน 551012351 นางพิมพ์พร สีสังข์
4120-001-4316 เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 12000 บีทียู ยี่ห้อ Eminent รุ่น AS 12, EC 12 (คอยเย็น) 3-120306046 ห้อง หนภ.
7105-001-001-402 โต๊ะทำงานขนาด 0.80x1.60x0.75ม. ยี่ห้อ Local - ห้อง หนภ.
7105-001-001-399 โต๊ะทำงานขนาด 0.80x1.60x0.75ม. ยี่ห้อ Local - ห้อง รอง หนภ.
4120-001-5086 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 16000 BTU ยี่ห้อ Miki รุ่น SF18-FA (คอยเย็น) F18060900383 ห้อง รอง หนภ.
4120-001-5086(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 16000 BTU ยี่ห้อ Miki รุ่น SF18-FA คอยร้อน รุ่น SC16-CB C1606090391 ห้อง รอง หนภ.
4120-001-1808 เครื่องส่งลมเย็น ยี่ห้อ มิตซูชิตะ รุ่น AK1200 30608081 ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ
4120-001-1808(1) เครื่องส่งลมเย็น ยี่ห้อ มิตซูชิตะ รุ่น AK1200 คอยร้อน รุ่น AC38 30613023 ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ
4120-001-1861 เครื่องส่งลมเย็น ยี่ห้อ มิตซูชิตะ รุ่น AK1200 30608077 ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ
4120-001-1861(1) เครื่องส่งลมเย็น ยี่ห้อ มิตซูชิตะ รุ่น AK1200 คอยร้อน รุ่น AC38 30613020 ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ
4120-001-1860 เครื่องส่งลมเย็น ยี่ห้อ มิตซูชิตะ รุ่น AK1200 30608077 ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ
4120-001-1860(1) เครื่องส่งลมเย็น ยี่ห้อ มิตซูชิตะ รุ่น AK1200 คอยร้อน รุ่น AC38 30613018 ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ
4120-001-4590 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM25/FCT25 (คอยเย็น) 0705C14619 ผศ.ดร.ธรรศ
4120-001-4590(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM25/FCT25 คอยร้อน 0705C15359 ผศ.ดร.ธรรศ
4120-001-4591 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM25/FCT25 (คอยเย็น) 0705C18528 อ.บุตรี
4120-001-4591(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM25/FCT25 คอยร้อน 0705C15360 อ.บุตรี
7110-032-1116 ตู้บานเลื่อนขนาด4ฟุตพร้อมฐาน ยี่ห้อ ทวิน รุ่น LDG-324LS - ดร.วิทย์
4120-001-4963 เครื่องปรับอากาศ แบบ Wall Type ขนาดไม่น้อยกว่า 12500 BTU ยี่ห้อ Central Airรุ่น CFW-LX 09 (คอยเย็น) LX 0950020018 ดร.วิทย์
4120-001-4963(1) เครื่องปรับอากาศ แบบ Wall Type ขนาดไม่น้อยกว่า 12500 BTU ยี่ห้อ Central Airรุ่น CFW-LX 09 คอยร้อน LX 0927020291 ดร.วิทย์
4120-001-4964 เครื่องปรับอากาศ แบบ Wall Type ขนาดไม่น้อยกว่า 12500 BTU ยี่ห้อ Central Air รุ่น CFW-LX 09 (คอยเย็น) LX 0950020104 อ.พิริยาภรณ์
4120-001-4964(1) เครื่องปรับอากาศ แบบ Wall Type ขนาดไม่น้อยกว่า 12500 BTU ยี่ห้อ Central Air รุ่น CFW-LX 09 คอยร้อน LX 0907020047 อ.พิริยาภรณ์
4120-001-4965 เครื่องปรับอากาศ แบบ Wall Type ขนาดไม่น้อยกว่า 12500 BTU ยี่ห้อ Central Air รุ่น CFW-LX 09 (คอยเย็น) LX 0950020095 อ.ธีรวัฒน์
4120-001-4965(1) เครื่องปรับอากาศ แบบ Wall Type ขนาดไม่น้อยกว่า 12500 BTU ยี่ห้อ Central Air รุ่น CFW-LX 09 คอยร้อน LX 0907020184 อ.ธีรวัฒน์
4120-001-2747 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 16500 บีทียู (คอยล์เย็น) ยี่ห้อ York รุ่น YCM16/FCT16 0205B116 อ.โสภณ
4120-001-2747(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 16500 บีทียู (คอยล์ร้อน) ยี่ห้อ York รุ่น YCM16/FCT17 0205B124R อ.โสภณ
4120-001-7260 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU เบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ยี่ห้อ york รุ่น Yerh18/FLDH18 (คอยเย็น) 1404BF00708 ห้องพักอาจารย์
4120-001-7260(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU เบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ยี่ห้อ york รุ่น Yerh18/FLDH18 คอยร้อน 1404 BC00608 ห้องพักอาจารย์
4120-001-4760 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาด 36,167 BTU ยี่ห้อ Carrier รุ่น 38RE036G21 (คอยเย็น) 44VB7270361 ห้องเรียนทฤษฎีดนตรี
4120-001- 4760(1) เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาด 36,167 BTU ยี่ห้อ Carrier รุ่น 38RE036G21 คอยร้อน 44LE7668390 ห้องเรียนทฤษฎีดนตรี
4120-001-4588 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM25/FCT25 (คอยเย็น) 0705C15290 ห้องเรียนทฤษฎีดนตรี
4120-001-4588(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25000 BTU ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCM25/FCT25 คอยร้อน 0705C15355 ห้องเรียนทฤษฎีดนตรี
4120-001-4327 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ อิมิแนนท์ รุ่น AS38+EC38 (คอยเย็น) 3380906082 ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ
4120-001-4327(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ อิมิแนนท์ รุ่น AS38+EC38 คอยร้อน 5-380806012 ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ
4120-001-4328 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ อิมิแนนท์ รุ่น AS38+EC38 (คอยเย็น) 3380906085 ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ
4120-001-4328(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ อิมิแนนท์ รุ่น AS38+EC38 คอยร้อน 5-380806011 ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ
4120-001-4329 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ อิมิแนนท์ รุ่น AS38+EC38 (คอยเย็น) 3380906087 ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ
4120-001-4329(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ อิมิแนนท์ รุ่น AS38+EC38 คอยร้อน 5-380806018 ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ
4120-001-4330 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ อิมิแนนท์ รุ่น AS38+EC38 (คอยเย็น) 3380906081 ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ
4120-001-4330(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ อิมิแนนท์ รุ่น AS38+EC38 คอยร้อน 5-380806002 ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ
5835-001-618 เครื่องขยายเสียง (Power Mixing Courole) ยี่ห้อ yamaha รุ่น EMX88S LH 01147 ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ
5835-001-619 เครื่องขยายเสียง (Power Mixing Courole) ยี่ห้อ yamaha รุ่น EMX88S LH 01193 ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ
5965-002-462 ลำโพงสำหรับติดเพดานชนิด 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น F2T/W '06030021
5965-002-463 ลำโพงสำหรับติดเพดานชนิด 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น F2T/W '06030022
5965-002-464 ลำโพงสำหรับติดเพดานชนิด 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น F2T/W 06030025
5965-002-465 ลำโพงสำหรับติดเพดานชนิด 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น F2T/W 06030026
5965-002-466 ลำโพงสำหรับติดเพดานชนิด 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น F2T/W 06030027
5965-002-468 ลำโพงสำหรับติดเพดานชนิด 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น F2T/W 06030029
6730-002-473 จอรับภาพชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 135 นิ้ว ยี่ห้อ Grend View รุ่น EM-150WM -
6730-014-121 เครื่องแยกสัญญาณคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Aten รุ่น CPT370 014C0065KB50090
7730-003-1065 เครื่องรับโทรทัศน์สีขนาด 14 นิ้ว ยี่ห้อ Sharp รุ่นHC-1460 754538
7730-003-1066 เครื่องรับโทรทัศน์สีขนาด 14 นิ้ว ยี่ห้อ Sharp รุ่นHC-1460 754541
6730-014-125 เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง ยี่ห้อ Savlee รุ่น VCS1602AS 180006
5965-002-470 ลำโพงสำหรับติดเพดานชนิด 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น F2T/W 06030031
5965-002-467 ลำโพงสำหรับติดเพดานชนิด 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น F2T/W 06030028
6730-014-124 เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง ยี่ห้อ Savlee รุ่น VCS1602AS 180016
6730-002-474 จอรับภาพชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 135 นิ้ว ยี่ห้อ Grend View รุ่น EM-150WM -
5965-002-469 ลำโพงสำหรับติดเพดานชนิด 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น F2T/W 06030030
5965-002-471 ลำโพงสำหรับติดเพดานชนิด 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น F2T/W 06030032
5965-002-472 ลำโพงสำหรับติดเพดานชนิด 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น F2T/W 06030033
5965-002-473 ลำโพงสำหรับติดเพดานชนิด 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น F2T/W 06030034
5965-002-474 ลำโพงสำหรับติดเพดานชนิด 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น F2T/W 06030035
5965-002-475 ลำโพงสำหรับติดเพดานชนิด 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น F2T/W 06030036
4120-001-4331 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ อิมิแนนท์ รุ่น AS38+EC38 (คอยเย็น) 3380906086
4120-001-4331(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ อิมิแนนท์ รุ่น AS38+EC38 คอยร้อน 5-380806015
4120-001-4332 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ อิมิแนนท์ รุ่น AS38+EC38 (คอยเย็น) 3380906083
4120-001-4332(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ อิมิแนนท์ รุ่น AS38+EC38 คอยร้อน 5-380806016
4120-001-4333 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ อิมิแนนท์ รุ่น AS38+EC38 (คอยเย็น) 3380906084
4120-001-4333(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ อิมิแนนท์ รุ่น AS38+EC38 คอยร้อน 5-380806017
4120-001-4334 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ อิมิแนนท์ รุ่น AS38+EC38 (คอยเย็น) 3380906082
4120-001-4334(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ อิมิแนนท์ รุ่น AS38+EC38 คอยร้อน 5-380806001
4120-001-4659 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36000BTU ยี่ห้อ Carrier รุ่น 38RE036G2/42VD012 (คอยเย็น) 44LB7668390 ห้องสตูดิโอ
4120-001-4659(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36000BTU ยี่ห้อ Carrier รุ่น 38RE036G2/42VD012 คอยร้อน 44VB7270357 ห้องสตูดิโอ
7125-002-1311 ตู้แขวนบานเลื่อนกว้าง 80xลึก35xสูง 45 ไม้ ยี่ห้อ Local - ห้องสตูดิโอ
7125-002-1312 ตู้แขวนบานเลื่อนกว้าง 80x35x45ไม้ ยี่ห้อ Local - ห้องสตูดิโอ
7125-002-1313 ตู้แขวนบานเลื่อนกว้าง 80x35x45ไม้ ยี่ห้อ Local - ห้องสตูดิโอ
7125-002-1314 ตู้แขวนบานเลื่อนกว้าง 80x35x45ไม้ ยี่ห้อ Local - ห้องสตูดิโอ
7125-002-1315 ตู้แขวนบานเลื่อนกว้าง 80x35x45ไม้ ยี่ห้อ Local - ห้องสตูดิโอ
7125-002-1316 ตู้แขวนบานเลื่อนกว้าง 80x35x45ไม้ ยี่ห้อ Local - ห้องสตูดิโอ
7125-002-1317 ตู้แขวนบานเลื่อนกว้าง 80x35x45ไม้ ยี่ห้อ Local - ห้องสตูดิโอ
7125-002-1318 ตู้แขวนบานเลื่อนกว้าง 80x35x45ไม้ ยี่ห้อ Local - ห้องสตูดิโอ
4120-001-4758 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาด 36,167 BTU ยี่ห้อ Carrier รุ่น 38RE036G21 (คอยเย็น) 44VL72289787 ห้องส๖ุดิโอ
4120-001-4758(1) เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาด 36,167 BTU ยี่ห้อ Carrier รุ่น 38RE036G21 คอยร้อน 44LL7694902 ห้องสตูดิโอ
4120-001-3952 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 9000 บีทียู ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น MS-SFA09VC-T1 (คอยเย็น) 710055 ห้องตัดต่อ
4120-001-3952(1) เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 9000 บีทียู ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น MS-SFA09VC-T1 คอยร้อน 704926 ห้องสตูดิโอ
4120-001-3951 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 9000 บีทียู ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น MS-SFA09VC-T1 (คอยเย็น) 37759 ห้องบันทึกเสียง
4120-001-3951(1) เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 9000 บีทียู ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น MS-SFA09VC-T1 คอยร้อน 66776 ห้องบันทึกเสียง
4120-001-369 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อเทรน รุ่น TTK 536 JD 783 ห้องเรียนทฤษฎีดนตรี
7670-004-2348 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35หน้า/นาที) TL300664008760N50 อ.ภูมินทร์
4120-001-2920 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 25000 บีทียู รุ่น FCT-25/YCM-25 ยี่ห้อ YORK 0209E1997 ผศ.วิรัช ผศ.อรนุช
7670-004-1833 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (28 หน้า/นาที) ยี่ห้อ OKI รุ่นB430DN จำนวน 8 เครื่อง AFBC045779AO ห้องเก็บของจำหน่าย
3450-002-083 ปั้มน้ำแรงดันคงที ขนาด 250 วัตต์ ยี่ห้อ HITACHI รุ่น WM-P250GX2-WH T303062 ด้านหน้าคณะ
3750-013-014 ถังแรงดันแบบไดอะแฟรม ขนาด 200 ลิตร ยี่ห้อ แมคคาร์เลน รุ่น AFC-200 - ด้านหน้าคณะ
3750-013-016 ถังสำรองน้ำพลาสติก PE ยี่ห้อ ดี-เซฟ รุ่น PE231-DW2000 - ด้านหน้าคณะ
4330-005-001-303 มอเตอร์ปั้มน้ำแบบหอยโข่ง ชนิด 1 เฟส 3 แรงม้า ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น WCM2205FS - ด้านหน้าคณะ
3450-002-084 ปั้มน้ำแรงดันคงที ขนาด 750 วัตต์ ยี่ห้อ HITACHI รุ่น WM-P250GX2-WH T100522 ด้านหลังคณะ
4330-005-001-304 มอเตอร์ปั้มน้ำแบบหอยโข่ง ชนิด 1 เฟส 3 แรงม้า ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น WCM2205FS - ด้านหลังคณะ
3750-013-015 ถังแรงดันแบบไดอะแฟรม ขนาด 200 ลิตร ยี่ห้อ แมคคาร์เลน รุ่น AFC-200 - ด้านหลังคณะ
3750-013-017 ถังสำรองน้ำพลาสติก PE ยี่ห้อ ดี-เซฟ รุ่น PE231-DW2000 - ด้านหลังคณะ
6650-016-056(3) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ยี่ห้อ Focus รุ่น SP-942W - ทางขึ้นบันไดชั้น1ขวา
6650-016-056(2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ยี่ห้อ Focus รุ่น SP-942W - ทางขึ้นบันไดชั้น1ซ้าย
7910-003-094 เครื่องดูดฝุ่นขนาด 30 ลิตร ถังสแตนเลส ยี่ห้อ Cleanatic จำนวน 4 เครื่อง (4) V300461.014 135
ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ บอร์ดติดผนังพร้อมกระจกบานเลื่อน - หน้าห้องน้ำชาย
4104-001-2204 พัดลมดูดอากาศ - ห้องประชุมชั้น2
6650-016-056(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ยี่ห้อ Focus รุ่น SP-942W - ทางขึ้นบันใดชั้น2ขวา
6650-016-056 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ยี่ห้อ Focus รุ่น SP-942W - ทางขึ้นบันใดชั้น2ซ้าย
7105-010-002-1290 ชุดที่ 16 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1290(1) ชุดที่ 16 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1290(2) ชุดที่ 16 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1290(3) ชุดที่ 16 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1290(4) ชุดที่ 16 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1290(5) ชุดที่ 16 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1290(6) ชุดที่ 16 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1291 ชุดที่ 17 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1291(1) ชุดที่ 17 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1291(2) ชุดที่ 17 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1291(3) ชุดที่ 17 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1291(4) ชุดที่ 17 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1291(5) ชุดที่ 17 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1291(6) ชุดที่ 17 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1292 ชุดที่ 18 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1292(1) ชุดที่ 18 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1292(2) ชุดที่ 18 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1292(3) ชุดที่ 18 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1292(4) ชุดที่ 18 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1292(5) ชุดที่ 18 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1292(6) ชุดที่ 18 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1293 ชุดที่ 19 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1293(1) ชุดที่ 19 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1293(2) ชุดที่ 19 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1293(3) ชุดที่ 19 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1293(4) ชุดที่ 19 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1293(5) ชุดที่ 19 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1293(6) ชุดที่ 19 เก้าอี้ Common Room
4110-001-810 ตู้เย็น ขนาด 9.7 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น MR-SV29EM เครื่องที่ 3 80600773
4120-001-4475 เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดแขวน36,000 บีทียู ยี่ห้อ York รุ่น FLCT36/VCL36 (คอยล์เย็น) 0703501351FC1936930
4120-001-4475(1) เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดแขวน36,000 บีทียู ยี่ห้อ York รุ่น FLCT36/VCL36 (คอยล์ร้อน) 0702501321CD1715335
3750-002-270 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง รุ่น GX35 ยี่ห้อ Honda 4291880 ห้องเก็บของ
6650-016-351(7) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ยี่ห้อ MESSOA รุ่น SCB237-HP 12202685 หน้าห้องเก็บของ
7195-001-677 บอร์ดติดผนัง - หน้าห้องเก็บของ
4140-006-3055 พัดลมระบายอากาศขนาด 8 นิ้ว ยี่ห้อฮิตาชิรุ่น HT-3271 - ห้องเก็บของ
4120-001-655 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน38000 บีทียู ยี่ห้อรุ่นไม่มี (คอล์ยเย็น) - ห้องเก็บของ
4120-001-655(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน38000 บีทียู ยี่ห้อรุ่นไม่มี (คอล์ยร้อน) ห้องเก็บของ
7105-010-001-577 โต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล (แบบไม้) ยี่ห้อ Lohaprateep รุ่น CR-11 -
7105-010-001-578 โต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล (แบบไม้) ยี่ห้อ Lohaprateep รุ่น CR-11 -
7195-005-9250 โต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล ชุดที่ 1 -
7195-005-9251 โต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล ชุดที่ 2 -
7195-005-9252 โต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล ชุดที่ 3 -
7195-005-9253 โต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล ชุดที่ 4 -
7195-005-9254 โต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล ชุดที่ 5 -
7195-005-9255 โต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล ชุดที่ 6 -
7195-005-9256 โต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล ชุดที่ 7 -
7195-007-539 เคาร์เตอร์บริการตัวตรง ขนาด 180*80*110 cm. -
7195-007-539(1) เคาร์เตอร์บริการทำงาน ขนาด 130*80*110 cm. -
7195-007-539(2) เคาร์เตอร์บริการตัวโค้งเข้ามุม ขนาด 80*80*110 cm. -
4120-001-8848 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 37,000 บีทียู ยี่ห้อ TRANE จำนวน 2 เครื่อง 'เครื่องที่ 1 '- แฟนคอยล์ยูนิต 3T0418-106247 ห้องสโลป
4120-001-8848(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 37,000 บีทียู ยี่ห้อ TRANE จำนวน 2 เครื่อง 'เครื่องที่ 1 - คอนเด็นซิ่งยูนิต 3T0318-604438 ห้องสโลป
7195-001-079 บอร์ดติดผนัง - หน้าห้องสโลป
6650-016-351(6) กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ MESSOA รุ่น SCB237-HP 12211583 หน้าห้องสโลป
6730-011-1193 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens ยี่ห้อ EPSONรุ่น EB-925 PAZF220019L ห้องสโลป
7450-016-022 ตัวเลือกสัญญาณภาพ ยี่ห้อ KRAMER รุ่น VP-23 765489 ห้องสโลป
7450-001-386 เครื่องเล่นเทปคลาสเซ็ท 2 ตลับ ยี่ห้อเทียส์ รุ่น W790 R ห้องสโลป
7730-006-811 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเลนส์ซูม ยี่ห้อซันโย รุ่น VCC9250P 01A0112 ห้องสโลป
7730-006-811(1) เครื่องควบคุมกล้อง - ห้องสโลป
6730-002-260 จอภาพโปรเจคเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 12*12 ฟุต ยี่ห้อ DA-Lite รุ่น Cosmopolitan - ห้องสโลป
5820-015-055 เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 ช่อง ยี่ห้อ NPE รุ่น MX-1203 1230014 ห้องสโลป
5836-015-463(21) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44000 บีทียู ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น FCCS45/YCU44 คอยล์เย็น FC0715683 ห้องสโลป
5836-015-436(22) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44000 บีทียู คอยล์ร้อน CD0680766 ห้องสโลป
5836-015-463(23) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44000 บีทียู ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น FCCS45/YCU44 คอยล์เย็น FC0715684 ห้องสโลป
5836-015-463(24) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44000 บีทียู คอยล์ร้อน CD0680769 ห้องสโลป
5836-015-463(25) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44000 บีทียู ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น FCCS45/YCU44 คอยล์เย็น FC0715685 ห้องสโลป
5836-015-463(26) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44000 บีทียู คอยล์ร้อน CD0680770 ห้องสโลป
5836-015-463(27) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44000 บีทียู ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น FCCS45/YCU44 คอยล์เย็น FC0715686 ห้องสโลป
5836-015-463(28) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44000 บีทียู คอยล์ร้อน CD0680771 ห้องสโลป
5836-015-463(29) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44000 บีทียู ยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น FCCS45/YCU44 คอยล์เย็น FC0715687 ห้องสโลป
5836-015-463(30) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44000 บีทียู คอยล์ร้อน CD0680775 ห้องสโลป
5836-015-463 เครื่องปรับแต่งความถี่เสียง ยี่ห้อ ARK รุ่น EQ130 1300169 ห้องสโลป
5836-015-463(1) คอนแดนเซอร์ไมโครโฟน ยี่ห้อ ARG รุ่น CK33+ - ห้องสโลป
5836-015-463(2) ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น M-2T 12030086 ห้องสโลป
5836-015-463(3) ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น M-2T 12030087 ห้องสโลป
5836-015-463(4) ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น M-2T 12030088 ห้องสโลป
5836-015-463(5) ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น M-2T 12030089 ห้องสโลป
5836-015-463(6) ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น M-2T 12030090 ห้องสโลป
5836-015-463(7) ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น M-2T 12030091 ห้องสโลป
5836-015-463(8) ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น M-2T 12030092 ห้องสโลป
5836-015-463(9) ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น M-2T 12030093 ห้องสโลป
5836-015-463(10) ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น M-2T 12030094 ห้องสโลป
5836-015-463(11) ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น M-2T 12030095 ห้องสโลป
5836-015-463(12) ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ ART รุ่น M-2T 12030096 ห้องสโลป
5836-015-463(13) เครื่องขยายเสียงขนาด 360 วัตต์ ยี่ห้อ PA-TECH รุ่น QSB-636A - ห้องสโลป
5836-015-463(14) เครื่องถ่ายทอดภาพวัตถุสามมิติ ยี่ห้อ Wolfvision รุ่น VZ-8Light 811662 ห้องสโลป
5836-015-463(15) เครื่องรับโทรทัศน์สีขนาด 29 นิ้ว พร้อมขาแขวน ยี่ห้อโซนี่ รุ่น KV-SZ29M50 01-6034866 ห้องสโลป
5836-015-463(16) เครื่องรับโทรทัศน์สีขนาด 29 นิ้ว พร้อมขาแขวน ยี่ห้อโซนี่ รุ่น KV-SZ29M50 01-6036693 ห้องสโลป
5836-015-463(17) เครื่องรับโทรทัศน์สีขนาด 29 นิ้ว พร้อมขาแขวน ยี่ห้อโซนี่ รุ่น KV-SZ29M50 01-6036695 ห้องสโลป
5836-015-463(18) เครื่องรับโทรทัศน์สีขนาด 29 นิ้ว พร้อมขาแขวน ยี่ห้อโซนี่ รุ่น KV-SZ29M50 01-6037955 ห้องสโลป
5836-015-463(19) ตู้แร็คสำหรับใส่อุปกรณ์ระบบภาพและเสียง ขนาด 27RU ยี่ห้อ LOCAL - ห้องสโลป
5836-015-463(20) โต๊ะ-คอนโซลสำหรับวิทยากรขนาด 0.80*1.80*0.75 ซม. ยี่ห้อ LOCAL - ห้องสโลป
5965-001-1162 คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน ยี่ห้อ AKG รุ่น CK33/GN50 - ห้องสโลป
7730-007-118 เครื่องวีดีโอแบบเล่นเทป ยี่ห้อโซนี่ รุ่น SLVG 103251 ห้องสโลป
5962-005-001(41) เครื่องเทป (เครื่องสัญาณภาพจากกล้อง) 4000319 ห้องสโลป
ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ โทรทัศน์ ยี่ห้อโซนี่ รุ่น KV-G14P1 1520071 ห้องสโลป
5965-001-561 เครื่องผสมสัญญาณ ยี่ห้อ AKG รุ่น WMS61PT+CK97 13146 ห้องสโลป
5835-001-116 เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ TOA รุ่น A512M 73610601 ห้องสโลป
5962-004-143 เครื่องอ่านบาร์โค้ด ยี่ห้อ SMART รุ่น MD-8210 จำนวน 1 เครื่อง D170F008690 คนัมพร
7125-001-1850 ตู้หนังสือ เป็นตู้ไม้โล่ง 2 ชั้น ขนาด 180x60x80 ซม) จำนวน 2 ตู้ คนัมพร
7125-001-1851 ตู้หนังสือ เป็นตู้ไม้โล่ง 2 ชั้น ขนาด 180x60x80 ซม) จำนวน 2 ตู้ คนัมพร
4120-001-4836 เครื่องปรับอากาศขนาด 42000 บีทียูยี่ห้อเทรน รุ่น MCX042GB คอยล์เย็น 3T0208-191705 คนัมพร
4120-001-4836(1) เครื่องปรับอากาศขนาด 42000 บีทียูรุ่น TTK042KD คอยล์ร้อน 3T0608-510882 คนัมพร
4120-001-4837 เครื่องปรับอากาศขนาด 42000 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX042GB คอยล์เย็น 3T0208-209877 คนัมพร
4120-001-4837(1) เครื่องปรับอากาศขนาด 42000 บีทียู รุ่น TTK042KD คอยล์ร้อน 3T0608-510883 คนัมพร
4120-001-4838 เครื่องปรับอากาศขนาด 42000 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX042GB คอยล์เย็น 3T0208-191708 คนัมพร
4120-001-4838(1) เครื่องปรับอากาศขนาด 42000 บีทียู รุ่น TTK042KD คอยล์ร้อน 3T0408-503790 คนัมพร
4120-001-4839 เครื่องปรับอากาศขนาด 42000 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX042GB คอยล์เย็น 3T0208-191087 คนัมพร
4120-001-4839(1) เครื่องปรับอากาศขนาด 42000 บีทียู รุ่น TTK042KD คอยล์ร้อน 3T0408-503789 คนัมพร
4120-001-4840 เครื่องปรับอากาศขนาด 42000 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX042GB คอยล์เย็น 3T0208-193062 คนัมพร
4120-001-4840(1) เครื่องปรับอากาศขนาด 42000 บีทียู รุ่น TTK042KD คอยล์ร้อน 3T0408-510885 คนัมพร
7105-007-002-749 ชุดโซฟา ยี่ห้อ MASS จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย 1.1 โต๊ะกลางโซฟาแบบกลม คนัมพร
7105-007-002-749(1) 1.2 โต๊ะกลางโซฟาแบบโค้งเว้า คนัมพร
7105-007-002-749(2) 1.3 โต๊ะกลางโซฟาแบบโค้งเว้า คนัมพร
7105-007-002-749(3) 1.4 เก้าอี้โซฟา แบบพนักพิงตรง คนัมพร
7105-007-002-749(4) 1.5 เก้าอี้โซฟา แบบพนักพิงตรง คนัมพร
7105-007-002-749(5) 1.6 เก้าอี้โซฟา แบบพนักพิงเฉียง คนัมพร
7105-007-002-749(6) 1.7 เก้าอี้โซฟา แบบพนักพิงเฉียง คนัมพร
7105-007-002-749(7) 1.8 เก้าอี้โซฟา แบบพนักพิงเฉียง คนัมพร
7105-007-002-749(8) 1.9 เก้าอี้โซฟา แบบพนักพิงเฉียง คนัมพร
7110-006-009-1059 2.1 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ คนัมพร
7110-006-009-1059(1) 2.1 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7110-006-009-1059(2) 2.1 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7110-006-009-1059(3) 2.1 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7110-006-009-1059(4) 2.1 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7110-006-009-1060 2.2 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ คนัมพร
7110-006-009-1060(1) 2.2 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7110-006-009-1060(2) 2.2 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7110-006-009-1060(3) 2.2 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7110-006-009-1060(4) 2.2 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7110-006-009-1061 2.3 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ คนัมพร
7110-006-009-1061(1) 2.3 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7110-006-009-1061(2) 2.3 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7110-006-009-1062 2.4 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ คนัมพร
7110-006-009-1062(1) 2.4 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7110-006-009-1062(2) 2.4 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7110-006-009-1062(3) 2.4 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7110-006-009-1062(4) 2.4 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7110-006-009-1063 2.5 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ คนัมพร
7110-006-009-1063(1) 2.5 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7110-006-009-1063(2) 2.5 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7110-006-009-1063(3) 2.5 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7110-006-009-1063(4) 2.5 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7110-006-009-1064 2.6 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ คนัมพร
7110-006-009-1064(1) 2.6 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7110-006-009-1064(2) 2.6 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7110-006-009-1064(3) 2.6 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7110-006-009-1064(4) 2.6 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
2310-008-345 รถเข็นหนังสือ ยี่ห้อ LPI จำนวน 2 คัน ประกอบด้วย' 3.1 รถเข็นหนังสือแบบมีเหล็กกั้นกลาง 2 ชั้น 'และแบบชั้นเรียบ 1 ชั้น คนัมพร
2310-008-346 3.2 รถเข็นหนังสือแบบมีเหล็กกั้นกลาง 3 ชั้น คนัมพร
7110-006-009-1061(3) 2.3 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7110-006-009-1061(4) 2.3 ชุดโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ ยี่ห้อ MASS จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ คนัมพร
7125-002-1627 ตู้หนังสือ จำนวน 2 ตัว ชั้นโล่ง 2 ชั้น วางหนังสือ 2 ด้าน จำนวน 2 ตัว ไม่มี คนัมพร
7125-002-1628 ตู้หนังสือ จำนวน 2 ตัว ชั้นโล่ง 2 ชั้น วางหนังสือ 2 ด้าน จำนวน 2 ตัว คนัมพร
7195-015-001-8192 ตู้หนังสือ 180x60x80 cm. จำนวน 2 ตู้ - คมันพร
7195-015-001-8193 ตู้หนังสือ 180x60x80 cm. จำนวน 2 ตู้ คมันพร
7195-015-501 1. ชั้นวางวารสาร 20 ที่ ทำด้วยเหล็กกล้า ขนาด 74*17*72 - คมันพร
7195-015-502 2. ชั้นวางวารสาร 20 ที่ ทำด้วยเหล็กกล้า ขนาด 74*17*72 - คมันพร
7195-015-503 3. ชั้นวางวารสาร 20 ที่ ทำด้วยเหล็กกล้า ขนาด 74*17*72 - คมันพร
7195-015-504 4. ชั้นวางวารสาร 20 ที่ ทำด้วยเหล็กกล้า ขนาด 74*17*72 - คมันพร
7195-015-505 5. ชั้นวางวารสาร 20 ที่ ทำด้วยเหล็กกล้า ขนาด 74*17*72 - คมันพร
7195-015-506 6. ชั้นวางวารสาร 20 ที่ ทำด้วยเหล็กกล้า ขนาด 74*17*72 - คมันพร
7195-005-7150 1. โต๊ะไม้วางเครื่องคอมพิวเตอร์ - คมันพร
7195-005-7152 2. โต๊ะไม้วางเครื่องคอมพิวเตอร์ - คมันพร
7195-015-001-1628 1. 'ชั้นหนังสือประกอบข้างฝาเหล็ก วางหนังสือ ขนาด ก111xลึก19 สูง77 นิ้ว - คมันพร
7195-015-001-1629 2. 'ชั้นหนังสือประกอบข้างฝาเหล็ก วางหนังสือ ขนาด ก111xลึก19 สูง77 นิ้ว - คมันพร
7195-015-001-1630 3. 'ชั้นหนังสือประกอบข้างฝาเหล็ก วางหนังสือ ขนาด ก111xลึก19 สูง77 นิ้ว - คมันพร
7195-015-001-1631 4. 'ชั้นหนังสือประกอบข้างฝาเหล็ก วางหนังสือ ขนาด ก111xลึก19 สูง77 นิ้ว - คมันพร
7195-015-001-1632 5. 'ชั้นหนังสือประกอบข้างฝาเหล็ก วางหนังสือ ขนาด ก111xลึก19 สูง77 นิ้ว - คมันพร
7195-015-001-1633 6. 'ชั้นหนังสือประกอบข้างฝาเหล็ก วางหนังสือ ขนาด ก111xลึก19 สูง77 นิ้ว - คมันพร
7195-015-001-1634 7. 'ชั้นหนังสือประกอบข้างฝาเหล็ก วางหนังสือ ขนาด ก111xลึก19 สูง77 นิ้ว - คมันพร
7195-015-001-1635 8. 'ชั้นหนังสือประกอบข้างฝาเหล็ก วางหนังสือ ขนาด ก111xลึก19 สูง77 นิ้ว - คมันพร
7195-015-001-1636 9. 'ชั้นหนังสือประกอบข้างฝาเหล็ก วางหนังสือ ขนาด ก111xลึก19 สูง77 นิ้ว - คมันพร
7195-015-001-1637 10. 'ชั้นหนังสือประกอบข้างฝาเหล็ก วางหนังสือ ขนาด ก111xลึก19 สูง77 นิ้ว - คมันพร
7195-015-001-1638 11. 'ชั้นหนังสือประกอบข้างฝาเหล็ก วางหนังสือ ขนาด ก111xลึก19 สูง77 นิ้ว - คมันพร
7195-015-001-1639 13. 'ชั้นหนังสือประกอบข้างฝาเหล็ก วางหนังสือ ขนาด ก111xลึก19 สูง77 นิ้ว - คมันพร
7195-015-005-448 ชั้นวางวารสารไม้ ชั้นเอียง 5 ชั้น 80*40*180 cm. ยี่ห้อ SK รุ่น S170 - คมันพร
7125-002-1540 ตู้หนังสือไม้ 2 ชั้นโล่ง ก*ล*ส 180*60*80 cm. ยี่ห้อ SK รุ่น S150 จำนวน 2 ตู้ - คมันพร
7125-002-1541 ตู้หนังสือไม้ 2 ชั้นโล่ง ก*ล*ส 180*60*80 cm. ยี่ห้อ SK รุ่น S150 จำนวน 2 ตู้ คมันพร
7195-001-676 บอร์ดติดผนัง ขนาด 2*1.10 เมตร - คมันพร
6650-016-351(5) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ยี่ห้อ MESSOA รุ่น SCB237-HP 12202683 คมันพร
7450-010-12359 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) เครื่องที่ 7 CPU 1603824784
7450-010-12359(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)Monitor ET 32G02606019 คีย์บอร์ด
ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ พัดลมเพดาน - Ms.Sandar Aye
4120-001-497 พัดลมดูดอากาศ -
ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ บอร์ดติดผนังพร้อมกระจกบานเลื่อน - หน้าห้อง
4120-001-4306 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 13,057.38 บีทียู ยี่ห้อ อิมิแนนท์ รุ่น AER12+EER400 คอยล์เย็น 40020611 อ.สุนันทา
4120-001-4306(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 13,057.38 บีทียู ยี่ห้อ อิมิแนนท์รุ่น AER12+EER400 คอยล์ร้อน 120306096 อ.สุนันทา
4120-001-4307 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 13,057.38 บีทียู ยี่ห้อ อิมิแนนท์รุ่น AER12+EER400 คอยล์เย็น 650206008 Ms.Sandar Aye
4120-001-4307(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 13,057.38 บีทียู ยี่ห้อ อิมิแนนท์รุ่น AER12+EER400 คอยล์ร้อน 200306013 Ms.Sandar Aye
7230-001-4768(116) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 0.90 X 1.30 เมตร
7230-001-4768(117) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 0.90 X 1.30 เมตร
7670-004-2359 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35หน้า/นาที) 010310
7230-001-4768(76) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.20 X 1.80 เมตร
7230-001-4768(77) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.20 X 1.80 เมตร
7230-001-4768(78) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.20 X 1.80 เมตร
7105-005-008-467 เก้าอี้ทำงาน - อ.วิรัช
4120-001-5650 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 20100 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX518HB5 3T0911-212520 อ.วิจิตร
4120-001-5650(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 20100 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น TTK518RB5 3T0410-A00778 อ.วิจิตร
7195-001-1517 บอร์ดประชาสัมพันธ์ติดผนัง ขนาด 1.20*2.40 เมตร - หน้าห้อง
4140-001-485 พัดลมเพดาน -
7110-032-1279 ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต ยี่ห้อ SURE อ.วิจิตร
4120-001-8847 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 19,500 บีทียู ยี่ห้อ TRANE จำนวน 1 เครื่อง '- แฟนคอยล์ยูนิต 3T0518-108053 135
4120-001-8847(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 19,500 บีทียู ยี่ห้อ TRANE จำนวน 1 เครื่อง'- คอนเด็นซิ่งยูนิต 3T0418-605826 135
7195-001-704 บอร์ดประชาสัมพันธ์ติดผนัง ขนาด 1.20*2.40 เมตร - ด้านข้าง
7195-001-537 บอร์ดประชาสัมพันธ์ติดผนัง ขนาด 1.20*2.00 เมตร - ด้านข้าง
7450-015-001-377 เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น DocuMate 3220 จำนวน 7 เครื่อง 67CDHH0548 สิรินภา
7670-004-1916 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (20 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Sumsung Pringter Laserjet รุ่น ML-2851ND จำนวน 6 ตัว 4F75BAHSA00207 สิรินภา
7450-015-001-280 เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ความเร็วสูงแบบแนวตั้ง ยี่ห้อ Fujitsuรุ่น Fi-6130Z จำนวน 4 เครื่อง 1634 สิรินภา
7195-001-1516 บอร์ดประชาสัมพันธ์ติดผนัง ขนาด 1.20*2.40 เมตร - หน้าห้อง
4120-001-5651 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 20100 บีทียูยี่ห้อเทรน รุ่น MCX518HB5 (คอยล์เย็น) 3T0911-212516 อ.โสภา
4120-001-5651(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 20100 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น TTK518RB5 (คอยล์ร้อน) 3T0410-A00780 อ.โสภา
7195-005-5082 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LUXE - อ.โสภา
4120-001-5660 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 37600 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX536HB5คอยล์เย็น 3T0911-115289
4120-001-5660(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 37600 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น TTK536KB5คอยล์ร้อน 3T0911-513761
7230-001-4768(24) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(107) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.25 X 2.00 เมตร
4140-001-497 พัดลมเพดาน ยี่ห้อ ซันโย -
4140-001-498 พัดลมเพดาน ยี่ห้อ ซันโย -
4140-001-489 พัดลมเพดาน ยี่ห้อ ซันโย -
4140-001-492 พัดลมเพดาน ยี่ห้อ ซันโย -
4140-001-493 พัดลมเพดาน ยี่ห้อ ซันโย -
7110-044-085 ตู้สื่อสาร (RACK) สูง 27U ลึก 90 CM พรัอมพัดลมระบายอากาศและรางไฟฟ้า -
6650-016-351 เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ยี่ห้อ AVTECHรุ่น MDR759ZB-E CGBJ00351
5865-004-1403 เครืองสำรองกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ APC รุ่น 2200 J50919005659
7450-008-911 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 48 Port ยี่ห้อ 3COM รุ่น 3COM48 BA/2TGGB6NF6EBEO
7450-008-912 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 48 Port ยี่ห้อ 3COM รุ่น 3COM48 BA/2TGGGNF779AO
4104-001-2205 พัดลมดูดอากาศ -
4120-001-5657 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 37600 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX536HB5 คอยล์เย็น 3T0811-211875
4120-001-5657(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 37600 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น TTTK536KB5คอยล์ร้อน 3T0911-513766
4120-001-5658 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 37600บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX536HB5 คอยล์เย็น 3T0911-115299
4120-001-5658(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 37600 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น TTTK536KB5คอยล์ร้อน 3T0911-513762
4120-001-5659 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 37600 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX536HB5 คอยล์เย็น 3T0911-115287
4120-001-5659(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 37600 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น TTTK536KB5คอยล์ร้อน 3T0911-513767
7230-001-4768(25) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(59) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.50 X 1.95 เมตร
7105-001-001-613 โต๊ะทำงาน 1 ลิ้นชักพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมรางลูกปืนคีย์บอร์ด ยี่ห้อ Anajak รุ่น E1 -
7105-001-001-614 โต๊ะทำงาน 1 ลิ้นชัก พร้อมราง ยี่ห้อ Anajak รุ่น E1 -
4120-001-5652 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 20100 ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX518HB5 คอยล์เย็น 3T1111-214420
4120-001-5652(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 20100 ยี่ห้อเทรน รุ่น TTK518RB5 คอยล์ร้อน 3T0610-A10306
4140-001-487 พัดลมเพดาน -
7230-001-4768(23) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(26) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(79) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.20 X 1.80 เมตร
7105-007-002-764 ชุดรับแขก ยี่ห้อ MONO รุ่น RTC 100 ประกอบด้วย โต๊ะ ชุดที่ 3
7105-007-002-764(1) ชุดรับแขก ยี่ห้อ MONO รุ่น RTC 100 เก้าอี้ ชุดที่ 3
7105-007-002-764(2) ชุดรับแขก ยี่ห้อ MONO รุ่น RTC 100 เก้าอี้ ชุดที่ 3
7105-007-002-764(3) ชุดรับแขก ยี่ห้อ MONO รุ่น RTC 100 เก้าอี้ ชุดที่ 3
4120-001-2924 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 25000 บีทียู ยี่ห้อ YORK 0209E1966
ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ บอร์ดติดผนังพร้อมกระจกบานเลื่อน - หน้าห้องน้ำ
7230-001-4768(81) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.20 X 1.80 เมตร
4120-001-5653 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 20100 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX518HB5 คอยล์เย็น 3T0811-114860 HU4301 ด้านใน
4120-001-5653(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 20100 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น TTK518RB5 คอยล์ร้อน 3T0410-A01791 HU4301 ด้านใน
4120-001-5654 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 20100 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX518HB5 คอยล์เย็น 3T0811-114688 ด้านนอก
4120-001-5654(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 20100 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น TTK518RB5 คอยล์ร้อน 3T0410-A10068 ด้านนอก
4140-006-3053 พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว ยี่ห้อฮิตาชิ รุ่น HT-3271 - ด้านใน
7670-004-2347 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1 (35หน้า/นาที)จำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 3 TL300664008759N50 อ.สุวพรรณ
ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ พัดลมเพดาน ยี่ห้อ ฮิตาชิ - อ.สุวพรรณ
7195-001-081 บอร์ดติดผนัง - อ.สุวพรรณ
7110-006-288 โต๊ะทำงาน อ.สุวพรรณ
7430-006-135 เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่องยี่ห้อ Canon รุ่น MF4570DN HBA06783 ภาษาญี่ปุ่น
6650-016-351(11) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ยี่ห้อ MESSOA รุ่น SCB237-HP 12202681
4120-001-604 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 25000 บีทียู ยี่ห้อ แคเรียร์ รุ่น 38RS-024MK คอยล์เย็น 44CG6250083
4140-006-147 พัดลมดูดอากาศ -
ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ พัดลมเพดาน ยี่ห้อฮิตาชิ -
7230-001-4768(27) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(28) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(60) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.50 X 1.95 เมตร
7430-006-103 เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น PC920จำนวน 1 เครื่อง (ครุภัณฑ์บริจาค) PUT01235 สาขาภาษาญี่ปุ่น
4120-001-4324 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 25000 บีทียู ยี่ห้อ Eminent รุ่น EER850/AER25 คอยล์เย็น 850606097FC1620935 ภาษาญี่ปุ่น
4120-001-4324(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 25000 บีทียู คอยล์ร้อน 250806185CD1535714 ภาษาญี่ปุ่น
4120-001-4325 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 25000 บีทียู ยี่ห้อ Eminent รุ่น EER850/AER25 คอยล์เย็น 850606094FC1620934 ภาษาญี่ปุ่น
4120-001-4325(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 25000 บีทียู คอยล์ร้อน 250806185CD1535714 ภาษาญี่ปุ่น
4140-001-502 พัดลมเพดาน ยี่ห้อซันโย -
ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ พัดลมเพดาน ยี่ห้อฮิตาชิ -
4140-006-098 พัดลมดูดอากาศ ยี่ห้อซันโย 1076/48
7230-001-4768(61) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.50 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(62) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.50 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(63) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.50 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(80) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.20 X 1.80 เมตร
4120-001-5656 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขาด 30100 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX530GB5 คอยล์เย็น 3T0811-211878
4120-001-5656(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขาด 30100 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น TTK530KB5 คอยล์ร้อน 3T0911-513765
4140-001-494 พัดลมแบบส่ายรอบตัว ยี่ห้อซันโย -
4120-001-5655 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขาด 30100 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX530GB5 คอยล์เย็น 3T0611-110172
4120-001-5655(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขาด 30100 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น TTK530KB5 คอยล์ร้อน 3T0911-513724
4140-001-516 พัดลมแบบส่ายรอบตัว ยี่ห้อซันโย -
4140-001-483 พัดลมแบบส่ายรอบตัว ยี่ห้อซันโย -
7230-001-4768(6) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.40 X 2.00 เมตร
7230-001-4768(29) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(64) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.50 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(108) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.25 X 2.00 เมตร
7230-001-4768(121) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 0.90 X 1.30 เมตร
6730-008-191 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ Razr รุ่น EV-580 จำนวน 14 เครื่อง 810UP00N810197 135
5835-001-1021 ชุดที่ 6 เครื่องขยายเสียง ขนาด 60 วัตต์ ยี่ห้อ TOA รุ่น A-2060D (ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน) 17E1100052 135
5835-001-1021(1) ชุดที่ 6 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1101040 135
5835-001-1021(2) ชุดที่ 6 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1101046 135
5835-001-1021(3) ชุดที่ 6 ไดนามิกไมโครโฟน ยี่ห้อ Wharfedale Pro รุ่น DM5.0S 135
5835-001-1021(4) ชุดที่ 6 ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ 135
6730-011-1935 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดความสว่าง 4,200 ANSI Lumens 11 เครื่อง ยี่ห้อ NEC รุ่น MC421X เครื่องที่ 2 8540043LL 135
5965-001-2083 ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ประกอบด้วย ชุดควบคุมส่วนกลางและบันทึกเสียงระบบดิจิตอล ยี่ห้อ NPE รุ่น CF-5MPR ชุดที่ 1 201804280009 ห้องประชุม
5965-001-2083(1) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับประธาน รุ่น CF-5MC ชุดที่ 1 201803120006 ห้องประชุม
5965-001-2083(2) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190001 ห้องประชุม
5965-001-2083(3) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190002 ห้องประชุม
5965-001-2083(4) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190009 ห้องประชุม
5965-001-2083(5) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190010 ห้องประชุม
5965-001-2083(6) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190011 ห้องประชุม
5965-001-2083(7) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190012 ห้องประชุม
5965-001-2083(8) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190013 ห้องประชุม
5965-001-2083(9) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190014 ห้องประชุม
5965-001-2083(10) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190015 ห้องประชุม
5965-001-2083(11) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190016 ห้องประชุม
5965-001-2083(12) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190017 ห้องประชุม
5965-001-2083(13) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190018 ห้องประชุม
5965-001-2083(14) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190019 ห้องประชุม
5965-001-2083(15) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190020 ห้องประชุม
5965-001-2083(16) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190109 ห้องประชุม
5965-001-2083(17) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190110 ห้องประชุม
5965-001-2083(18) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190111 ห้องประชุม
5965-001-2083(19) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190112 ห้องประชุม
5965-001-2083(20) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190117 ห้องประชุม
5965-001-2083(21) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190118 ห้องประชุม
5965-001-2083(22) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190119 ห้องประชุม
5965-001-2083(23) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190120 ห้องประชุม
5965-001-2083(24) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190125 ห้องประชุม
5965-001-2083(25) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 1 201804190126 ห้องประชุม
6730-008-192 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ Razr รุ่น EV-580 จำนวน 14 เครื่อง 810UP00N810202 135
6730-003-933 จอรับภาพชนิดมือดึงขนาด 120 นิ้ว จำนวน 11 จอ ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-V120 จอที่ 5 135
6730-011-1941 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดความสว่าง 4,200 ANSI Lumens 11 เครื่อง ยี่ห้อ NEC รุ่น MC421X เครื่องที่ 8 8540050LL 135
ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง - 135
ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ พัดลมดูดอากาศ จำนวน 2 ตัว - 135
ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ พัดลมเพดาน จำนวน 4 ตัว - 135
7195-005-10878 โต๊ะและเก้าอี้สำหรับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ ชุดที่ 2 135
7195-005-10878(1) โต๊ะและเก้าอี้สำหรับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ ยี่ห้อ MKS รุ่น MKS-211P3 ชุดที่ 2 135
5835-001-1022 ชุดที่ 7 เครื่องขยายเสียง ขนาด 60 วัตต์ ยี่ห้อ TOA รุ่น A-2060D (ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน) 17E1100034 135
5835-001-1022(1) ชุดที่ 7 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1101032 135
5835-001-1022(2) ชุดที่ 7 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1101041 135
5835-001-1022(3) ชุดที่ 7 ไดนามิกไมโครโฟน ยี่ห้อ Wharfedale Pro รุ่น DM5.0S - 135
5835-001-1022(4) ชุดที่ 7 ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ - 135
6730-008-193 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ Razr รุ่น EV-580 จำนวน 14 เครื่อง 810UP00N810230 135
6730-003-932 จอรับภาพชนิดมือดึงขนาด 120 นิ้ว จำนวน 11 จอ ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-V120 จอที่ 4 135
5835-001-1023 ชุดที่ 8 เครื่องขยายเสียง ขนาด 60 วัตต์ ยี่ห้อ TOA รุ่น A-2060D (ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน) 17E1100067 135
5835-001-1023(1) ชุดที่ 8 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1101035 135
5835-001-1023(2) ชุดที่ 8 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1101055 135
5835-001-1023(3) ชุดที่ 8 ไดนามิกไมโครโฟน ยี่ห้อ Wharfedale Pro รุ่น DM5.0S - 135
5835-001-1023(4) ชุดที่ 8 ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ - 135
6730-011-1934 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดความสว่าง 4,200 ANSI Lumens 11 เครื่อง ยี่ห้อ NEC รุ่น MC421X เครื่องที่ 1 8540039LL 135
6730-011-1001(1) จอรับภาพชนิดมือดึงขนาด 120 นิ้ว ยี่ห้อ Screnboy รุ่น Wall Projection screen 9210W21209243 135
7105-001-001-618 โต๊ะผู้สอน - 135
4120-001-5661 เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 37600 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX536HB5 3T0811-211876 135
4120-001-5661(1) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 37600 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX536HB5 3T0911-513763 135
4120-001-5662 เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 37600 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX536HB5 3T0811-211877 135
4120-001-5662(1) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 37600 บีทียู ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX536HB5 3T0911-513768 135
ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ พัดลมเพดาน - 135
7105-001-001-619(1) เก้าอี้ผู้สอน - 135
7195-005-10879 โต๊ะและเก้าอี้สำหรับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ ชุดที่ 3 135
7195-005-10879(1) โต๊ะและเก้าอี้สำหรับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ ยี่ห้อ MKS รุ่น MKS-211P3 ชุดที่ 3 135
6730-008-194 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ Razr รุ่น EV-580 จำนวน 14 เครื่อง 810UP00N810231 135
6730-003-931 จอรับภาพชนิดมือดึงขนาด 120 นิ้ว จำนวน 11 จอ ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-V120 จอที่ 3 135
5835-001-1024 ชุดที่ 9 เครื่องขยายเสียง ขนาด 60 วัตต์ ยี่ห้อ TOA รุ่น A-2060D (ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน) 17E1100054 135
5835-001-1024(1) ชุดที่ 9 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1101031 135
5835-001-1024(2) ชุดที่ 9 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1100585 135
5835-001-1024(3) ชุดที่ 9 ไดนามิกไมโครโฟน ยี่ห้อ Wharfedale Pro รุ่น DM5.0S - 135
5835-001-1024(4) ชุดที่ 9 ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ - 135
6730-011-1937 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดความสว่าง 4,200 ANSI Lumens 11 เครื่อง ยี่ห้อ NEC รุ่น MC421X เครื่องที่ 4 8540045LL 135
6730-011-1032(1) จอรับภาพชนิดมือดึง120 นิ้ว ยี่ห้อ Screenboy รุ่น Wall Projection screen S120W-20610093
4120-001-1833 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ยี่ห้อมิตซูซะ รุ่น AK1200 คอยล์เย็น 30526156
4120-001-1833(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ยี่ห้อมิตซูซะ รุ่น AK1200 คอยล์เย็น 30609012
4120-001-1834 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ยี่ห้อมิตซูซะ รุ่น AK1200 คอยล์เย็น 30424151
4120-001-1834(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ยี่ห้อมิตซูซะ รุ่น AK1200 คอยล์เย็น 30609010
ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ พัดลมเพดาน จำนวน 4 ตัว -
7195-005-10880 โต๊ะและเก้าอี้สำหรับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ ชุดที่ 4
7195-005-10880(1) โต๊ะและเก้าอี้สำหรับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ ยี่ห้อ MKS รุ่น MKS-211P3 ชุดที่ 4
7670-004-2597 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-251DW เครื่องที่ 6 NEKA031874 ไม่ระบุ
7670-004-2460 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35หน้า/นาที) ยี่ห้อ Kyocera รุ่น FS-P2135DN เครื่องที่ 1 LZG5707465 เวียดนาม
7450-010-12358 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) เครื่องที่ 6 1603824783 อ.ธนัฏฐา
7450-010-12358(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) Monitor ET32G02599019 คีย์บอร์ด อ.ธนัฏฐา
4140-005-374 พัดลมเพดาน ยี่ห้อฮิตาชิ รุ่น AF-84R 447082
4140-005-375 พัดลมเพดาน ยี่ห้อฮิตาชิ รุ่น AF-84R 446979
4120-001-428 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งแขวน ขนาด 16500 บีทียู ยี่ห้อ YORK 950520183
4120-001-4308 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36428.90 บีทียู ยี่ห้อ อิมิแนนท์ รุ่น AN36+EER1200 คอยล์เย็น 1200306009
4120-001-4308(1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36428.90 บีทียู คอยล์ร้อน 360405042
4120-001-496(1) พัดลมดูดอากาศ -
7230-001-4768(65) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.50 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(66) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.50 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(82) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.20 X 1.80 เมตร
7230-001-4768(109) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.25 X 2.00 เมตร
7230-001-4768(122) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 0.90 X 1.30 เมตร
6650-016-351(12) กล้องโทรทัศน์วงจปิด ยี่ห้อ MESSOA รุ่น SCB237-HP 12202682
4120-0016-605 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ยี่ห้อ แคเรียร์ รุ่น 38RS-024MK 44CF6243716
4120-001-435(1) พัดลมดูดอากาศ -
ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ พัดลมเดพาน -
7230-001-4768(30) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(31) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(67) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.50 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(120) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 0.90 X 1.30 เมตร
7450-010-7467 เครื่องที่ 6 CPU ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 Mr.Miyazaki
7450-010-7467(1) เครื่องที่ 6 จอภาพ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 Mr.Miyazaki
6730-002-502 จอภาพชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ยี่ห้อ Razrรุ่น EMW - ห้องเก็บของจำหน่าย
4120-001-622 เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ยี่ห้อ FRIEDRICH รุ่น RCU39 FC 389702038 ห้องเก็บของจำหน่าย
7670-004-2357 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35หน้า/นาที) เครื่องที่ 3 Printer FujiXerox DocuPrint 355d 010293
7105-010-001-551 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 หนภ.ตะวันออก
6650-016-111(3) ชุดกล้องวงจรปิดโดมอินฟาเรด ยี่ห้อ SAL รุ่น SAL-815 291107-008 ทางเข้า
6650-016-111(4) ชุดกล้องวงจรปิดโดมอินฟาเรด ยี่ห้อ SAL รุ่น SAL-815 291107-009
6730-008-195 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ Razr รุ่น EV-580 จำนวน 14 เครื่อง 810UP00N810232 135
6650-016-111 ชุดกล้องวงจรปิดโดมอินฟาเรด ยี่ห้อ SAL รุ่น SAL-815 291107-005 หน้าห้อง
6650-016-111(1) ชุดกล้องวงจรปิดโดมอินฟาเรด ยี่ห้อ SAL รุ่น SAL-815 291107-006 หน้าห้อง
6650-016-111(2) ชุดกล้องวงจรปิดโดมอินฟาเรด ยี่ห้อ SAL รุ่น SAL-815 291107-007 หน้าห้อง
4120-001-4449 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมีเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306167
4120-001-4449(1) เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมีเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 121205025
7110-005-001-10394 เก้าอี้ฟังบรรยาย -
7110-005-001-7021 เก้าอี้ฟังบรรยาย -
7110-005-001-8115 เก้าอี้ฟังบรรยาย -
7110-005-001-8030 เก้าอี้ฟังบรรยาย -
7110-005-001-8128 เก้าอี้ฟังบรรยาย -
7110-005-001-8111 เก้าอี้ฟังบรรยาย -
7110-005-001-10236 เก้าอี้ฟังบรรยาย -
7110-005-001-8118 เก้าอี้ฟังบรรยาย -
7110-005-001-8106 เก้าอี้ฟังบรรยาย -
7110-005-001-8109 เก้าอี้ฟังบรรยาย -
7110-005-001-11693 เก้าอี้ฟังบรรยาย -
7110-005-001-12188 เก้าอี้ฟังบรรยาย -
7105-001-206 เก้าอี้ฟังบรรยาย
7730-003-2115 โทรทัศน์ LED TV ความละเอียด 1920x1080 ขนาด 50 นิ้ว ยี่ห้อ SHARP รุ่น LC-50SA5200 B 804712059
7110-006-002-719 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 -
4120-001-4450 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมีเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120303175
4120-001-4450(1) เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมีเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 120106063
4120-001-4451 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306154
4120-001-4451(1) เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 121205355
7110-032-1247 ตู้บานทึบ - อ.ธัช
4120-001-5167 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 บีทียู ยี่ห้อ TRANแฟนคอลย์ รุ่น MCW512SB5A00 3T0410-A07157
4120-001-5167(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 บีทียู ยี่ห้อ TRANEคอนเดนซิ่ง รุ่น TTK512SB5E00 3T0410-A07445
4120-001-5170 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 บีทียู ยี่ห้อ TRANEแฟนคอลย์ รุ่น MCW512SB5A00 3T0410-A06660
4120-001-5170(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 บีทียู ยี่ห้อ TRANEคอนเดนซิ่ง รุ่น TTK512SB5E00 3T0410-A07539
7110-006-002-394 โต๊ะทำงาน
7230-001-4768(32) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(33) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(90) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.75 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(101) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.40 X 1.88 เมตร จำนวน 2 ชุด 135
4120-001-5173 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 บีทียู ยี่ห้อ TRANEแฟนคอลย์ รุ่น MCW512SB5A00 3T0410-A06660
4120-001-5173(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 บีทียู ยี่ห้อ TRANEคอนเดนซิ่ง รุ่น TTK512SB5E00 3T0410-A07539
7230-001-4768(34) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(35) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7110-006-002-717 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 -
4120-001-4452 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306167
4120-001-4452(1) เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 120106092
7195-005-1825 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อพารากอน -
4120-001-4453 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306161
4120-001-4453(1) เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 120306514
4120-001-4454 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306390
4120-001-4454(1) เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 120306433
4120-001-4455 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306385
4120-001-4455(1) เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 120306512
4120-001-4456 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306162
4120-001-4456(1) เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 121205369
4120-001-4457 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306200
4120-001-4457(1) เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 121205359
7230-001-4768(36) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7105-001-1405 เก้าอี้แดงฟังบรรยาย
7105-001-1420 เก้าอี้แดงฟังบรรยาย
7105-001-1416 เก้าอี้แดงฟังบรรยาย
7105-001-1411 เก้าอี้แดงฟังบรรยาย
6730-008-196 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ Razr รุ่น EV-580 จำนวน 14 เครื่อง 810UP00N810233 135
6730-003-934 จอรับภาพชนิดมือดึงขนาด 120 นิ้ว จำนวน 11 จอ ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-V120 จอที่ 6 135
5835-001-1025 ชุดที่ 10 เครื่องขยายเสียง ขนาด 60 วัตต์ ยี่ห้อ TOA รุ่น A-2060D (ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน) 17E1100074 135
5835-001-1025(1) ชุดที่ 10 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1101030 135
5835-001-1025(2) ชุดที่ 10 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1101057 135
5835-001-1025(3) ชุดที่ 10 ไดนามิกไมโครโฟน ยี่ห้อ Wharfedale Pro รุ่น DM5.0S - 135
5835-001-1025(4) ชุดที่ 10 ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ - 135
6730-011-1938 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดความสว่าง 4,200 ANSI Lumens 11 เครื่อง ยี่ห้อ NEC รุ่น MC421X เครื่องที่ 5 8540046LL 135
4120-001-625 เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ยี่ห้อ FRIEDRICH รุ่น RCU38 RC389702040
4120-001-624 เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ยี่ห้อ FRIEDRICH รุ่น RCU38 RC389702037
7730-003-844 โทรทัศน์สี 29 นิ้ว ยี่ห้อ SONY รุ่น KV-529M50 6016819
4140-005-356 พัดลมเพดาน -
4140-005-357 พัดลมเพดาน -
4140-005-359 พัดลมเพดาน -
7195-005-10881 โต๊ะและเก้าอี้สำหรับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ ชุดที่ 5
7195-005-10881(1) โต๊ะและเก้าอี้สำหรับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ ยี่ห้อ MKS รุ่น MKS-211P3 ชุดที่ 5
6730-008-197 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ Razr รุ่น EV-580 จำนวน 14 เครื่อง 810UP00N810242 135
6730-003-935 จอรับภาพชนิดมือดึงขนาด 120 นิ้ว จำนวน 11 จอ ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-V120 จอที่ 7 135
5835-001-1026 ชุดที่ 11 เครื่องขยายเสียง ขนาด 60 วัตต์ ยี่ห้อ TOA รุ่น A-2060D (ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน) 17E1100044 135
5835-001-1026(1) ชุดที่ 11 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1101024 135
5835-001-1026(2) ชุดที่ 11 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1101037 135
5835-001-1026(3) ชุดที่ 11 ไดนามิกไมโครโฟน ยี่ห้อ Wharfedale Pro รุ่น DM5.0S - 135
5835-001-1026(4) ชุดที่ 11 ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ - 135
6730-011-1944 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดความสว่าง 4,200 ANSI Lumens 11 เครื่อง ยี่ห้อ NEC รุ่น MC421X เครื่องที่ 11 8540059LL 135
7230-001-4768(37) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(38) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(91) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.75 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(92) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.75 X 1.95 เมตร
7195-005-10882 โต๊ะและเก้าอี้สำหรับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ ชุดที่ 6
7195-005-10882(1) โต๊ะและเก้าอี้สำหรับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ ยี่ห้อ MKS รุ่น MKS-211P3 ชุดที่ 6
6665-008-057 เครื่องฟอกอากาศติดเพดานความเร็วของแรงลมปรับระดับสูง 1000CF ยี่ห้อ Mozonic รุ่น E-908 F0727367B00
4140-005-354 พัดลมเพดานหมุนรอบแกน -
4140-005-355 พัดลมเพด่านหมุนรอบแกน -
4120-001-627 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Friedrich -
4140-005-353 พัดลมเพดานหมุนรอบแกน -
4140-005-352 พัดลมเพดานหมุนรอบแกน -
4120-001-626 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Friedrich -
6730-008-198 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ Razr รุ่น EV-580 จำนวน 14 เครื่อง 810UP00N810243 135
7230-001-4768 - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.60 X 1.75 เมตร 135
7230-001-4768(1) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.60 X 1.75 เมตร
7230-001-4768(2) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.60 X 1.75 เมตร
6730-003-936 จอรับภาพชนิดมือดึงขนาด 120 นิ้ว จำนวน 11 จอ ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-V120 จอที่ 8 135
5835-001-1027 ชุดที่ 12 เครื่องขยายเสียง ขนาด 60 วัตต์ ยี่ห้อ TOA รุ่น A-2060D (ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน) 17E1100045 135
5835-001-1027(1) ชุดที่ 12 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1101028 135
5835-001-1027(2) ชุดที่ 12 ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ TOA รุ่น BS-1030B 18B1100576 135
5835-001-1027(3) ชุดที่ 12 ไดนามิกไมโครโฟน ยี่ห้อ Wharfedale Pro รุ่น DM5.0S - 135
5835-001-1027(4) ชุดที่ 12 ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ - 135
6730-011-1936 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดความสว่าง 4,200 ANSI Lumens 11 เครื่อง ยี่ห้อ NEC รุ่น MC421X เครื่องที่ 3 8540044LL 135
7195-001-976 บอร์ดประชาสัมพันธ์ติดผนังขนาด 1.10*2.00ม. หน้าห้องน้ำหญิงชั้น 1
5965-001-2084 ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ประกอบด้วย ชุดควบคุมส่วนกลางและบันทึกเสียงระบบดิจิตอล ยี่ห้อ NPE รุ่น CF-5MPR ชุดที่ 2 201804280001 ห้องประชุม
5965-001-2084(1) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับประธาน รุ่น CF-5MC ชุดที่ 2 201803120009 ห้องประชุม
5965-001-2084(2) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190003 ห้องประชุม
5965-001-2084(3) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190004 ห้องประชุม
5965-001-2084(4) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190005 ห้องประชุม
5965-001-2084(5) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190006 ห้องประชุม
5965-001-2084(6) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190007 ห้องประชุม
5965-001-2084(7) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190008 ห้องประชุม
5965-001-2084(8) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190021 ห้องประชุม
5965-001-2084(9) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190022 ห้องประชุม
5965-001-2084(10) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190023 ห้องประชุม
5965-001-2084(11) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190024 ห้องประชุม
5965-001-2084(12) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190049 ห้องประชุม
5965-001-2084(13) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190050 ห้องประชุม
5965-001-2084(14) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190051 ห้องประชุม
5965-001-2084(15) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190052 ห้องประชุม
5965-001-2084(16) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190053 ห้องประชุม
5965-001-2084(17) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190054 ห้องประชุม
5965-001-2084(18) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190055 ห้องประชุม
5965-001-2084(19) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190056 ห้องประชุม
5965-001-2084(20) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190057 ห้องประชุม
5965-001-2084(21) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190058 ห้องประชุม
5965-001-2084(22) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190059 ห้องประชุม
5965-001-2084(23) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190060 ห้องประชุม
5965-001-2084(24) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190063 ห้องประชุม
5965-001-2084(25) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ไม่โครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รุ่น CF-5MD ชุดที่ 2 201804190064 ห้องประชุม
4140-005-358 พัดลมเพดาน -
7105-005-008-5839 เก้าอี้ปฎิบัติการสำหรับปริญญาเอก ยี่ห้อ ST รุ่น ST-89 -
5965-002-523 ลำโพงเพดาน ยี่ห้อ TOA รุ่น F-2322C -
5965-002-524 ลำโพงเพดาน ยี่ห้อ TOA รุ่น F-2322C -
5965-002-525 ลำโพงเพดาน ยี่ห้อ TOA รุ่น F-2322C -
5965-002-526 ลำโพงเพดาน ยี่ห้อ TOA รุ่น F-2322C -
5965-002-527 ลำโพงเพดาน ยี่ห้อ TOA รุ่น F-2322C -
5965-002-528 ลำโพงเพดาน ยี่ห้อ TOA รุ่น F-2322C -
7105-010-1157 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.50*0.75 ม. -
7105-010-1158 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.50*0.75 ม. -
7105-010-1159 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.50*0.75 ม. -
7105-010-1160 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.50*0.75 ม. -
7105-010-1161 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.50*0.75 ม. -
7105-010-1162 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.50*0.75 ม. -
7105-010-1163 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.50*0.75 ม. -
7105-010-1164 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.50*0.75 ม. -
7105-010-1165 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.50*0.75 ม. -
7105-010-1166 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.50*0.75 ม. -
7105-010-1167 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.50*0.75 ม. -
7105-010-1168 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.50*0.75 ม. -
7105-010-1169 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.50*0.75 ม. -
7105-010-1170 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.50*0.75 ม. -
7105-010-1171 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.50*0.75 ม. -
7105-010-1172 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.50*0.75 ม. -
7105-010-1173 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.50*0.75 ม. -
7105-010-1174 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.50*0.75 ม. -
7105-010-1175 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.50*0.75 ม. -
7105-010-1176 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.50*0.75 ม. -
7105-010-1177 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.50*0.75 ม. -
7105-010-1178 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.50*0.75 ม. -
7105-010-1179 โต๊ะประชุมแบบตรงขนาด 0.60*1.20*0.75 ม. -
7105-010-1180 โต๊ะประชุมแบบมุมโค้ง -
7105-010-1181 โต๊ะประชุมแบบมุมโค้ง -
7105-007-22203 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22204 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22205 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22206 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22207 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22208 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22209 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22210 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22211 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22212 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22213 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22214 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22215 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22216 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22217 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22218 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22219 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22220 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22221 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22222 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22223 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22224 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22225 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22226 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22227 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22228 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22229 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22230 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22231 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22232 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22233 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22234 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22235 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22236 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22237 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22238 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22239 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22240 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22241 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22242 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22243 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22244 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22245 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22246 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7105-007-22247 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม -
7195-001-1264 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.20-4.80 ม. -
4120-001-3941 เครื่องปรับอากาศชนิดใต้ฝ้า Casette type ขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCC536A+ TTK042KD หมายเลขเครื่อง FC0670737
4120-001-3941(1) เครื่องปรับอากาศชนิดใต้ฝ้า Casette type ขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCC536A+ TTK042KD หมายเลขเครื่อง CD0667003
4120-001-3942 เครื่องปรับอากาศชนิดใต้ฝ้า Casette type ขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCC536A+ TTK042KD หมายเลขเครื่อง FC0670728
4120-001-3942(1) เครื่องปรับอากาศชนิดใต้ฝ้า Casette type ขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCC536A+ TTK042KD หมายเลขเครื่อง CD0747095
4120-001-3943 เครื่องปรับอากาศชนิดใต้ฝ้า Casette typeขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCC536A+TTK042KD หมายเลขเครื่อง FC06703738
4120-001-3943(1) เครื่องปรับอากาศชนิดใต้ฝ้า Casette typeขนาด 38000 BTU ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCC536A+TTK042KD หมายเลขเครื่อง CD0747096
4120-001-3786 เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน ขนาด18500 บีทียู ยี่ห้อ YORK รุ่น FNC18/YCH18 คอล์ยเย็น 344136
4120-001-3786(1) เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน ขนาด18500 บีทียู ยี่ห้อ YORK รุ่น FNC18/YCH18 คอล์ยร้อน 327159
7195-003-3076 ตู้แร็คสำหรับใส่อุปกรณ์ระบบภาพและเสียง ยี่ห้อ Local รุ่น DRS-6022 -
7195-005-4011 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ TAIPAT
7110-006-293 โต๊ะทำงานระดับ 4
4120-001-3921 เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน ขนาด 18500 บีทียู ยี่ห้อ YORK รุ่น FNC18/YCH18 คอล์ยเย็น FC0344142
4120-001-3921(1) เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน ขนาด 18500 บีทียู ยี่ห้อ YORK รุ่น FNC18/YCH18 คอล์ยร้อน CD0327160
6105-005-086 มิเตอร์ ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น MH-96 8375680
5962-003-156 แผงวงจร MiniGBIC รุ่น 1000Base-SX -
5962-003-157 แผงวงจร MiniGBIC รุ่น 1000Base-SX -
7450-008-798 อุปกรณ์สลับสัญญาณ ยี่ห้อ Alcatel-Lucent รุ่น OS-LS-6224-EU H498B706
7195-005-5092 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LUXE
7110-006-001-129 โต๊ะ
4120-001-4458 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306201
4120-001-4458(1) เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 120306525
4120-001-4459 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306172
4120-001-4459(1) เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 121205367
7195-006-522 โต๊ะคอมพิวเตอร์
4120-001-4460 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306377
4120-001-4460(1) เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 120306435
7195-005-1811 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อพารากอน
4120-001-4466 เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306177
4120-001-4466(1) เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 120306437
4120-001-5165 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 บีทียู ยี่ห้อ เทรน แฟนคอลย์ รุ่น MCW512SB5A00 3T0410-A06664
4120-001-5165(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 บีทียู ยี่ห้อ เทรน คอนเดนซิ่ง รุ่น TTK512SB5E00 3T0410-A07443
7230-001-4768(39) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(93) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.75 X 1.95 เมตร
4120-001-5174 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 บีทียู ยี่ห้อ เทรน แฟนคอลย์ รุ่น MCW512SB5A00 3T0410-A07179
4120-001-5174(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 บีทียู ยี่ห้อ เทรน คอนเดนซิ่ง รุ่น TTK512SB5E00 3T0410-A07546
7230-001-4768(94) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.75 X 1.95 เมตร
4120-001-5168 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 บีทียู ยี่ห้อ เทรน แฟนคอลย์ รุ่น รุ่น MCW512SB5A00 3T0410-A07176
4120-001-5168(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น คอนเดนซิ่ง รุ่น TTK512SB5E00 3T0410-A07446
7230-001-4768(95) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.75 X 1.95 เมตร
4120-001-5169 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 บีทียู ยี่ห้อ เทรน แฟนคอลย์ รุ่น MCW512SB5A0 3T0410-A06667
7230-001-4768(7) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.40 X 2.00 เมตร
7230-001-4768(96) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.75 X 1.95 เมตร
4120-001-5169(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 บีทียู ยี่ห้อ เทรน คอนเดนซิ่ง รุ่น TTK512SB5E00 3T0410-A07479
7230-001-4768(69) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.40 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(68) ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.40 X 1.95 เมตร จำนวน 2 ชุด 135
7195-005-5017 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ -
7230-001-4768(97) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.75 X 1.95 เมตร
4120-001-5171 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 บีทียู ยี่ห้อ เทรนแฟนคอลย์ รุ่น MCW512SB5A00 3T0410-A07174
4120-001-5171(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 บีทียู ยี่ห้อ เทรน คอนเดนซิ่ง รุ่น TTK512SB5E00 3T0410-A07540
4120-001-5164 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 บีทียู ยี่ห้อ เทรน แฟนคอลย์ รุ่น MCW512SB5A00 3T0410-A06733
4120-001-5164(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 บีทียู ยี่ห้อ เทรน คอนเดนซิ่ง รุ่นTTK512SB5E00 3T0410-A07441
7230-001-4768(40) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(118) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 0.90 X 1.30 เมตร
4120-001-1829 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ เทรน 3T0400-00083 ห้องพักอาจารย์
4110-001-811 ตู้เย็น ขนาด 9.7 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น MR-SV29EM เครื่องที่ 4 80600779 Common Room
7105-010-002-1294 ชุดที่ 20 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1294(1) ชุดที่ 20 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1294(2) ชุดที่ 20 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1294(3) ชุดที่ 20 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1294(4) ชุดที่ 20 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1294(5) ชุดที่ 20 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1294(6) ชุดที่ 20 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1295 ชุดที่ 21 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1295(1) ชุดที่ 21 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1295(2) ชุดที่ 21 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1295(3) ชุดที่ 21 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1295(4) ชุดที่ 21 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1295(5) ชุดที่ 21 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1295(6) ชุดที่ 21 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1296 ชุดที่ 22 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1296(1) ชุดที่ 22 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1296(2) ชุดที่ 22 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1296(3) ชุดที่ 22 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1296(4) ชุดที่ 22 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1296(5) ชุดที่ 22 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1296(6) ชุดที่ 22 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1297 ชุดที่ 23 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1297(1) ชุดที่ 23 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1297(2) ชุดที่ 23 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1297(3) ชุดที่ 23 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1297(4) ชุดที่ 23 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1297(5) ชุดที่ 23 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1297(6) ชุดที่ 23 เก้าอี้ Common Room
7230-001-4768(83) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.90 X 1.95 เมตร จำนวน 4 ชุด 135
7110-006-002-490 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ห้องเก็บของจำหน่าย
7110-006-002-983 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ห้องเก็บของจำหน่าย
7105-010-001-552 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ห้องเก็บของจำหน่าย
7195-007-638 เคาร์เตอร์พร้อมกระจกบานเลื่อน ขนาด 0.30-1.30 เมตร -
7110-006-001-126 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 - ห้องเก็บของจำหน่าย
7105-010-001-448 โต๊ะทำงาน ยี่ห้อ SK รุ่น TWS-1502 - ห้องเก็บของจำหน่าย
4140-006-3063 พัดลมระบายอากาศ 12 นิ้ว ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น EX-30SH -
7230-001-4768(41) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(84) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.90 X 1.95 เมตร
7450-015-001-376 เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น DocuMate 3220 จำนวน 7 เครื่อง 67CDHH0051 นางรัตนาภรณ์ กุลจันทร์
7670-004-2601 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-251DW เครื่องที่ 10 NEKA032372 นางรัตนาภรณ์ กุลจันทร์
4120-001-1848 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ มิตซูชิตะ 30608012 ศิลปะการแสดง
4120-001-1835 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ มิตซูชิตะ รุ่น AK1200 - ศิลปะการแสดง
4120-001-1847 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ มิตซูชิตะ รุ่น AK1200 30202816 ศิลปะการแสดง
7670-004-2135 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (20 หน้า/นาที) ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-2580N จำนวน 9 เครื่อง Z2MDBKZA00093H(7)
7110-032-1246(1) ตู้กระจกบานเลื่อน - อ.จิตติมา
4120-001-3782 เครื่องปรับอากาศ 25000 BTU ยี่ห้อ YORK รุ่น FECW25 คอล์ยเย็น 0343133 อ.จิตติมา
7105-010-001-419 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้หัวสูงมีพนังพิง และล้อเลื่อนได้ ยี่ห้อ SK รุ่น TWS-1502 - อ.จิตติมา
4120-001-3782(1) เครื่องปรับอากาศ 25000 BTU ยี่ห้อ YORK รุ่น FECW25 คอล์ยร้อน 0343133
4120-001-1817 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ snowsea รุ่น SFC200 20-4-F-430175
7230-001-4768(8) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.40 X 2.00 เมตร
7230-001-4768(9) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.40 X 2.00 เมตร
7230-001-4768(102) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.40 X 1.88 เมตร
4120-001-4461 เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306169 อ.ประภาศรี
4120-001-4461(1) เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 120306519 อ.ประภาศรี
4120-001-4462 เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียูยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306174 อ.ณัฐวัฒน์
4120-001-4462(1) เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียูยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 120306518 อ.ณัฐวัฒน์
4120-001-5172 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังพร้อมติดตั้งขนาด 12,583.46 BTU/ชม แฟนคอลย์ ยี่ห้อ TRANE รุ่น MCW512SB5A00 3T0410-A06668 อ.จิตติมา
4120-001-5172(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังพร้อมติดตั้งขนาด 12,583.46 BTU/ชม คอนเดนซิ่ง ยี่ห้อ TRANE รุ่น TTK512SB5E00 3T0410-A07541 อ.จิตติมา
7230-001-4768(51) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.70 X 1.95 เมตร อ.จิตติมา
7230-001-4768(110) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.25 X 2.00 เมตร อ.จิตติมา
7230-001-4768(111) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.25 X 2.00 เมตร อ.รัชดาพร
7230-001-4768(112) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.25 X 2.00 เมตร อ.รัชดาพร
4120-001-4463 เครื่องปรับอากาศขนาด12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306389 อ.รัชดาพร
4120-001-4463(1) เครื่องปรับอากาศขนาด12,000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 120306566 อ.รัชดาพร
4120-001-4464 เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306388
4120-001-4464(1) เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 120306515
7230-001-4768(98) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.75 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(123) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 0.90 X 1.30 เมตร
4120-001-4465 เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306383 อ.รุ่งนภา
4120-001-4465(1) เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 120306524 อ.รุ่งนภา
7230-001-4768(85) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.90 X 1.95 เมตร อ.รุ่งนภา
7230-001-4768(42) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(86) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.90 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(119) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 0.90 X 1.30 เมตร
4120-001-178 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ FUJIBISHI รุ่น NH47VNDT 002386
7105-007-002-765 ชุดรับแขก ยี่ห้อ MONO รุ่น RTC 100 ประกอบด้วย โต๊ะ ชุดที่ 4
7105-007-002-765(1) ชุดรับแขก ยี่ห้อ MONO รุ่น RTC 100 เก้าอี้ ชุดที่ 4
7105-007-002-765(2) ชุดรับแขก ยี่ห้อ MONO รุ่น RTC 100 เก้าอี้ ชุดที่ 4
7105-007-002-765(3) ชุดรับแขก ยี่ห้อ MONO รุ่น RTC 100 เก้าอี้ ชุดที่ 4
7230-001-4768(43) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
4120-001-4467 เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียูยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306176
4120-001-4467(1) เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียูยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 120306431
4120-001-4468 เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306204
4120-001-4468(1) เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 120306512
4120-001-5664 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 37,600 BTU ยี่ห้อเทรน แฟนคอลย์ รุ่น TTK536KB5 3T0211-216924 เกาหลี
4120-001-4469 เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306432
4120-001-4469(1) เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 120306217
4120-001-5664(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 37,600 BTU ยี่ห้อเทรน คอนเดนซิ่ง รุ่น MCX536HB5 3T0610-611874
7670-004-2403 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น MX727 ACXW05371 เกาหลี
7670-004-2598 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-251DW เครื่องที่ 7 NEKA032369
3740-004-349 package Booster Pump มาโนช แตงตุ้ม
7670-004-2129 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (20 หน้า/นาที) ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-2580N จำนวน 9 เครื่อง Z2MDBABZA00135F(1) ห้องพักอาจารย์
4120-001-4470 เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306378 Miss Jihyun Lee
4120-001-4470(1) เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 120306551
4120-001-4471 เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306168
4120-001-4471(1) เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 120306513
4120-001-1878 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK -
7195-005-8653(1) โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ SK รุ่น TWF1202-60 เก้าอี้ อ.จุฑามาศ
7230-001-4768(17) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(18) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(19) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(20) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
4120-001-1862 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ เซ็นทรัลแอร์ รุ่น CFH-G18 T18033085 เกาหลี
7230-001-4768(21) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(22) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
4120-001-1863 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ เซ็นทรัลแอร์ รุ่น CFH-G18 T18033089 อ.อุบลวรรณ
7195-005-5078 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LUXE -
4120-001-1831 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ มิตซูชิตะ รุ่น AK1200 305626155
7230-001-4768(44) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(45) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
4120-001-5705 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 12000 บีทียู แฟนคอลย์ ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW512BB5 3T0512-B01689
4120-001-5705(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 12000 บีทียู คอนเดนชิ่ง ยี่ห้อ เทรน รุ่น TTK512BB5 3T0612-B02388
7230-001-4768(99) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.75 X 1.95 เมตร
7730-003-831 โทรทัศน์สี 29 นิ้ว ยี่ห้อ SONY รุ่น KV-529M50 6016384
4120-001-5704 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 12000 บีทียู แฟนคอลย์ ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW512BB5 3T0612-B01185
4120-001-5704(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 12000 บีทียู คอนเดนชิ่ง ยี่ห้อ เทรน รุ่น TTK512BB5 3T0612-B02330
4120-001-5703 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 12000 บีทียู แฟนคอลย์ ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCW512BB5 3T0512-B06789
4120-001-5703(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 12000 บีทียู คอนเดนชิ่ง ยี่ห้อ เทรน รุ่น TTK512BB5 3T0612-B02325
7230-001-4768(113) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.25 X 2.00 เมตร
4120-001-1836 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ มิตซูชิตะ รุ่น AK1200 -
7230-001-4768(46) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
4120-001-4472 เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306173
4120-001-4472(1) เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 120306569
7230-001-4768(52) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.70 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(100) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 1.75 X 1.95 เมตร
4120-001-4473 เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306216
4120-001-4473(1) เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 120306438
7105-010-001-416 โต๊ะทำงาน ยี่ห้อ SK รุ่น TWS-1502 อ.ภูริตา
7105-010-001-416(1) เก้าอี้ ยี่ห้อ โตกิชิ รุ่น TS-7 อ.ภูริตา
4120-001-4474 เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยเย็น 120306374 อ.ภูริตา
4120-001-5163 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 BTU/ชม. แฟนคอลย์ ยี่ห้อ TRANE รุ่น MCW512SB5A00 3T0410-A06669 อ.ภูริตา
4120-001-4474(1) เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 บีทียู ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น ACC12/WLC12 คอล์ยร้อน 120306568 อ.ภูริตา
4120-001-5163(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 BTU/ชม. คอนเดนซิ่ง ยี่ห้อ TRANE รุ่น TTK512SB5E00 3T0410-A07431 อ.ภูริตา
7230-001-4768(47) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.20 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(53) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.70 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(54) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.70 X 1.95 เมตร
4120-001-3923 เครื่องปรับอากาศขนาด 48,000 BTU คอล์ยเย็น ยี่ห้อ YORK รุ่น FNC48 FC0187262 ภาคศิลปะฯ
4120-001-3924 เครื่องปรับอากาศขนาด 48,000 BTU คอล์ยเย็น ยี่ห้อ YORK รุ่น FNC48 FC0187859 ภาคศิลปะฯ
4120-001-3923(1) เครื่องปรับอากาศขนาด 48,000 BTU คอล์ยร้อน ยี่ห้อ YORK รุ่น YCH48 CD0154946
4120-001-3924(1) เครื่องปรับอากาศขนาด 48,000 BTU คอล์ยร้อน ยี่ห้อ YORK รุ่น YCH48 CD0154951
4140-006-3158 พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว ยี่ห้อ IMASU รุ่น HAE2200 - ห้องเก็บของจำหน่าย
4140-006-3159 พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว ยี่ห้อ IMASU รุ่น HAE2200 - ห้องเก็บของจำหน่าย
6730-002-495 จอรับภาพ 120 นิ้ว ยี่ห้อ GYGAR -
5965-002-516 ลำโพงติดเพดานพร้อมหน้ากาก รุ่น CM960 -
5965-002-517 ลำโพงติดเพดานพร้อมหน้ากาก รุ่น CM960 -
5965-002-518 ลำโพงติดเพดานพร้อมหน้ากาก รุ่น CM960 -
5965-002-519 ลำโพงติดเพดานพร้อมหน้ากาก รุ่น CM960 -
5965-002-520 ลำโพงติดเพดานพร้อมหน้ากาก รุ่น CM960 -
5965-002-521 ลำโพงติดเพดานพร้อมหน้ากาก รุ่น CM960 -
5962-003-155 อุปกรณ์สลับสัญญาณ 48 Port ยี่ห้อ Alcatel รุ่น OS-LS-6248 0012CF1A62CO
7450-008-927 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 50 Portยี่ห้อ 3COM รุ่น 3CR17562-91 YEDFB8P361840
7450-008-1081 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด24ช่อง แบบที่2 ยี่ห้อCisco รุ่นSG 300-28 DNI1602053Y
7230-001-4768(3) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.60 X 1.75 เมตร
7230-001-4768(4) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 3.60 X 1.75 เมตร
7230-001-4768(55) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.70 X 1.95 เมตร
7230-001-4768(56) - ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ขนาด 2.70 X 1.95 เมตร
4120-001-3920 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน32,000BTU คอล์ยเย็น ยี่ห้อ YORK รุ่น FNC32 FC0162530 ภาคศิลปะฯ
4120-001-3920(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน32,000BTU คอล์ยร้อน ยี่ห้อ YORK รุ่น YCH32 CD0150149
4120-001-5162 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 BTU/ชม. แฟนคอลย์ ยี่ห้อ TRANE รุ่น MCW512SB5A00 3T0410-A06727
4120-001-5162(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 BTU/ชม. คอนเดนซิ่ง ยี่ห้อ TRANE รุ่น TTK512SB5E00 3T0410-A07424
4120-001-1818 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ snowsea รุ่น SFC200 20-4-F-430176 ศิลปะการแสดง
4120-001-5166 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 BTU/ชม. แฟนคอลย์ ยี่ห้อ TRANE รุ่น MCW512SB5A00 3T0410-A07171 ศิลปะการแสดง
4120-001-5166(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 12,583.46 BTU/ชม. คอนเดนซิ่ง ยี่ห้อ TRANE รุ่น TTK512SB5E00 3T0410-A07444
4110-003-638 เครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อ สแตนดาส รุ่น 230904 จำนวน 3 เครื่อง 132700088746 ห้องเก็บของจำหน่าย
3740-004-196 จ้างเหมาปรับปรุงระบบน้ำแรงดันส่งขึ้นอาคารพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ (อาคาร6 ฝั่งห้องน้ำอาจารย์) 1.1 เครื่องสูบน้ำชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาทีจำนวน 1 ตัว ยี่ห้อ EBARA รุ่น CMB3.00T 1170303104A 135
7195-015-001-1497 ชั้นวางโทรทัศน์ ยี่ห้อ Local ชั้นวางโทรทัศน์ ไม่มียี่ห้อ - 135
6730-011-1212 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ความสว่าง 3,500 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ NEC รุ่น M350X จำนวน 4 เครื่อง 2441193UF
6730-003-937 จอรับภาพชนิดมือดึงขนาด 120 นิ้ว จำนวน 11 จอ ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-V120 จอที่ 9 135
7195-005-10883 โต๊ะและเก้าอี้สำหรับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ ชุดที่ 7
7195-005-10883(1) โต๊ะและเก้าอี้สำหรับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ ยี่ห้อ MKS รุ่น MKS-211P3 ชุดที่ 7
7450-015-001-130 เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ CANON รุ่น CanoScan Lide 500F UZL317715 กิจการนิสิต
7105-007-17917 10. เก้าอี้ประชุม งานกิจการนิสิต
7670-004-1891 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (23 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-3250 จำนวน 12 เครื่อง MBDA100505
7670-004-1474 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วไม่ต่ำกว่า 12 แผ่น/นาที ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-2900 จำนวน 4 เครื่อง LPMA 313059
4110-003-636 เครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อ สแตนดาส รุ่น 230904 จำนวน 3 เครื่อง 132700088713 งานกิจการนิสิต
4110-003-637 เครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อ สแตนดาส รุ่น 230904 จำนวน 3 เครื่อง 132700088758 งานกิจการนิสิต
7105-005-008-6171 เก้าอี้ทำงาน ยี่ห้อ โตกิชิ รุ่น TS7 - งานกิจการนิสิต
7105-001-1396 เก้าอี้แดงฟังบรรยาย
7105-001-1415 เก้าอี้แดงฟังบรรยาย
7105-001-1409 เก้าอี้แดงฟังบรรยาย
6730-011-1940 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดความสว่าง 4,200 ANSI Lumens 11 เครื่อง ยี่ห้อ NEC รุ่น MC421X เครื่องที่ 7 8540048LL 135
6640-017-001-346 โต๊ะปฏิบัติการสอนพร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ SK รุ่น ST-150 โต๊ะ ชุดที่ 1 -
6640-017-001-346(1) โต๊ะปฏิบัติการสอนพร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ SK รุ่น ST-150 จำนวน 3 ชุด เก้าอี้ ยี่ห้อ ITK รุ่น BOEING-01S -
7105-001-1403 เก้าอี้แดงฟังบรรยาย ห้องเรียน
7105-001-1419 เก้าอี้แดงฟังบรรยาย ห้องเรียน
7105-001-1418 เก้าอี้แดงฟังบรรยาย ห้องเรียน
7105-001-1402 เก้าอี้แดงฟังบรรยาย ห้องเรียน
6650-017-016 เครื่องถ่ายทอดภาพวัตถุสามมิติ ยี่ห้อ Wolfviion รุ่น VZ-5F จำนวน 1 เครื่อง 5F3015 ห้องเรียน
6730-003-939 จอรับภาพชนิดมือดึงขนาด 120 นิ้ว จำนวน 11 จอ ยี่ห้อ Razr รุ่น WMW-V120 จอที่ 11 ห้องเรียน
6730-011-1939 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดความสว่าง 4,200 ANSI Lumens 11 เครื่อง ยี่ห้อ NEC รุ่น MC421X เครื่องที่ 6 8540047LL ห้องเรียน
7450-010-12362 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) เครื่องที่ 10 CPU 1603824787 ห้องเรียน
7450-010-12362(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) Monitor ET32G02622019 คีย์บอร์ด ห้องเรียน
6640-017-001-347 โต๊ะปฏิบัติการสอนพร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ SK รุ่น ST-150 จำนวน 3 ชุด โต๊ะ ชุดที่ 2 - ห้องเรียน
6640-017-001-347(1) โต๊ะปฏิบัติการสอนพร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ SK รุ่น ST-150 เก้าอี้ ยี่ห้อ ITK รุ่น BOEING-01S - ห้องเรียน
7105-010-002-1298 ชุดที่ 24 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1298(1) ชุดที่ 24 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1298(2) ชุดที่ 24 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1298(3) ชุดที่ 24 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1298(4) ชุดที่ 24 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1298(5) ชุดที่ 24 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1298(6) ชุดที่ 24 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1299 ชุดที่ 25 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1299(1) ชุดที่ 25 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1299(2) ชุดที่ 25 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1299(3) ชุดที่ 25 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1299(4) ชุดที่ 25 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1299(5) ชุดที่ 25 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1299(6) ชุดที่ 25 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1300 ชุดที่ 26 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1300(1) ชุดที่ 26 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1300(2) ชุดที่ 26 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1300(3) ชุดที่ 26 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1300(4) ชุดที่ 26 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1300(5) ชุดที่ 26 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1300(6) ชุดที่ 26 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1301 ชุดที่ 27 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1301(1) ชุดที่ 27 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1301(2) ชุดที่ 27 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1301(3) ชุดที่ 27 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1301(4) ชุดที่ 27 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1301(5) ชุดที่ 27 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1301(6) ชุดที่ 27 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1302 ชุดที่ 28 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1302(1) ชุดที่ 28 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1302(2) ชุดที่ 28 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1302(3) ชุดที่ 28 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1302(4) ชุดที่ 28 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1302(5) ชุดที่ 28 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1302(6) ชุดที่ 28 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1303 ชุดที่ 29 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1303(1) ชุดที่ 29 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1303(2) ชุดที่ 29 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1303(3) ชุดที่ 29 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1303(4) ชุดที่ 29 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1303(5) ชุดที่ 29 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1303(6) ชุดที่ 29 เก้าอี้ Common Room
4120-001-5539 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 20,100 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX518HB5/TTK518RB5 จำนวน 6 เครื่อง เครืองที่ 5 หมายเลขแฟนคอล์ยใน 3T0411-10575 135
4120-001-5539(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 20,100 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX518HB5/TTK518RB5 จำนวน 6 เครื่อง เครื่องที่ 5 หมายเลขคอนแดนซิ่งนอก 3T0610-A10155 135
4120-001-8344 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนขนาด 18300 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยีห้อ เทรน แฟนคอลย์ รุ่น MCX518HB5 F#3T1216-219465 135
4120-001-8344(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนขนาด 18300 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยีห้อ เทรน คอนเดนซิ่ง รุ่น TTK518CB6 C#3T1216-B00068 135
7105-007-002-766 ชุดรับแขก ยี่ห้อ MONO รุ่น RTC 100 ประกอบด้วย โต๊ะ ชุดที่ 5
7105-007-002-766(1) ชุดรับแขก ยี่ห้อ MONO รุ่น RTC 100 เก้าอี้ ชุดที่ 5
7105-007-002-766(2) ชุดรับแขก ยี่ห้อ MONO รุ่น RTC 100 เก้าอี้ ชุดที่ 5
7105-007-002-766(3) ชุดรับแขก ยี่ห้อ MONO รุ่น RTC 100 เก้าอี้ ชุดที่ 5
7670-004-1329 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 12แผ่น/นาที ยี่ห้อ CANON รุ่น LBP-2900 LMMA211600 อ.วัฒนชัย
7110-032-1181 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ Sure รุ่น SLG-05LSจำนวน 15 ตู้
7125-001-2556 ตู้หนังสือ จำนวน 2 ตู้ -
7125-001-2557 ตู้หนังสือ จำนวน 2 ตู้ -
7105-010-913(1) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เก้าอี้นั่ง จำนวน 1 ตัว
7105-010-913(2) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เก้าอี้นั่ง จำนวน 1 ตัว -
7105-010-913(3) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เก้าอี้นั่ง จำนวน 1 ตัว -
7105-010-913(6) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เก้าอี้นั่ง จำนวน 1 ตัว
7105-010-913(9) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เก้าอี้นั่ง จำนวน 1 ตัว
7105-010-913(10) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เก้าอี้นั่ง จำนวน 1 ตัว
7105-010-001-418 โต๊ะทำงาน ยี่ห้อ SK รุ่น TWS-1502 - ศิวพร
7105-010-913 โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย(13,700 บาท) โต๊ะรูปไข่โค้งมน จำนวน 1 ตัว ห้อง Self
7195-013-498 ชุดโต๊ะรับแขก (โต๊ะไม้) ยี่ห้อ SK รุ่น SO-240 จำนวน 1 ตัว เก้าอี้ 6 ตัว อยู่ 1206 ไม่มี
7105-010-001-417 โต๊ะทำงาน ยี่ห้อ SK รุ่น TWS-1502 -
7195-005-5095 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LUXE -
7105-007-17918 10. เก้าอี้ประชุม
7105-007-17910 10. เก้าอี้ประชุม -
7730-003-2066 โทรทัศน์ LED TV ขนาด 60 นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น 60UJ63OT จำนวน 3 เครื่อง 802INSE46614 135
7110-006-017-497 โต๊ะพับ แบบที่ 1 ขนาด (180x60x75 ซม) ตัวที่ 3
7110-006-017-498 โต๊ะพับ แบบที่ 1 ขนาด (180x60x75 ซม) ตัวที่ 4
4120-001-3244(1) จ้างเหมาปรับปรุงห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 งาน เครื่องที่ 1 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ลมร้อน ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น SRK-09CC 221602689 ห้องเรียน
7730-003-2067 โทรทัศน์ LED TV ขนาด 60 นิ้ว ยี่ห้อ LG รุ่น 60UJ63OT จำนวน 3 เครื่อง 802INDP46642 ห้องเรียน
7450-010-12353 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) เครื่องที่ 1 CPU 1603824789 ห้องเรียน
7450-010-12353(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) Monitor ET32G02475019 คีย์บอร์ด ห้องเรียน
7110-032-277 ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต ยี่ห้อ ลีคกี้ รุ่น แอลซีจี-15110 -
7450-015-001-375 เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น DocuMate 3220 จำนวน 7 เครื่อง 499DHF0520 ศิวพร
7450-015-001-373 เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น DocuMate 3220 จำนวน 7 เครื่อง 499DHF0496 อรนุช
4120-001-7162 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 18,300 บีทียู พร้อมติดตั้ง เครื่องที่ 1 หมายเลขคอล์ยร้อน 3T1113-V05924 จนท.ภาค
4120-001-7162(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 18,300 บีทียู พร้อมติดตั้ง เครื่องที่ 1 หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0114-100450 จนท.ภาค
4120-001-7163 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 18,300 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 2 หมายเลขคอล์ยร้อน 3T1113-V05932 จนท.ภาค
4120-001-7163(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 18,300 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0114-100439 จนท.ภาค
7670-004-1475 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วไม่ต่ำกว่า 12 แผ่น/นาที ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-2900 จำนวน 4 เครื่อง LPMA 312816 ศิวพร
7670-004-1371 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 12 แผ่น/นาที ยี่ห้อ CANON รุ่น LPB-2900 LPMA301517 อรนุช
7105-005-008-6170 เก้าอี้ทำงาน ยี่ห้อ โตกิชิ รุ่น TS7 -
7195-005-8651(1) โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ SK รุ่น TWF1202-60 จำนวน 4 ชุด เก้าอี้
7105-005-008-7220 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม ยี่ห้อ VCS-11 รุ่น VCS-12 - หน.ภาคตะวันตก
4120-001-5668 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 18,962.53 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น AER18L2/EER504 จำนวน 1 เครื่อง- คอยล์เย็น 501211354 หนภ.
4120-001-5668(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 18,962.53 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ อิมิเน้นท์ รุ่น AER18L2/EER504 จำนวน 1 เครื่อง' คอยล์ร้อน 180212148 หนภ.
7105-005-008-7231 เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม ยี่ห้อ VCS-11 รุ่น VCS-12 - หนภ.ภาษาไทย
7195-005-8652(1) โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ SK รุ่น TWF1202-60 จำนวน 4 ชุด เก้าอี้ ห้องพักอาจารย์
7670-004-2358 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35หน้า/นาที) จำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 4 010305 ห้องพักอาจารย์
7110-032-1177 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ Sure รุ่น SLG-05LSจำนวน 15 ตู้ ห้องพักอาจารย์
7110-032-1109 ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานยี่ห้อ SURE รุ่น LDG-325LS จำนวน 4 ตู้ ห้องพักอาจารย์
7110-032-1110 ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานยี่ห้อ SURE รุ่น LDG-325LS จำนวน 4 ตู้ ห้องพักอาจารย์
7110-032-1188 ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ Sure รุ่น SLG-05LSจำนวน 15 ตู้ ห้องพักอาจารย์
7195-005-8651 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ SK รุ่น TWF1202-60 จำนวน 4 ชุด โต๊ะ ห้องพักอาจารย์
7195-005-8653 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ SK รุ่น TWF1202-60 จำนวน 4 ชุด โต๊ะ ห้องพักอาจารย์
7195-005-8652 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ SK รุ่น TWF1202-60 จำนวน 4 ชุด โต๊ะ ห้องพักอาจารย์
7670-004-2346 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1 (35หน้า/นาที)จำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 2 TL300664006753N50 ห้องพักอาจารย์
4120-001-5537 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 20,100 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX518HB5/TTK518RB5 จำนวน 6 เครื่อง เครื่องที่ 3 หมายเลขแฟนคอล์ยใน 3T0411-105750 ห้องพักอาจารย์
4120-001-5537(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 20,100 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX518HB5/TTK518RB5 จำนวน 6 เครื่อง เครื่องที่ 3 หมายเลขคอนแดนซิ่งนอก 3T0610-A10041 ห้องพักอาจารย์
7670-004-1895 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (23 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-3250 จำนวน 12 เครื่อง MBDA100510 ห้องพักอาจารย์
4120-001-7356 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 18,300 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX518HB5/TTK518CB5 จำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 5 คอล์ยเย็น 3T0215-101385 ห้องพักอาจารย์
4120-001-7356(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 18,300 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อเทรน รุ่น MCX518HB5/TTK518CB5 จำนวน 5 เครื่อง คอล์ยร้อน 3T1014-B07786 ห้องพักอาจารย์
4120-001-3907 เครื่องปรับอากาศแบบแยก ชนิดติดตั้ง ขนาด 12,300 บีทียู ยี่ห้อเทรน คอยน์เย็นรุ่น MCW512AB5 S4900574 ห้องพักอาจารย์
4120-001-3907(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยก ชนิดติดตั้ง ขนาด 12,300 บีทียู ยี่ห้อเทรน คอยน์ร้อน รุ่น TTK512MB5 ECG - ห้องพักอาจารย์
4120-001-7222 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง เครื่องที่ 6 หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0314-204355 ห้องพักอาจารย์
4120-001-7222(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง หมายเลขคอล์ยร้อน 3T0414-505312 ห้องพักอาจารย์
7105-010-002-1304 ชุดที่ 30 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1304(1) ชุดที่ 30 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1304(2) ชุดที่ 30 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1304(3) ชุดที่ 30 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1304(4) ชุดที่ 30 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1304(5) ชุดที่ 30 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1304(6) ชุดที่ 30 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1305 ชุดที่ 31 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1305(1) ชุดที่ 31 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1305(2) ชุดที่ 31 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1305(3) ชุดที่ 31 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1305(4) ชุดที่ 31 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1305(5) ชุดที่ 31 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1305(6) ชุดที่ 31 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1306 ชุดที่ 32 โต๊ะ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ยี่ห้อ SR รุ่น TB51 Common Room
7105-010-002-1306(1) ชุดที่ 32 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1306(2) ชุดที่ 32 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1306(3) ชุดที่ 32 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1306(4) ชุดที่ 32 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1306(5) ชุดที่ 32 เก้าอี้ Common Room
7105-010-002-1306(6) ชุดที่ 32 เก้าอี้ Common Room
4120-001-7164 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 18,300 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 3 หมายเลขคอล์ยร้อน 3T1113-V05931 Common Room
4120-001-7164(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 18,300 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0114-100440 Common Room
4120-001-7165 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 18,300 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 4 หมายเลขคอล์ยร้อน 3T1113-V05922 Common Room
4120-001-7165(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 18,300 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0114-200173 Common Room
7450-008-944 1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง ยี่ห้อ 3COM รุ่น 4500 YEDFBRPDO240 137
7450-008-945 1.2 โมดูล 1000 BASE-sx ยี่ห้อ 3COM รุ่น 1000Base-sx M1RQB900007A8 137
5965-004-1551 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ยี่ห้อ Cleanline รุ่น L-1150 15DBP01463 137
7450-015-429 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โมดูล 1000Base-SX ยี่ห้อ 3COM รุ่น SuperStack จำนวน 1 ชุด 7LNV371162 137
7450-015-431 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โมดูล Stack ยี่ห้อ 3COM รุ่น SuperStack จำนวน 1 ชุด M7LSV318920 137
7450-015-432 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำรอง และป้องกันปัญหา'ทางไฟฟ้า (UPS) ขนาดกำลังไฟ 1000VA ยี่ห้อ APC รุ่น SUA1000RMI2U SAS0336221273 137
7450-015-433 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตู้สื่อสาร (Rack) ขนาดความกว้าง'มาตรฐาน 19 นิ้ว สูง 42 U ความลึก 90 ซม. ยี่ห้อ Local - 137
4110-001-809 ตู้เย็น ขนาด 9.7 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น MR-SV29EM เครื่องที่ 2 80600766
4120-001-5538 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 20,100 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX518HB5/TTK518RB5 จำนวน 6 เครื่อง เครื่องที่ 4 หมายเลขแฟนคอล์ยใน 3T0411-150757 ห้องพักอาจารย์
4120-001-5538(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 20,100 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX518HB5/TTK518RB5 จำนวน 6 เครื่อง เครื่องที่ 4 หมายเลขคอนแดนซิ่งนอก 3T0610-A10518 ห้องพักอาจารย์
7110-006-002-446 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 - ห้องเก็บของจำหน่าย
7110-032-1257 ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง ยี่ห้อ SURE รุ่น SLG-05 - ห้องพักอาจารย์
7450-010-12484 ครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล 3 เครื่องยี่ห้อ LENOVO รุ่น THINKCENTRE S512 เครื่องที่ 1 CPU เ PC0KR1GA ห้องเรียน
7450-010-12484(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล 3 เครื่องยี่ห้อ LENOVO รุ่น THINKCENTRE S513 จอ V9032HX4 ห้องเรียน
4120-001-7223 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง เครื่องที่ 7 หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0314-204349 ห้องเรียน
4120-001-7223(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง หมายเลขคอล์ยร้อน 3T0414-505318 ห้องเรียน
7195-005-10884 โต๊ะและเก้าอี้สำหรับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ ชุดที่ 8 ห้องเรียน
7195-005-10884(1) โต๊ะและเก้าอี้สำหรับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ ยี่ห้อ MKS รุ่น MKS-211P3 ชุดที่ 8 ห้องเรียน
7450-010-7884 จ้างเหมาปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน '1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จอคอมพิวเตอร์ 83P31736NB 117
7450-010-7884(1) จ้างเหมาปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน '1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จอคอมพิวเตอร์ 83P32131NB 117
7450-010-7884(2) จ้างเหมาปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน '1.1'- CPU ยี่ห้อ Local รุ่น NEC '-คีย์บอร์ด จำนวน 1 อัน G8140038748 820000475 117
7450-008-876 1.2 อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อสัญญาณเสียงประกอบด้วยซอฟแวร์ 1 โปรแกรม ยี่ห้อ TASCAM รุ่น US-1641 0030045 117
5965-001-1410 1.3 คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน ประกอบด้วยหัวจับไมโครโฟน และไมโครโฟน ยี่ห้อ AKG รุ่น C2000B จำนวน 2 ชุด ไม่มี 117
5964-001-1411 1.3 คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน ประกอบด้วยหัวจับไมโครโฟน และไมโครโฟน ยี่ห้อ AKG รุ่น C2000B จำนวน 2 ชุด ไม่มี 117
6635-080-032 1.4 หูฟัง (Studio Headphone) ยี่ห้อ AKG รุ่น K-171MKII จำนวน 2 ตัว ไม่มี 117
วัสดุคงทนถาวร 1.5 เครื่องขยายเสียงหูฟัง ขนาด 4 ช่อง ยี่ห้อ SAVER รุ่น HA-104 จำนวน 1 เครื่อง 010079 117
5835-001-753 1.6 ลำโพงมอนิเตอร์ พร้อมเครื่องขยายเสียงในตัวยี่ห้อ YAMAHA รุ่น HS-5OMจำนวน 2 ตู้ OMO2745 117
5835-001-754 1.6 ลำโพงมอนิเตอร์ พร้อมเครื่องขยายเสียงในตัวยี่ห้อ YAMAHA รุ่น HS-5OMจำนวน 2 ตู้ OMO2786 117
4120-001-4879 1.9 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (Wall Type) ขนาด 12,488 บีทียู ยี่ห้อMitsubishi รุ่น MS-SGD13VG จำนวน 1 เครื่อง คอยล์ร้อนFC3360862 117
4120-001-4879(1) 1.9 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (Wall Type) ขนาด 12,488 บีทียู ยี่ห้อMitsubishi รุ่น MS-SGD13VG จำนวน 1 เครื่อง คอยล์เย็น CD3250442 117
7195-007-596 1.11 คอลโซนสำหรับห้องควบคุมเสียงขนาด 0.70*1.80*0.75 เมตร ยี่ห้อ Local จำนวน 1 ตัว ไม่มี 117
6635-080-033 1.4 หูฟัง (Studio Headphone) ยี่ห้อ AKG รุ่น K-171MKII จำนวน 2 ตัว ไม่มี 117
6730-011-1773 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดความสว่าง 4000 Ansi Lumens พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ NEC รุ่น M403X 6940069RD ห้องเรียน
6640-017-001-348 โต๊ะปฏิบัติการสอนพร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ SK รุ่น ST-150 จำนวน 3 ชุด โต๊ะ ชุดที่ 3 - ห้องเรียน
6640-017-001-348(1) โต๊ะปฏิบัติการสอนพร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ SK รุ่น ST-150 จำนวน 3 ชุด เก้าอี้ ยี่ห้อ ITK รุ่น BOEING-01S -
7670-004-2396 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1 ยี่ห้อ Samsung รุ่น SL-M3820ND ZDDDBJBDB000P7 อ.นิภารัตน์(ฝรั่งเศส)
4120-001-5540 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 20,100 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX518HB5/TTK518RB5 จำนวน 6 เครื่อง เครื่องที่ 6 หมายเลขแฟนคอล์ยใน 3T0411-105753 135
4120-001-5540(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 20,100 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX518HB5/TTK518RB5 จำนวน 6 เครื่อง เครื่องที่ 6หมายเลขคอนแดนซิ่งนอก 3T0610-A10290 135
7670-004-2345 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1 (35หน้า/นาที)จำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 1 TL300664006751N50 ห้องพักอาจารย์
4120-001-7251 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 19500 BTU พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ TRANE รุ่น New Stylus 1.1 แฟนคอยล์ยูนิต รุ่น MCX518G85 3T0214-401256
4120-001-7251(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 19500 BTU พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ TRANE รุ่น New Stylus 1.2 คอนเด็นซิ่งยูนิต รุ่น TTK518LB5 3T0414-506194
4120-001-7224 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง เครื่องที่ 8 หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0314-204348
4120-001-7224(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง หมายเลขคอล์ยร้อน 3T0414-505313
4120-001-7225 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง เครื่องที่ 9 หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0314-204347
4120-001-7225(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง หมายเลขคอล์ยร้อน 3T0414-505314
4120-001-7226 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง เครื่องที่ 10 หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0314-204356
4120-001-7226(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง เครื่องที่ 10 หมายเลขคอล์ยร้อน 3T0414-505208
4120-001-5532 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX530HB5/TTK530KB5 จำนวน 3 เครื่อง เครื่องที่ 1 หมายเลขแฟนคอล์ยใน 3T0411-105925 ศูนย์พม่า
4120-001-5532(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX530HB5/TTK530KB5 จำนวน 3 เครื่อง เครื่องที่ 1 หมายเลขคอนแดนซิ่งนอก 3T0411-505958 ศูนย์พม่า
7450-010-12360 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) เครื่องที่ 8 1603824786 ณัฐราพร
7450-010-12360(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) Monitor ET32G02468019 คีย์บอร์ด ณัฐราพร
7670-004-2592 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-251DW เครื่องที่ 1 NEKA035088 วรัญญา
4120-001-7237 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 40,100 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เครื่องที่ 7 หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0114-201066 ห้องพักอาจารย์
4120-001-7237(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 40,100 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขคอล์ยร้อน 3T0214-502701 ห้องพักอาจารย์
7195-015-001-1487 ชั้นวางโทรทัศน์ ยี่ห้อ Local ชั้นวางโทรทัศน์ ไม่มียี่ห้อ -
7110-001-187 กลองมาร์ชชิ่งเบสดรัม ขนาด 26 นิ้ว พร้อมสายสะพายและไม้ตี ไม่มี ดนตรีสากล
7110-001-188 กลองสแนร์มาร์ชชิ่ง ขนาด 14 นิ้ว พร้อมขาสะพายและไม้ตี ไม่มี ดนตรีสากล
7110-001-189 กลองทิมปานี ขนาด 29 นิ้ว ไม่มี ดนตรีสากล
7110-001-190 กลองทิมปานี ขนาด 32 นิ้ว ไม่มี ดนตรีสากล
7110-001-191 ฉาบเดินแถว ขนาด 20 นิ้ว พร้อมหูฉาบ รุ่น Classic Drchestra ไม่มี ดนตรีสากล
7110-001-192 มาร์ชิ่งทูบา พร้อมกล่อง ไม่มี
7110-001-193 ดับเบิ้ลเฟรนซ์ฮาร์น พร้อมกล่อง ไม่มี
4120-001-5533 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX530HB5/TTK530KB5 จำนวน 3 เครื่อง เครื่องที่ 2 หมายเลขแฟนคอล์ยใน 3T0411-105940 ศูนย์พม่าเดิม
4120-001-5533(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู ยี่ห้อ เทรน รุ่น MCX530HB5/TTK530KB5 จำนวน 3 เครื่องเครื่องที่ 2 หมายเลขคอนแดนซิ่งนอก 3T0411-505957 ศูนย์พม่าเดิม
7105-001-001-282 โต๊ะทำงาน ขนาด 1.50 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด1.1 โต๊ะทำงานขนาด 1.50 พร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ perfect รุ่น TWT1520 - ศูนย์พม่า
7105-001-001-282(1) โต๊ะทำงาน ขนาด 1.50 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด1.2 เก้าอี้ ยี่ห้อ โตกิชิ รุ่น TS9 - ศูนย์พม่า
7105-001-001-283 โต๊ะทำงาน ขนาด 1.50 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด2.2 โต๊ะทำงาน ยี่ห้อ perfect รุ่น TWT1520 - ศูนย์พม่า
7105-001-001-283(1) โต๊ะทำงาน ขนาด 1.50 พร้มเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด2.2 เก้าอี้ ยี่ห้อ โตกิชิ รุ่น TS9 - ศูนย์พม่า
7110-020-727 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก ยี่ห้อ ทวิน รุ่น LDA-104 - ศูนย์พม่า
7110-032-1192 ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตอน พร้อมฐาน 4 ฟุต 2 ตู้ 3.1 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 2 ตอน พร้อมฐานขนาด 4 ฟุต รุ่น LDG-324 - ศูนย์พม่า
7110-032-1192(1) ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตอน พร้อมฐาน 4 ฟุต 2 ตู้ 3.1 ฐานตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต ยี่ห้อ ทวิน รุ่น LDG-314 - ศูนย์พม่า
7110-032-1193 ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตอน พร้อมฐาน 4 ฟุต 2 ตู้ 3.2 ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตอน พร้อมฐานขนาด 4 ฟุต รุ่น LDG-324 - ศูนย์พม่า
7110-032-1193(1) ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตอน พร้อมฐาน 4 ฟุต 2 ตู้ 3.2 ฐานตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต ยี่ห้อ ทวิน รุ่น LDG-314 - ศูนย์พม่า
7430-006-116 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ ผงหมึก ชนิด MONO ยี่ห้อ KYOCERA MITA รุ่น KM-2050 J3022520 ศูนย์พม่า
7450-005-120 เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-FT903 s/n.4LAQA006111 ศูนย์พม่า
7670-004-1332 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วไม่ต่ำกว่า 20 แผ่น/นาที ยี่ห้อ HP รุ่น laserjet320 s/n.CNHJ57NODV ศูนย์พม่า
5820-023-193 เครื่องเล่น CD/DVD ยี่ห้อ SONY รุ่น DVD-K880P s/n. 1016544 ศูนย์พม่า
7730-003-1096 โทรทัศน์สี 25 นิ้ว ยี่ห้อ SONY รุ่น KV-SW25M60 s/n. 6003637 ศูนย์พม่า
6720-005-258 กล้องดิจิตอล 5.1 ล้าน พิกเซล ยี่ห้อ SONY รุ่น W5 2527477 ศูนย์พม่า
7105-010-002-843 โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง(ทำจากไม้) ก.75x120x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ ชุดที่ 1 โต๊ะ - ศูนย์พม่า
7105-010-002-843(1) โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง(ทำจากไม้) ก.75x120x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ ชุดที่ 1 เก้าอี้ 1 ศูนย์พม่า
7105-010-002-843(2) โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง(ทำจากไม้) ก.75x120x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ ชุดที่ 1 เก้าอี้ 2 ศูนย์พม่า
7105-010-002-843(3) โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง(ทำจากไม้) ก.75x120x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ ชุดที่ 1 เก้าอี้ 3 ศูนย์พม่า
7105-010-002-843(4) โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง(ทำจากไม้) ก.75x120x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ ชุดที่ 1 เก้าอี้ 4 ศูนย์พม่า
7105-010-002-844 โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง(ทำจากไม้) ก.75x120x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ ชุดที่ 2 โต๊ะ ศูนย์พม่า
7105-010-002-844(1) โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง(ทำจากไม้) ก.75x120x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ ชุดที่ 2 เก้าอี้ 1 ศูนย์พม่า
7105-010-002-844(2) ชุดที่ 2 เก้าอี้ 2โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง(ทำจากไม้) ก.75x120x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ ศูนย์พม่า
7105-010-002-844(3) โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง(ทำจากไม้) ก.75x120x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ ชุดที่ 2 เก้าอี้ 3 ศูนย์พม่า
7105-010-002-844(4) โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง(ทำจากไม้) ก.75x120x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ ชุดที่ 2 เก้าอี้ 4 ศูนย์พม่า
7125-002-1368 ตู้หนังสือขนาด (ก*ย*ส)30x100x200 ซม. (ทำจากไม้) จำนวน 4 ตู้ ศูนย์พม่า
7125-002-1369 ตู้หนังสือขนาด (ก*ย*ส)30x100x200 ซม. (ทำจากไม้) ศูนย์พม่า
7125-002-1370 ตู้หนังสือขนาด (ก*ย*ส)30x100x200 ซม. (ทำจากไม้) ศูนย์พม่า
7125-002-1371 ตู้หนังสือขนาด (ก*ย*ส)30x100x200 ซม. (ทำจากไม้) ศูนย์พม่า
4120-001-7227 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง เครื่องที่ 11 หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0314-204346 ศูนย์พม่าเดิม
4120-001-7227(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง หมายเลขคอล์ยร้อน 3T0414-505317 ศูนย์พม่าเดิม
4120-001-7228 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง เครื่องที่ 12 หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0314-204342 ศูนย์พม่าเดิม
4120-001-7228(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง หมายเลขคอล์ยร้อน 3T0414-505315 ศูนย์พม่าเดิม
4120-001-7229 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง เครื่องที่ 13 หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0314-204352 ศูนย์พม่าเดิม
4120-001-7229(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง หมายเลขคอล์ยร้อน 3T0414-505320 ศูนย์พม่าเดิม
4120-001-7230 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง เครื่องที่ 14 หมายเลขคอล์ยเย็น 3T0314-204359 ศูนย์พม่าเดิม
4120-001-7230(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,900 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง หมายเลขคอล์ยร้อน 3T0414-505319 ศูนย์พม่าเดิม
ว.สนง.002/รายได้ 2553/HU กล้องวงจรปิดอินฟาเรดสี AAEP11305
ว.ฟฟ.011/รด.ผพ.2552/HU เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน CP-2011014847 135
ว.งบ.001/รด.2561/HU รถเข็นที่เก็บชุดทำความสะอาด - 8 คัน
ว.งบ.005/รายได้2556/HU รถเข็นที่เก็บชุดทำความสะอาด ไม่มี 135
ว.งบ.006/รายได้2556/HU รถเข็นที่เก็บชุดทำความสะอาด 135
ว.สนง.030-52/ผลิตแพทย์2551/HU โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ -
ว.สนง.030-52/ผลิตแพทย์2551/HU(1) โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้)
ว.สนง.066/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต
ว.ฟฟ.014/รด.ผพ.2552/HU เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน CP-2011014850
ว.สนง.126/รายได้2556/HU ชั้นเหล็กวางหนังสือ -
ว.สนง.011/48 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ - อ.ดุษฏี
ว.สนง.020/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว สีแดง 5JCFC195253 อ.นพรัตน์
ว.สนง.013/48/HU ตู้บานเลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง - หน่วยพัสดุ
ว.สนง.001/ผพ.2551/HU บอร์ดปิดประกาศขอบเหล็กหุ้มกำมะหยี่ ขนาด 1.2*2.40 ม. - ห้องเก็บของ
ว.สนง.002/ผพ.2551/HU บอร์ดปิดประกาศขอบเหล็กหุ้มกำมะหยี่ ขนาด 1.2*2.40 ม. ห้องเก็บของ
ว.สนง.003/ผพ.2551/HU บอร์ดปิดประกาศขอบเหล็กหุ้มกำมะหยี่ ขนาด 1.2*2.40 ม. ห้องเก็บของ
ว.สนง.004/ผพ.2551/HU บอร์ดปิดประกาศขอบเหล็กหุ้มกำมะหยี่ ขนาด 1.2*2.40 ม. ห้องเก็บของ
ว.สนง.005/ผพ.2551/HU บอร์ดปิดประกาศขอบเหล็กหุ้มกำมะหยี่ ขนาด 1.2*2.40 ม. ห้องเก็บของ
ว.สนง.006/ผพ.2551/HU บอร์ดปิดประกาศขอบเหล็กหุ้มกำมะหยี่ ขนาด 1.2*2.40 ม. ห้องเก็บของ
ว.สนง.007/ผพ.2551/HU บอร์ดปิดประกาศขอบเหล็กหุ้มกำมะหยี่ ขนาด 1.2*2.40 ม. ห้องเก็บของ
ว.สนง.008/ผพ.2551/HU บอร์ดปิดประกาศขอบเหล็กหุ้มกำมะหยี่ ขนาด 1.2*2.40 ม. ห้องเก็บของ
ว.สนง.009/ผพ.2551/HU บอร์ดปิดประกาศขอบเหล็กหุ้มกำมะหยี่ ขนาด 1.2*2.40 ม. ห้องเก็บของ
ว.สนง.010/ผพ.2551/HU บอร์ดปิดประกาศขอบเหล็กหุ้มกำมะหยี่ ขนาด 1.2*2.40 ม. ห้องเก็บของ
ว.สนง.003/ผพ.2551/HU โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) - ห้องเก็บของ
ว.สนง.004/ผพ.2551/HU โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) ห้องเก็บของ
ว.สนง.005/ผพ.2551/HU โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) ห้องเก็บของ
ว.สนง.006/ผพ.2551/HU โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) ห้องเก็บของ
ว.สนง.007/ผพ.2551/HU โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) ห้องเก็บของ
ว.สนง.008/ผพ.2551/HU โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) ห้องเก็บของ
ว.สนง.009/ผพ.2551/HU โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) ห้องเก็บของ
ว.สนง.010/ผพ.2551/HU โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) ห้องเก็บของ
ว.สนง.011/ผพ.2551/HU โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) ห้องเก็บของ
ว.สนง.012/ผพ.2551/HU โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) ห้องเก็บของ
ว.สนง.003/ผพ.2551/HU(1) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) ห้องเก็บของ
ว.สนง.004/ผพ.2551/HU(2) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) ห้องเก็บของ
ว.สนง.005/ผพ.2551/HU(3) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) ห้องเก็บของ
ว.สนง.006/ผพ.2551/HU(4) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) ห้องเก็บของ
ว.สนง.007/ผพ.2551/HU(5) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) ห้องเก็บของ
ว.สนง.008/ผพ.2551/HU(6) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) ห้องเก็บของ
ว.สนง.009/ผพ.2551/HU(7) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) ห้องเก็บของ
ว.สนง.010/ผพ.2551/HU(8) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) ห้องเก็บของ
ว.สนง.011/ผพ.2551/HU(9) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) ห้องเก็บของ
ว.สนง.012/ผพ.2551/HU(10) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) ห้องเก็บของ
ว.สนง.028/ผพ.2551 โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) - ห้องเก็บของ
ว.สนง.028/ผพ.2551(1) โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) ห้องเก็บของ
ว.สนง.056/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้เหล็ก 2 บานเปิด ห้องเก็บของ
ว.คต./003บริจาค2552/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ความเร็วไม่ต่ำกว่า 12 แผ่น/นาที BB8B000892A0 ห้องเก็บของจำหน่าย
ว.สนง.053/รายได้2554/HU โต๊ะปฎิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) ห้องเก็บของ
ว.สนง.054/รายได้2554/HU โต๊ะปฎิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) ห้องเก็บของ
ว.สนง.055/รายได้2554/HU โต๊ะปฎิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) ห้องเก็บของ
ว.สนง.056/รายได้2554/HU โต๊ะปฎิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) ห้องเก็บของ
ว.สนง.053/รายได้2554/HU(3) โต๊ะปฎิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) ห้องเก็บของ
ว.สนง.054/รายได้2554/HU(4) โต๊ะปฎิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) ห้องเก็บของ
ว.สนง.055/รายได้2554/HU(5) โต๊ะปฎิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) ห้องเก็บของ
ว.สนง.056/รายได้2554/HU(6) โต๊ะปฎิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) ห้องเก็บของ
ว.สนง.105/รายได้2554/HU ตู้บานเลื่อนทึบ-ขนาด 5 ฟุต ห้องเก็บของ
ว.สนง.106/รายได้2554/HU ตู้บานเลื่อนทึบ-ขนาด 5 ฟุต ห้องเก็บของ
ว.สนง.107/รายได้2554/HU ตู้บานเลื่อนทึบ-ขนาด 5 ฟุต ห้องเก็บของ
ว.สนง.108/รายได้2554/HU ตู้บานเลื่อนทึบ-ขนาด 5 ฟุต ห้องเก็บของ
ว.สนง.109/รายได้2554/HU ตู้บานเลื่อนทึบ-ขนาด 5 ฟุต ห้องเก็บของ
ว.สนง.110/รายได้2554/HU ตู้บานเลื่อนทึบ-ขนาด 5 ฟุต ห้องเก็บของ
ว.สนง.111/รายได้2554/HU ตู้บานเลื่อนทึบ-ขนาด 5 ฟุต ห้องเก็บของ
ว.สนง.112/รายได้2554/HU ตู้บานเลื่อนทึบ-ขนาด 5 ฟุต ห้องเก็บของ
ว.สนง.113/รายได้2554/HU ตู้บานเลื่อนทึบ-ขนาด 5 ฟุต ห้องเก็บของ
ว.สนง.114/รายได้2554/HU ตู้บานเลื่อนทึบ-ขนาด 5 ฟุต ห้องเก็บของ
ว.สนง.115/รายได้2554/HU ตู้บานเลื่อนทึบ-ขนาด 5 ฟุต ห้องเก็บของ
ว.สนง.116/รายได้2554/HU ตู้บานเลื่อนทึบ-ขนาด 5 ฟุต ห้องเก็บของ
ว.สนง.117/รายได้2554/HU ตู้บานเลื่อนทึบ-ขนาด 5 ฟุต ห้องเก็บของ
ว.สนง.118/รายได้2554/HU ตู้บานเลื่อนทึบ-ขนาด 5 ฟุต ห้องเก็บของ
ว.สนง.119/รายได้2554/HU ตู้บานเลื่อนทึบ-ขนาด 5 ฟุต ห้องเก็บของ
ว.สนง.001/รายได้2555/HU เครื่องโทรศัพท์ชนิดไอพี 20EYW5PB40310AAB 135
ว.สนง.002/รายได้2555/HU เครื่องโทรศัพท์ชนิดไอพี 20EYW5PB40310AA2 135
ว.สนง.003/รายได้2555/HU เครื่องโทรศัพท์ชนิดไอพี 20EYW5PB40310AA1 135
ว.สนง.004/รายได้2555/HU เครื่องโทรศัพท์ชนิดไอพี 20EYW5PB40310AAA 135
ว.สนง.005/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C234C ห้องเก็บของ
ว.สนง.006/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C2347 ห้องเก็บของ
ว.สนง.007/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C2349 ห้องเก็บของ
ว.สนง.008/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1C01 ห้องเก็บของ
ว.สนง.009/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1BFE ห้องเก็บของ
ว.สนง.010/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1BF7 ห้องเก็บของ
ว.สนง.011/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1C00 ห้องเก็บของ
ว.สนง.012/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1BEE ห้องเก็บของ
ว.สนง.013/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1BFC ห้องเก็บของ
ว.สนง.014/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1BF4 ห้องเก็บของ
ว.สนง.015/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1C8D ห้องเก็บของ
ว.สนง.016/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1C91 ห้องเก็บของ
ว.สนง.017/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1C86 ห้องเก็บของ
ว.สนง.018/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1C8F ห้องเก็บของ
ว.สนง.019/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1C90 ห้องเก็บของ
ว.สนง.020/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1C03 ห้องเก็บของ
ว.สนง.021/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C22EE ห้องเก็บของ
ว.สนง.022/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C2351 ห้องเก็บของ
ว.สนง.023/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C22E5 ห้องเก็บของ
ว.สนง.024/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C22E7 ห้องเก็บของ
ว.สนง.025/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C22F1 ห้องเก็บของ
ว.สนง.026/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C234B ห้องเก็บของ
ว.สนง.027/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C22F3 ห้องเก็บของ
ว.สนง.028/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C2350 ห้องเก็บของ
ว.สนง.029/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C234F ห้องเก็บของ
ว.สนง.030/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C2345 ห้องเก็บของ
ว.สนง.031/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C22ED ห้องเก็บของ
ว.สนง.032/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C234E Miss. Thi HANG Truong
ว.สนง.033/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C2348 อ. ศิวัส สุรกิจบวร
ว.สนง.034/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C2353 Mr. Hsoung Oo
ว.สนง.035/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C234D อ. วิจิตร ศรีเสถียร
ว.สนง.036/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C2352 ดร. อาทิตย์ พงษ์พานิช
ว.สนง.037/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1C88 อ. รุ่งนภา ฉิมพุฒ
ว.สนง.039/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1BF5 อ. รัชดาพร สุคโต
ว.สนง.041/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1BFB อ. อุบลวรรณ โตอวยพร
ว.สนง.042/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1BF8 คุณ รัตนาภรณ์ กุลจันทร์
ว.สนง.045/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1BFD อ. จิตติมา นาคีเภท
ว.สนง.046/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1C84 ดร. ภริตา เรืองจิรายศ
ว.สนง.047/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C22F2 อ. ณัฐวัฒน์ สิทธิ
ว.สนง.048/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1C93
ว.สนง.049/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C22EF ดร. จุฑามาศ บุญชู
ว.สนง.050/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1C89
ว.สนง.051/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1C8B
ว.สนง.052/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1C8B
ว.สนง.010/48/HU โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ -
ว.สนง.012/48 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ -
ว.สนง.015/48 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ -
ว.สนง.016/48 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ -
ว.สนง.017/48 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ -
ว.สนง.018/48 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ -
ว.สนง.012/48(2) เก้าอี้ -
ว.สนง.015/48(5) เก้าอี้ -
ว.สนง.016/48(6) เก้าอี้ -
ว.สนง.017/48(7) เก้าอี้ -
ว.สนง.018/48(8) เก้าอี้ -
ว.สนง.001/48/HU ตู้บานเลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง -
ว.สนง.012/48/HU ตู้บานเลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง -
ว.สนง.004/รายได้2553/HU ตู้ทำน้ำเย็น 1006003068 ห้องเก็บของจำหน่าย
ว.คต.010/รายด้2553/HU SEAGT FreeAgentG02.5"500GB SL/ST905003FGM201-PR 2GE7HWY6 ห้องเก็บของจำหน่าย
ว.คต.008/รายได้2555/HU เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ (28หน้า/นาที) AL18010720B0 ห้องเก็บของจำหน่าย
ว.คต.011/รายได้2555/HU เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ (28หน้า/นาที) AL18010883B0 ห้องเก็บของจำหน่าย
ว.คต.013/รายได้2555/HU เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ (28หน้า/นาที) AL18010886B0 ห้องเก็บของจำหน่าย
ว.คต.009/รายได้2555/HU เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ (28หน้า/นาที) AL18010785B0 ห้องเก็บของจำหน่าย
ว.สนง.010/49/MIS พัดลมระบายอากาศ - ห้องเก็บของจำหน่าย
ว.สนง.210/57/SOC โต๊ะทำงานระดับ 3-6 - ห้องเก็บของจำหน่าย
ว.สนง.202/56/SOC โต๊ะทำงานระดับ 3-6 - ห้องเก็บของจำหน่าย
ว.สนง.050/52/SOC โต๊ะทำงานระดับ 3-6 - ห้องเก็บของจำหน่าย
ว.สนง.176/50/SOC โต๊ะทำงาน - ห้องเก็บของจำหน่าย
ว.สนง.175/50/SOC โต๊ะทำงาน - ห้องเก็บของจำหน่าย
ว.สนง.028/51/SOC โต๊ะทำงานขนาด 120x60x75 เซนติเมตร - ห้องเก็บของจำหน่าย
ว.สนง.063/52/SOC โต๊ะทำงานระดับ 3-6 - ณัฐราพร พรหมประสิทธิ์
ว.สนง.062/52/SOC โต๊ะทำงานระดับ 3-6 - ห้องเก็บของจำหน่าย
ว.รง.001/รายได้2558/HU เตาอบไฟฟ้า 1415010329 ห้องเก็บของพัสดุ
ว.คต.012/รายได้2555/HU เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ (28หน้า/นาที) AL18010885B0 ห้องเก็บของจำหน่าย
ว.ฟฟ.010/รด.ผพ.2552/HU เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน CP-2011014846 135
ว.สนง.038/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C19E3 เก็บไว้ห้อง
ว.สนง.040/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1BF6 เก็บไว้ห้องHU1104
ว.สนง.044/รายได้2556/HU เครื่องรับโทรศัพท์แบบ IP PHONEแบบ SIP Protocol 20EYX4CC303C1C8E เก็บไว้ห้อง
ว.คต.002/ผลิตแพทย์ 50 เป็นสัญญาณวีดีโอ Q713ACRB000280 135
ว.สนง.011/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว สีดำ 5JCFC991094
ว.สนง.013/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว สีดำ 5JCFC990759
ว.สนง.014/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว สีดำ 5JCFC993518
ว.สนง.015/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว สีดำ 5JCFC991085
ว.สนง.017/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว สีแดง 5JCFC228488
ว.สนง.018/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว สีแดง 5JCFC228362
ว.สนง.019/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว สีแดง 5JCFC228725
ว.สนง.022/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว สีน้ำเงิน 6FAFC209153 135
ว.สนง.023/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว สีน้ำเงิน 6FAFC207198 135
ว.สนง.024/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว สีน้ำเงิน 6FAFC207273 135
ว.สนง.025/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว สีแดง 6FAFC269505 135
ว.สนง.027/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว สีขาว 6FBFC580721 135
ว.สนง.028/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว สีขาว 6FBFC580582 135
ว.สนง.029/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว สีขาว 6FBFC580714 135
ว.สนง.030/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว สีขาว 6FBFC580720 135
ว.ฟฟ.001/48/HU เครื่องเล่นเทป-ซีดี 081A1495 135
ว.ฟฟ.002/48/HU เครื่องเล่นเทป-ซีดี 081A3180 135
ว.ฟฟ.003/48/HU เครื่องเล่นเทป-ซีดี 081A4337 135
ว.ฟฟ.004/48/HU เครื่องเล่นเทป-ซีดี 081A4369 135
ว.ฟฟ.005/48/HU เครื่องเล่นเทป-ซีดี 160F6329 135
ว.ฟฟ.006/48/HU เครื่องเล่นเทป-ซีดี 160F6350 135
ว.ฟฟ.007/48/HU เครื่องเล่นเทป-ซีดี 160F6369 135
ว.ฟฟ.008/48/HU เครื่องเล่นเทป-ซีดี 170F5839 135
ว.ฟฟ.009/48/HU เครื่องเล่นเทป-ซีดี 170F6247 135
ว.ฟฟ.010/48/HU เครื่องเล่นเทป-ซีดี 170F6371 135
ว.สนง.003/รายได้2553/HU ตู้ทำน้ำเย็น 1006003458 135
ว.ฟฟ.001/รายได้2555/HU ไมล์ลอยมือถือคู่ - 135
ว.ฟฟ.002/รายได้2555/HU ไมล์ลอยมือถือคู่ 135
ว.คต.003/รายได้2555/HU ตัวแปลงสัญญาณ Q802ACRB000141 135
ว.คต.014/รายได้2555/HU เครื่องแปลงสัญญาณ - 135
ว.สนง.006/รายได้2556/HU เครื่องทำน้ำเย็น 047914 135
ว.สนง.007/รายได้2556/HU เครื่องทำน้ำเย็น 048085 135
ว.สนง.008/รายได้2556/HU เครื่องทำน้ำเย็น 050397 135
ว.สนง.043/รายได้2556/HU เครื่องทำน้ำเย็น 20EYX4CC303C1BE8 เก็บไว้ห้อง
ว.ฆผ.008/รายได้2557/HU กล้องวงจรปิด 14054055 HU1 ชั้น 1 (1104)
ว.สนง.011/รายได้2557/HU กระดานไวท์บอร์ด 1 หน้า ขนาด 120*120 ซม. ขาตั้ง พร้อมล้อเลื่อน - 135
ว.สนง.012/รายได้2557/HU กระดานไวท์บอร์ด 1 หน้า ขนาด 120*120 ซม. ขาตั้ง พร้อมล้อเลื่อน - 135
ว.สนง.013/รายได้2557/HU กระดานไวท์บอร์ด 1 หน้า ขนาด 120*120 ซม. ขาตั้ง พร้อมล้อเลื่อน - 135
ว.งบ.005/รายได้2557/HU เครื่องดูดฝุ่น 20130417-0115 135
ว.กส.002/รายได้2558/HU เลื่อยยนต์ บาร์ 11.5 นิ้ว - 135
ว.งบ.006/รายได้2558/HU ปั๊มน้ำ (ปั๊มน้ำหอยโข่ง) 11F56604 135
ว.ฟฟ.034/รายได้2558/HU ไมโครโฟนไร้สาย (ไมค์ลอยมือถึอคู่) 1470980 135
ว.กษ.001/2559/HU เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 100 บาร์ NAMA16012542 135
ว.สนง.013/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 13 7EAWM007954 หน่วยอาคารสถานที่
ว.สนง.016/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 16 7EAWM009143 หน่วยอาคารสถานที่
ว.สนง.027/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 27 7EAWM108418 หน่วยอาคารสถานที่
ว.สนง.028/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 28 7EAWM007233 หน่วยอาคารสถานที่
ว.สนง.029/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 29 7EAWM007280 หน่วยอาคารสถานที่
ว.สนง.050/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 50 7EAWM0010308 หน่วยอาคารสถานที่
ว.งบ.009/รด.2561/HU เครื่องทำน้ำเย็น 203098 135
ว.งบ.010/รด.2561/HU เครื่องทำน้ำเย็น 203098 135
ว.งบ.011/รด.2561/HU เครื่องทำน้ำเย็น 203098 135
ว.งบ.012/รด.2561/HU เครื่องทำน้ำเย็น 203098 135
ว.งบ.013/รด.2561/HU เครื่องทำน้ำเย็น 203098 135
ว.สนง.373/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82005638 135
ว.สนง.374/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82005639 135
ว.สนง.375/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82005644 135
ว.สนง.376/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82005645 135
ว.สนง.377/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82005646 135
ว.สนง.378/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82005647 135
ว.สนง.379/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006082 135
ว.สนง.380/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006083 135
ว.สนง.381/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006846 135
ว.สนง.382/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006847 135
ว.สนง.383/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006849 135
ว.สนง.384/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006850 135
ว.สนง.385/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006851 135
ว.สนง.386/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006855 135
ว.สนง.387/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006856 135
ว.สนง.388/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006858 135
ว.สนง.389/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006863 135
ว.สนง.390/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006865 135
ว.สนง.391/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006869 135
ว.สนง.392/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006878 135
ว.สนง.393/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006879 135
ว.สนง.394/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006880 135
ว.สนง.395/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006896 135
ว.สนง.396/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006898 135
ว.สนง.397/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006929 135
ว.สนง.398/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006930 135
ว.สนง.399/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006931 135
ว.สนง.400/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006932 135
ว.สนง.401/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006933 135
ว.สนง.402/รด.2561/HU พัดลมโครจร F539BTKS82006935 135
ว.สนง.478/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN439674 135
ว.สนง.479/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN43903 135
ว.สนง.480/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN439719 135
ว.สนง.481/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN439722 135
ว.สนง.482/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN439723 135
ว.สนง.483/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN439762 135
ว.สนง.484/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441075 135
ว.สนง.485/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441077 135
ว.สนง.486/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441094 135
ว.สนง.487/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441098 135
ว.สนง.488/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441114 135
ว.สนง.489/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441116 135
ว.สนง.490/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441138 135
ว.สนง.491/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441139 135
ว.สนง.492/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441145 135
ว.สนง.493/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441105 135
ว.สนง.494/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441131 135
ว.สนง.495/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441151 135
ว.สนง.496/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441152 135
ว.สนง.497/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441153 135
ว.สนง.498/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441172 135
ว.สนง.499/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441174 135
ว.สนง.500/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN44218 135
ว.สนง.501/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441219 135
ว.สนง.502/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441240 135
ว.สนง.503/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441274 135
ว.สนง.504/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441279 135
ว.สนง.505/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441302 135
ว.สนง.506/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441330 135
ว.สนง.507/รด.2561/HU เครื่องโทรศัพท์ 30 เครื่อง 8DBWN441333 135
ว.งบ.002/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 2 16110175474 หน่วยอาคารสถานที่
ว.งบ.003/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 3 16110175475 หน่วยอาคารสถานที่
ว.งบ.009/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 9 17060185016 หน่วยอาคารสถานที่
ว.งบ.013/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 13 17060185021 หน่วยอาคารสถานที่
ว.งบ.014/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 14 17060185022 หน่วยอาคารสถานที่
ว.งบ.016/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 16 17060185024 หน่วยอาคารสถานที่
ว.งบ.018/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 18 17060185026 หน่วยอาคารสถานที่
ว.งบ.019/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 19 17060185027 หน่วยอาคารสถานที่
ว.งบ.021/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 21 17060185029 หน่วยอาคารสถานที่
ว.งบ.023/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 23 17060185031 หน่วยอาคารสถานที่
ว.งบ.024/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 24 17060185032 หน่วยอาคารสถานที่
ว.งบ.025/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 25 17060185066 หน่วยอาคารสถานที่
ว.กส.001/รายได้2555/HU เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า 0060417 นิรุด แสงอบ
ว.กส.002/รายได้2555/HU ตู้เชื่อมไฟฟ้า 120110667074 นิรุด แสงอบ
ว.สนง.003/ผลิตแพทย์ 50 ตู้ทำน้ำเย็น 710004950 135
ว.ฟฟ.001/รด.ผพ.2552/HU เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน CP-2011014837 135
ว.ฟฟ.002/รด.ผพ.2552/HU เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน CP-2011014838 135
ว.ฆผ.004/รายได้2555/HU เครื่องแยกสัญญาณ 310136
ว.ฆผ.006/รายได้2557/HU กล้องวงจรปิด 14054045 HU1 ชั้น 2 (1201)
ว.สนง.001/ผลิตแพทย์ 2549 จ้างเหมาจัดทำกระดานไวท์บอร์ด ขนาด กว้าง 1.20*2.40 ม. - ภาคภาษาอังกฤษ
ว.สนง.018/51/SOC โต๊ะทำงานระดับ 3-6 - ภาคภาษาอังกฤษ
ว.สนง.025/หน่วยฝึกอบรมฯ/2551 ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต - จิรัชยา
ว.คต017/รายได้2556/HU UPS CAB UR1200i/750w E1207033387 Sever
ว.ฆผ.005/รายได้2557/HU กล้องวงจรปิด 14054041 HU1 ชั้น 2 (1205)
ว.สนง.103/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ในห้องSever
ว.สนง.104/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ในห้องSever
ว.สนง.105/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ในห้องSever
ว.สนง.106/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ในห้องSever
ว.สนง.109/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ในห้องSever
ว.สนง.110/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ในห้องSever
ว.สนง.111/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ในห้องSever
ว.สนง.112/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ในห้องSever
ว.สนง.113/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ในห้องSever
ว.สนง.114/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ในห้องSever
ว.สนง.115/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ในห้องSever
ว.สนง.116/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ในห้องSever
ว.สนง.117/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ในห้องSever
ว.สนง.118/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ในห้องSever
ว.สนง.119/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ในห้องSever
ว.สนง.120/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ในห้องSever
ว.สนง.121/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ในห้องSever
ว.สนง.122/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ในห้องSever
ว.งบ.018/รด.2561/HU ไมโครเวฟ 180521100
ว.สนง.029/ผพ.2551 โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) อ.สุวนันทน์
ว.สนง.029/ผพ.2551(2) โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) อ.สุวนันทน์
ว.สนง.030/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต อ.นรัสถ์
ว.สนง.031/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต อ.นรัสถ์
ว.สนง.069/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต ดร.สุวมล
ว.สนง.062/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต -
ว.สนง.002/ผลิตแพทย์2552/HU เก้าอี้ผู้บริหาร
ว.สนง.515/รด.2561/HU ตู้บานเหล็กทึบ จำนวน 10 ตู้ ตู้ที่ 8 - หรินฟ้า พัฒนพงศ์พิทักษ์
ว.สนง.516/รด.2561/HU ตู้บานเหล็กทึบ จำนวน 10 ตู้ ตู้ที่ 9 - รุ้งกาญจน์ ประทุมทอง
ว.สนง.517/รด.2561/HU ตู้บานเหล็กทึบ จำนวน 10 ตู้ ตู้ที่ 10 - ว่าง
ว.สนง.539/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว -
ว.สนง.540/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว - รุ้งกาญจน์ ประทุมทอง
ว.สนง.541/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว - หรินฟ้า พัฒนพงศ์พิทักษ์
ว.สนง.543/รด.2561/HU โต๊ะพับ แบบที่ 2 ขนาด (150x60x75 ซม) จำนวน 6 ตัว ตัวที่ 1 - ห้องเรียน
ว.สนง.544/รด.2561/HU โต๊ะพับ แบบที่ 2 ขนาด (150x60x75 ซม) จำนวน 6 ตัว ตัวที่ 2 - ห้องเรียน
ว.สนง.551/รด.2561/HU เก้าอี้ จำนวน 27 ตัว - ห้องเรียน
ว.สนง.552/รด.2561/HU เก้าอี้ จำนวน 27 ตัว - ห้องเรียน
ว.สนง.553/รด.2561/HU เก้าอี้ จำนวน 27 ตัว - ห้องเรียน
ว.สนง.554/รด.2561/HU เก้าอี้ จำนวน 27 ตัว - ห้องเรียน
ว.สนง.555/รด.2561/HU เก้าอี้ จำนวน 27 ตัว - ห้องเรียน
ว.สนง.556/รด.2561/HU เก้าอี้ จำนวน 27 ตัว - ห้องเรียน
ว.สนง.557/รด.2561/HU เก้าอี้ จำนวน 27 ตัว - ห้องเรียน
ว.สนง.558/รด.2561/HU เก้าอี้ จำนวน 27 ตัว - ห้องเรียน
ว.สนง.559/รด.2561/HU เก้าอี้ จำนวน 27 ตัว - ห้องเรียน
ว.คต.005/MIS/52 EZ Switch DT 10/100/24 port EZ1024DT - ห้อง sever
ว.คต.006/MIS/52 EZ Switch DT 10/100/24 port EZ1024DT - ห้อง sever
ว.สนง.053/MIS/53 โต๊ะทำงานพร้อมที่วางถาดคีย์บอร์ด - ห้อง sever
ว.สนง.064/รายได้/2557HU โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU - 135
ว.สนง.027/ผพ.2551/HU โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) ผศ.ดร.สุดสรวง
ว.สนง.026/ผพ.2551/HU โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ)
ว.สนง.063/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้ไม้เก็บเอกสารบานเปิดเตี้ย -
ว.สนง.070-52/รายได้2552/HU ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก -
ว.สนง.052/รายได้2554/HU โต๊ะปฎิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ)
ว.สนง.052/รายได้2554/HU(2) โต๊ะปฎิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้)
ว.คต.003/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ(18 หน้า/นาที) จำนวน 40 เครื่อง VNCW817682 Mr. Paul Brendan WatsonMr. Richard Glover
ว.สนง.142/แผ่นดิน2556/HU ตู้เลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต ห้องพักอาจารย์
ว.สนง.008/48/HU(8) เก้าอี้ - อ.พยุง
ว.สนง.013/48 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ - ดร.พงศกร
ว.สนง.014/48 โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ - ดร.อภิชัย
ว.สนง.034-52/ผลิตแพทย์2551/HU โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) ดร.คัมภีร์
ว.สนง.034-52/ผลิตแพทย์2551/HU(5) โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) ดร.คัมภีร์
ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก หน้าห้อง อ.แก้วตา
ว.สนง.078/ผลิตแพทย์2551/HU ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต ดร.พงศกร
ว.คต.019/2559/HU เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) VNF8Q62631 ดร.คัมภีร์
ว.สนง.013/48(3) เก้าอี้ - ดร.พงศกร
ว.สนง.014/48(4) เก้าอี้ - ดร.อภิชัย
ว.สนง.079/ผลิตแพทย์2551/HU ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต ดร.อภิชัย
ว.สนง.140/แผ่นดิน2556/HU ตู้เลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต ห้องพักอาจารย์
ว.สนง.001/57/BEC โต๊ะทำงานสำหรับอาจารย์ -
ว.สนง.106(1)/49/MIS เก้าอี้ -
ว.สนง.003/รายได้ 2553/HU กล้องวงจรปิดอินฟาเรดสี AAEP11285
ว.สนง.009/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว 5EAFC195419 รุจิรัตน์
ว.สนง.012/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว สีดำ 5JCFC990761 ดร.ฐิติรัตน์
ว.สนง.021/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว สีน้ำเงิน 6FAFC206223 ผศ.ดร.อุษา
ว.สนง.031-52/ผลิตแพทย์2551/HU โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ รุจิรัตน์
ว.สนง.032-52/ผลิตแพทย์2551/HU โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ)
ว.สนง.033-52/ผลิตแพทย์2551/HU โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ)
ว.สนง.035-52/ผลิตแพทย์2551/HU โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ)
ว.สนง.031-52/ผลิตแพทย์2551/HU(2) โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) รุจิรัตน์
ว.สนง.032-52/ผลิตแพทย์2551/HU(3) โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้)
ว.สนง.033-52/ผลิตแพทย์2551/HU(4) โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้)
ว.สนง.067/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต รุจิรัตน์
ว.สนง.068/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต ดร.พยุง
ว.สนง.101/รายได้2554/HU ตู้บานเลื่อนทึบ-ขนาด 5 ฟุต
ว.สนง.102/รายได้2554/HU ตู้บานเลื่อนทึบ-ขนาด 5 ฟุต ผศ.ดร.อุษา
ว.สนง.143/แผ่นดิน2556/HU ตู้เลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต ดร.พัทธชนก
ว.สนง.060/แผ่นดิน2557/HU โต๊ะทำงานสำหรับอาจารย์ อ.พยุง
ว.สนง.061/แผ่นดิน2557/HU โต๊ะทำงานสำหรับอาจารย์
ว.สนง.062/แผ่นดิน2557/HU โต๊ะทำงานสำหรับอาจารย์ อ.รุจิรัตน์
ว.สนง.002/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว 5EAFC195184 อ.พัฒน์
ว.สนง.002/48/HU ตู้บานเลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง - พัฒน์
ว.คต.041/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW818771
ว.สนง.005/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว 5EAFC195349
ว.สนง.010/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว 5EAFC195505 อ.อิศรา
ว.สนง.047/ผลิตแพทย์2552/HU โต๊ะปฎิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) จันทิมา
ว.สนง.048/ผลิตแพทย์2552/HU โต๊ะปฎิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) อ.อิศรา
ว.สนง.047/ผลิตแพทย์2552/HU(2) โต๊ะปฎิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) จันทิมา
ว.สนง.048/ผลิตแพทย์2552/HU(3) โต๊ะปฎิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) อ.อิศรา
ว.สนง.096/ผลิตแพทย์2552/HU ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จันทิมา
ว.ฟฟ.003/รด.ผพ.2552/HU เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน CP-2011014839 135
ว.สนง.006/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว 5EAFC195352 ยุทธศักดิ์
ว.สนง.007/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว 5EAFC195364 Cole
ว.สนง.022/ผพ.2551/HU โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) พิชญาภา
ว.สนง.095/ผลิตแพทย์2552/HU ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต ยุทธศักดิ์
ว.สนง.158/แผ่นดิน2557/HU ตู้บานเลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต อ.พิชญาภา
ว.สนง.514/รด.2561/HU ตู้บานเหล็กทึบ จำนวน 10 ตู้ ตู้ที่ 7 - อ.กนกพร นุชนานนท์เทพ
ว.สนง.067/รายได้2555/HU โต๊ะวางคอมพิวเตอร์แบบโล่ง - ห้องเรียน
ว.สนง.169/55/SOC โต๊ะทำงานขนาด 150x80x75 ซม. -
ว.สนง.005/48/HU โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ - อ.สาทิพย์
ว.สนง.011/48/HU ตู้บานเลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง - ล็อคว่าง
ว.สนง.010/รายได้2556/HU เครื่องทำน้ำเย็น 050400 HU1 ชั้น 3
ว.งบ.001/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 1 16110175437 ฝั่งตะวันออก
ว.งบ.004/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 4 16110175483 ฝั่งตะวันตก
ว.ฟฟ.003/56/BEC subport ขายึดสำหรับขาแขวนทีวี - ชั้น1อาคาร2
ว.งบ.002/รด.2561/HU รถเข็นที่เก็บชุดทำความสะอาด 135
ว.งบ.008/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 8 17060185015 ฝั่งตะวันตก
ว.งบ.012/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 12 17060185019 ฝั่งตะวันออก
ว.งบ.022/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 22 17060185030 HU2 ชั้น 2
ว.งบ.003/รด.2561/HU รถเข็นที่เก็บชุดทำความสะอาด 135
ว.งบ.006/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 6 16110175535 ฝั่งตะวันออก
ว.สนง.006/51/MIS พัดลมระบายอากาศ -
ว.สนง.007/51/MIS พัดลมระบายอากาศ -
ว.สนง.125/รายได้2556/HU ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต - อ.อุษา สุวรรณประเทศ
ว.สนง.047/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 47 7EAWM010175 อ.อรอุษา
ว.คต.002/2560/HU เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED VNCX504614 ผศ.แก้วตา
ว.คต.004/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW817686 ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์
ว.คต.005/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW817451
ว.สนง.016/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว สีแดง 5JCFC228441
ว.สนง.020/50/HU ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต - เรือนขวัญ
ว.คต.005/รด.สถาบันภาษา 2553/HU เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไปแบบที่2 KRZW017215 มณีนุช ประกรรษวัต
ว.คต.006/รายได้2555/HU เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ (28หน้า/นาที) AL18010708B0 วรรณภา แตงตุ้ม
ว.สนง.123/รายได้2555/HU ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต วรรณภา แตงตุ้ม
ว.สนง.124/รายได้2555/HU ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต วรรณภา แตงตุ้ม
ว.สนง.137/แผ่นดิน2556/HU ตู้เลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต คณิตา
ว.สนง.141/แผ่นดิน2556/HU ตู้เลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต เรือนขวัญ
ว.สนง.159/แผ่นดิน2557/HU ตู้บานเลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต มณีนุช
ว.คต.021/2559/HU เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) VNF8Q62757 เรือนขวัญ
ว.สนง.064/52/SOC โต๊ะทำงาน ขนาด 150x80x75 ซม. - คณิตา
ว.ฆผ.006/51/MIS จอรับภาพชนิดมือดึง -
ว.สนง.521/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว - นางวรรณภา แตงตุ้ม
ว.สนง.019/50/HU ตู้เหล็ก 2 บานเปิด - เรือนขวัญ
ว.สนง.055/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้เหล็ก 2 บานเปิด ภาคิไนย
ว.สนง.064/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต - ห้องวิชาการ
ว.สนง.065/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต ห้องวิชาการ
ว.ฟฟ.015/รด.ผพ.2552/HU เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน CP-2011014851 135
ว.สนง.136/แผ่นดิน2556/HU ตู้เลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต - สุภาภรณ์
ว.สนง.139/แผ่นดิน2556/HU ตู้เลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต สุภาภรณ์
ว.สนง.066(1)/49/MIS เก้าอี้ -
ว.สนง.079(1)/49/MIS เก้าอี้ -
ว.ฆผ.001/51/MIS จอรับภาพชนิดมือดึง -
ว.คต.003/2560/HU เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED VNCX604787 พจนีย์
ว.สนง.171/2559/HU ตู้บานเลื่อนกระจก ขนด 5 ฟุต - พรรตรี สุโยธีธนรัตน์
ว.สนง.014/48/HU ตู้บานเลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง - รัตนา
ว.สนง.015/48/HU ตู้บานเลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง - รัตนา
ว.สนง.016/48/HU ตู้บานเลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง - รัตนา
ว.สนง.017/48/HU ตู้บานเลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง - รัตนา
ว.สนง.018/48/HU ตู้บานเลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต พร้อมฐานรอง - รัตนา
ว.สนง.036/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต - งานการเงิน
ว.สนง.037/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต งานการเงิน
ว.สนง.049/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต - วิไลพร ชอบคุณ
ว.สนง.088/ผลิตแพทย์2552/HU ตู้บานเลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต - พรรตรี
ว.สนง.089/ผลิตแพทย์2552/HU ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต - อรกัญญา
ว.สนง.090/ผลิตแพทย์2552/HU ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต พรรตรี
ว.สนง.091/ผลิตแพทย์2552/HU ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต - อรกัญญา
ว.สนง.092/ผลิตแพทย์2552/HU ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต อรกัญญา
ว.คต.009/รายได้2553/HU SEAGT FreeAgentG02.5 2GE7HWYF พรรตรี สุโยธีธนรัตน์
ว.คต.016/รายได้2556/HU ฮาร์ดดิสก์ Harddisk USB Protable 2.5 ไม่มี พจนีย์ สีเอี่ยม
ว.สนง.165/แผ่นดิน2557/HU ชั้นใส่แฟ้ม 4 ชั้นมีล้อ - รัตนา
ว.คต.022/2559/HU เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) VNF8Q62755 อรกัญญา
ว.สนง.519/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน - น.ส.พรรตรี สุโยธีธนรัตน์
ว.สนง.520/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน - พจนีย์ สีเอี่ยม
ว.สนง.523/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน - น.ส.วิไลพร ชอบคุณ
ว.สนง.152/2559/HU เก้าอี้ทำงาน ที่นั่งบุหนัง พนักพิงบุผ้า มีล้อเลื่อน
ว.สนง.153/2559/HU เก้าอี้ทำงาน ที่นั่งบุหนัง พนักพิงบุผ้า มีล้อเลื่อน
ว.สนง.008/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว 5EAFC195367 วิไลพร
ว.สนง.046/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้เหล็ก 2 บานเปิด นพพร กำพร้า
ว.สนง.053/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้เหล็ก 2 บานเปิด - นพพร กำพร้า
ว.สนง.058/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต - นพพร กำพร้า
ว.สนง.059/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต นพพร กำพร้า
ว.สนง.407/รด.2561/HU รถเข็นของซุปเปอร์มาเก็ตขนาด 100 ลิตร จำนวน 2 คัน - นายพลวัฒ พูลทรัพย์
ว.สนง.048/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต ห้องเอกสาร
ว.สนง.054/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต นพพร กำพร้า
ว.สนง.046/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 46 7EAWM010203 อ.แก้วตา
ว.สนง.104/50/MIS ตู้กระจกบานเลื่อน พร้อมฐาน ขนาด 5 ฟุต - อ.แก้วตา
ว.สนง.098/รายได้2554/HU ตู้เหล็ก 2 บานเปิด - ใต้บันได
ว.สนง.099/รายได้ 2554/HU ตู้เหล็ก 2 บานเปิด - ใต้บันได
ว.ฟฟ.011/54/MiS พัดลมระบายอากาศ -
ว.สนง.535/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว - ห้องเก็บของ
ว.สนง.536/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว - ห้องเก็บของ
ว.สนง.537/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว - อาสาสมัคร
ว.สนง.538/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว - ณัฐราพร พรหมประสิทธิ์
ว.สนง.542/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว - อาสาสมัครเกาหลี
ว.สนง.097/ผลิตแพทย์2552/HU ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต อ.บารนี
- พัดลมระบายอากาศ -
ว.คต.006/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW818773 ผศ.ดร.บารนี บุญทรง
- พัดลมระบายอากาศ - อ.กิ่งแก้ว
ว.สนง.510/รด.2561/HU ตู้บานเหล็กทึบ จำนวน 10 ตู้ ตู้ที่ 3 - อ.ณัฐพร ไข่มุกข์
ว.สนง.524/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว - น.ส.ณัฐพร ไข่มุก
- พัดลมระบายอากาศ - อ.อรอุษา
ว.สนง.003/50/MIS ตู้บานเลื่อน - อ.อรอุษา
ว.คต.009/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW818793 ดร.แคทรียา อังทองกุล
- พัดลมระบายอากาศ -
ว.คต.011/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW817449 ดร.พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์
ว.สนง.047/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต - โสภาพรรณ
ว.สนง.050/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก - โสภาพรรณ
ว.สนง.051/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก โสภาพรรณ
ว.สนง.052/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้ไม้บานประตูปิดล็อคกุญแจ - งานธุรการ
ว.คต.002/ผลิตแพทย์ 2552/HU ฮาร์ดดิสก์ USB 2.5 Portable 500 GB Seagate 2GE2S7MR
ว.คต.004/รายได้2555/HU เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ (28หน้า/นาที) AL18010702B0 รอการจำหน่าย
ว.สนง.127/รยได้2556/HU ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต - ประภัสสร แก้ววรรณดี
ว.สนง.133/แผ่นดิน2556/HU ตู้เก็บเอกสารขนาด 15 ลิ้นชัก - งานธุรการ
ว.สนง.134/แผ่นดิน2556/HU ตู้เก็บเอกสารขนาด 15 ลิ้นชัก - งานธุรการ
ว.สนง.135/แผ่นดิน2556/HU ตู้เหล็ก 2 บานเปิด - งานธุรการ
ว.สนง.152/แผ่นดิน2557/HU ตู้เหล็ก 2 บานเปิด - งานธุรการ
ว.สนง.153/แผ่นดิน2557/HU ตู้เหล็ก 2 บานเปิด งานธุรการ
ว.สนง.163/แผ่นดิน2557/HU ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต โสภาพรรณ
ว.สนง.164/แผ่นดิน2557/HU ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก - งานธุรการ
ว.สนง.166/แผ่นดิน2557/HU ชั้นใส่แฟ้ม 2 ชั้นมีล้อ - งานบุคคล
ว.สนง.167/แผ่นดิน/2557/HU ชั้นใส่แฟ้ม 2 ชั้นมีล้อ งานบุคคล
ว.คต.018/2559/HU เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น P1102 VNF5588181 หน่วยสารบรรณ
ว.สนง.151/2559/HU เก้าอี้ทำงาน ที่นั่งบุหนัง พนักพิงบุผ้า มีล้อเลื่อน พิชญานนท์
ว.คต.010/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW817424 คณาวุฒิ หริรักษ์
ว.คต.001/ผลิตแพทย์ 2552/HU ฮาร์ดดิสก์ USB 2.5 Portable 500 GB Seagate 2GE2S7Q5 คณาวุฒิ หริรักษ์
ว.ฟฟ.007/รด.ผพ.2552/HU เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน CP-2011014843 135
ว.สนง.046/ผลิตแพทย์2552/HU โต๊ะปฎิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) -
ว.สนง.046/ผลิตแพทย์2552/HU(1) โต๊ะปฎิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้)
ว.สนง.093/ผลิตแพทย์2552/HU ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต -
ว.สนง.001/รายได้2554/HU เครื่องบันทึกเสียง - วิมลมาศ
ว.คต.025/2559/HU สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป KJKS14117 รอติดตั้ง
- พัดลมระบายอากาศ -
- พัดลมระบายอากาศ -
ว.คต.001/รด.2561/HU อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา Harddisk Ext WD 2TB 25 WX71AB78Z7N9 หน่วยประชาสัมพันธ์
ว.คต.002/รด.2561/HU อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา Harddisk Ext WD 2TB 25 WX71AB78Z9N8
ว.สนง.406/รด.2561/HU รถเข็นของซุปเปอร์มาเก็ตขนาด 100 ลิตร จำนวน 2 คัน - น.ส.วิมลมาศ พจมานทอง
ว.สนง.508/รด.2561/HU ตู้บานเหล็กทึบ จำนวน 10 ตู้ ตู้ที่ 1 - นายประธาน สายคำ
ว.สนง.509/รด.2561/HU ตู้บานเหล็กทึบ จำนวน 10 ตู้ ตู้ที่ 2 - น.ส.สุรีย์พร ชุมแสง
ว.สนง.518/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว - น.ส.พิชญานนท์ กรึมสูงเนิน
ว.สนง.522/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว - น.ส.สุรีย์พร ชุมแสง
ว.สนง.057/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต - คณาวุฒิ หริรักษ์
ว.คต.023/2559/HU สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป KJKS14121 คณาวุฒิ หริรักษ์
ว.สนง.122/รายได้2555/HU ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต วิมลมาศ พจมานทอง
ว.ฟฟ.006/54/MIS พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว แบบติดผนัง -
ว.ฟฟ.007/54/MIS พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว แบบติดผนัง -
ว.ฟฟ.008/54/MIS พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว แบบติดผนัง -
ว.ฟฟ.009/54/MIS พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว แบบติดผนัง -
ว.คต.001/48 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์แบบไม้ (สีไม้โอ๊ค) - ห้องคณบดี
ว.สนง.065/รายได้2557/HU เก้าอี้ทำงานสำหรับบุหนัง - ห้องคณบดี
ว.ฟฟ.001/รด.2561/HU ตู้ควบคุมไฟฟ้า - คณิตา
- พัดลมระบายอากาศ
ว.คต.002/48 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์แบบไม้ (สีไม้โอ๊ค) ห้องรองบริหาร
ว.สนง.003/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว 5EAFC195263
ว.คต.001/2560/HU เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น Pro M12a VNCX504620 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ว.สนง.002/48/HU โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พร้อมเก้าอี้ - อ.จันทิมา
ว.สนง.103/รายได้2554/HU ตู้บานเลื่อนทึบ-ขนาด 5 ฟุต อ.อรทัย
ว.คต.012/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW818775 ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์
ว.สนง.053(1)/51/MIS โต๊ะทำงาน รุ่น MDK-1202 - อ.อัญชลี
ว.คต.013/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW719536
ว.คต.038/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW719525 อ.สิรินทร์ญาดา พรตระกูลเสรี
ว.สนง.054(1)/49/MIS เก้าอี้ -
ว.สนง.408/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.409/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.410/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.411/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.412/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.413/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.414/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.415/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.416/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.417/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.418/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.419/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.420/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.421/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.422/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.423/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.424/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.425/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.426/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.427/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.428/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.429/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.430/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.431/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.432/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.433/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.434/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.435/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.436/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม จำนวน 70 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.569/รด.2561/HU เก้าอี้ จำนวน 27 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.547/รด.2561/HU โต๊ะพับ แบบที่ 2 ขนาด (150x60x75 ซม) จำนวน 6 ตัว ตัวที่ 5 - ห้องประชุม
ว.สนง.548/รด.2561/HU โต๊ะพับ แบบที่ 2 ขนาด (150x60x75 ซม) จำนวน 6 ตัว ตัวที่ 6 - ห้องประชุม
ว.สนง.570/รด.2561/HU เก้าอี้ จำนวน 27 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.571/รด.2561/HU เก้าอี้ จำนวน 27 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.572/รด.2561/HU เก้าอี้ จำนวน 27 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.573/รด.2561/HU เก้าอี้ จำนวน 27 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.574/รด.2561/HU เก้าอี้ จำนวน 27 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.575/รด.2561/HU เก้าอี้ จำนวน 27 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.576/รด.2561/HU เก้าอี้ จำนวน 27 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.577/รด.2561/HU เก้าอี้ จำนวน 27 ตัว - ห้องประชุม
ว.สนง.001/51/MIS โต๊ะทำงาน -
ว.ฟฟ.009/53/MIS ลำโพงติดพนัง ขนาด 15 วัตต์ -
ว.ฟฟ.010/53/MIS ลำโพงติดพนัง ขนาด 15 วัตต์ -
ว.ฟฟ.011/53/MIS ลำโพงติดพนัง ขนาด 15 วัตต์ -
ว.ฟฟ.012/53/MIS ลำโพงติดพนัง ขนาด 15 วัตต์ -
- พัดลมระบายอากาศ -
- พัดลมระบายอากาศ -
ว.ฟฟ.001/54/MIS พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว -
ว.สนง.136/54/SOC โต๊ะทำงาน - อ.ชมนาด
ว.สนง.035/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต อ.ชมนาด
ว.สนง.035-52/ผลิตแพทย์2551/HU(6) โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) อ.ชมนาด
ว.สนง.104/รายได้2554/HU ตู้บานเลื่อนทึบ-ขนาด 5 ฟุต
ว.สนง.011/49/MIS พัดลมระบายอากาศ - อ.ชมนาด
ว.สนง.012/49/MIS พัดลมระบายอากาศ -
ว.สนง.144/แผ่นดิน2556/HU ตู้เลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต อ.กานต์ธิดา
ว.ฟฟ.002/54/MIS พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว - อ.กานต์ธิดา
ว.สนง.012/52/MIS โต๊ะทำงานแบบมีลิ้นชัก - กานต์ธิดา
ว.ฟฟ.013/53/MIS ลำโพงติดพนัง ขนาด 15 วัตต์ -
ว.ฟฟ.014/53/MIS ลำโพงติดพนัง ขนาด 15 วัตต์ -
ว.ฟฟ.015/53/MIS ลำโพงติดพนัง ขนาด 15 วัตต์ -
ว.ฟฟ.016/53/MIS ลำโพงติดพนัง ขนาด 15 วัตต์ -
- พัดลมระบายอากาศ -
- พัดลมระบายอากาศ -
ว.สนง.063/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - 135
ว.สนง.064/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - 135
ว.สนง.065/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - 135
ว.สนง.066/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - 135
ว.สนง.067/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - 135
ว.สนง.068/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - 135
ว.สนง.069/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - 135
ว.สนง.070/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - 135
ว.สนง.071/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - 135
ว.สนง.072/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - 135
ว.สนง.243/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - 135
ว.สนง.244/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - 135
ว.สนง.245/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - 135
ว.สนง.246/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - 135
ว.สนง.247/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - 135
ว.สนง.248/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - 135
ว.สนง.249/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - 135
ว.สนง.250/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - 135
ว.สนง.251/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - 135
ว.สนง.252/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - 135
ว.สนง.253/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - 135
ว.สนง.254/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - 135
ว.สนง.255/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - 135
ว.สนง.256/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - 135
ว.สนง.257/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - 135
ว.สนง.258/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - 135
ว.สนง.259/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - 135
ว.สนง.260/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - 135
ว.สนง.261/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - 135
ว.สนง.262/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - 135
- พัดลมระบายอากาศ -
ว.สนง.045/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้เหล็ก 2 บานเปิด - กิจการนิสิต
ว.สนง.038/ดุริยางคศาสตร์สากล/2551/HU ตู้เหล็ก 2 บานเปิด - ภาคดนตรีสากล
ว.สนง.403/รด.2561/HU รถเข็นของ จำนวน 3 คัน - 135
ว.งบ.004/รด.2561/HU รถเข็นที่เก็บชุดทำความสะอาด 135
ว.งบ.005/รด.2561/HU รถเข็นที่เก็บชุดทำความสะอาด 135
ว.สนง.065/50/MIS เก้าอี้แถวโพลี 4 ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลาง -
ว.สนง.066/50/MIS เก้าอี้แถวโพลี 4 ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลาง -
ว.สนง.067/50/MIS เก้าอี้แถวโพลี 4 ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลาง -
ว.สนง.068/50/MIS เก้าอี้แถวโพลี 4 ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลาง -
ว.สนง.069/50/MIS เก้าอี้แถวโพลี 4 ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลาง -
ว.สนง.070/50/MIS เก้าอี้แถวโพลี 4 ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลาง -
ว.สนง.071/50/MIS เก้าอี้แถวโพลี 4 ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลาง -
ว.สนง.073/50/MIS เก้าอี้แถวโพลี 4 ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลาง -
ว.สนง.074/50/MIS เก้าอี้แถวโพลี 4 ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลาง -
ว.สนง.077/50/MIS เก้าอี้แถวโพลี 4 ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลาง -
ว.สนง.074/ผลิตแพทย์2551/HU ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต อ.ภากร
ว.สนง.075/ผลิตแพทย์2551/HU ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต อ.ภากร
ว.สนง.076/ผลิตแพทย์2551/HU ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต อ.ภากร
ว.คต.015/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW818798 ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล
ว.สนง.038/ผลิตแพทย์2552/HU โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) ดร.ศศิณัฐ
ว.สนง.038/ผลิตแพทย์2552/HU(3) โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) ดร.ศศิณัฐ
ว.สนง.039/ดุริยางคศาสตร์สากล/2551/HU ตู้เหล็ก 2 บานเปิด - อ.วรชาติ กิจเรณู
ว.สนง.040/ดุริยางคศาสตร์สากล/2551/HU ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 1 ตู้ - อ.วรชาติ กิจเรณู
ว.สนง.084/ผลิตแพทย์2551/HU ตู้เหล็ก 2 บาน อ.วรชาติ
ว.สนง.042/ผลิตแพทย์2552/HU โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) อ.วรชาติ
ว.สนง.042/ผลิตแพทย์2552/HU(7) โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) อ.วรชาติ
ว.คต.017/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW719528 อ.วรชาติ กิจเรณู
- พัดลมระบายอากาศ -
- พัดลมระบายอากาศ -
- พัดลมระบายอากาศ -
- พัดลมระบายอากาศ -
ว.สนง.111/49/MIS โต๊ะ -
ว.สนง.217/50/MIS พัดลมระบายอากาศ -
ว.สนง.218/50/MIS พัดลมระบายอากาศ -
ว.สนง.219/50/MIS พัดลมระบายอากาศ -
ว.สนง.220/50/MIS พัดลมระบายอากาศ -
ว.คต.018/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW818776 อ.วราภรณ์ ยูงหนู
ว.สนง.085/ผลิตแพทย์2551/HU ตู้เหล็ก 2 บาน อ.วราภรณ์ ยูงหนู
ว.สนง.043/ผลิตแพทย์2552/HU โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) อ.วราภรณ์ ยูงหนู
ว.สนง.043/ผลิตแพทย์2552/HU(8) โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) อ.วราภรณ์ ยูงหนู
ว.สนง.031/49/MIS พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 60101054
ว.งบ.014/รด.2561/HU ไมโครเวฟ 180521097
ว.สนง.030/49/MIS พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 51143282
ว.คต.019/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW817454 ดร.ณัฏฐนิช นักปี่
ว.สนง.080/ผลิตแพทย์2551/HU ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต รศ.ประทีป
ว.สนง.001/ผลิตแพทย์2552/HU เก้าอี้ผู้บริหาร - รศ.ประทีป
ว.สนง.525/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว - นางพิมพ์พร สีสังข์
ว.สนง.526/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว - นางพิมพ์พร สีสังข์
ว.สนง.527/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว - นางพิมพ์พร สีสังข์
ว.สนง.528/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว - นางพิมพ์พร สีสังข์
ว.สนง.529/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว - นางพิมพ์พร สีสังข์
ว.สนง.530/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว - นางพิมพ์พร สีสังข์
ว.สนง.531/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว - นางพิมพ์พร สีสังข์
ว.สนง.533/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว - นางพิมพ์พร สีสังข์
ว.สนง.534/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว - นางพิมพ์พร สีสังข์
ว.สนง.072/ผลิตแพทย์2551/HU ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต พิมพ์พร
ว.สนง.087/ผลิตแพทย์2551/HU ตู้เหล็ก 2 บาน พิมพ์พร
ว.สนง.045/ผลิตแพทย์2552/HU(10) โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) พิมพ์พร
- พัดลมระบายอากาศ -
- พัดลมระบายอากาศ -
- พัดลมระบายอากาศ -
ว.สนง.532/รด.2561/HU เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว - ผศ.ธรรศ
ว.คต.020/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW719523 ผศ.ธรรศ
- พัดลมระบายอากาศ -
ว.สนง.033/ผลิตแพทย์/2551/HU ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต ผศ.ดร.ธรรศ
ว.สนง.073/ผลิตแพทย์2551/HU ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต อ.บุตรี
ว.สนง.040/ผลิตแพทย์2552/HU โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) อ.บุตรี
ว.สนง.040/ผลิตแพทย์2552/HU(5) โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) อ.บุตรี
ว.คต.016/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW719522 อ.พรชัย ผลนิโครธอ.บุตรี สุขปาน
ว.สนง.071/ผลิตแพทย์2551/HU ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต - อ.พรชัย
- พัดลมระบายอากาศ -
ว.คต.008/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW818768 ดร.วิชญ์ บุญรอด
ว.สนง.039/ผลิตแพทย์2552/HU โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) ดร.วิชญ์
ว.สนง.039/ผลิตแพทย์2552/HU(4) โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) ดร.วิชญ์
- พัดลมระบายอากาศ -
ว.คต.014/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW818779 อ.พิริยาภรณ์ เลขธรากร
- พัดลมระบายอากาศ -
ว.คต.007/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW817678 อ.ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์
ว.สนง.083/ผลิตแพทย์2551/HU ตู้เหล็ก 2 บาน อ.ธีรวัฒน์
ว.สนง.041/ผลิตแพทย์2552/HU โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) อ.ธีรวัฒน์
ว.สนง.041/ผลิตแพทย์2552/HU(6) โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) อ.ธีรวัฒน์
ว.คต.021/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น Pro M12w VNCW817650 อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี(ดุริยางคศาสตร์ไทย)
ว.คต.022/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW817684 อ.ภูมินทร์ ภูมิรัตน์
ว.สนง.039/49/MIS พัดลมโคจร 623649
ว.สนง.040/49/MIS พัดลมโคจร 623794
ว.สนง.041/49/MIS พัดลมโคจร 623803
ว.สนง.042/49/MIS พัดลมโคจร 623983
ว.สนง.043/49/MIS พัดลมโคจร 623984
ว.สนง.044/49/MIS พัดลมโคจร 623985
ว.สนง.045/49/MIS พัดลมโคจร 623986
ว.สนง.046/49/MIS พัดลมโคจร 623989
ว.สนง.047/49/MIS พัดลมโคจร 623990
ว.สนง.048/49/MIS พัดลมโคจร 623992
ว.สนง.049/49/MIS พัดลมโคจร 623997
ว.สนง.050/49/MIS พัดลมโคจร 624002
- พัดลมระบายอากาศ -
ว.สนง.044/51/MIS โต๊ะทำงาน 1.20 ม. -
ว.สนง.069/55/MIS โต๊ะทำงานสำหรับอาจารย์ -
ว.สนง.045/ผลิตแพทย์2552/HU โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) อ.พิริยาภรณ์
ว.สนง.086/ผลิตแพทย์2551/HU ตู้เหล็ก 2 บาน อ.ภูมินทร์
ว.สนง.044/ผลิตแพทย์2552/HU โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) อ.ภูมินทร์
ว.สนง.044/ผลิตแพทย์2552/HU(9) โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) อ.ภูมินทร์
ว.สนง.404/รด.2561/HU รถเข็นของ จำนวน 1 คัน - 135
ว.งบ.006/รด.2561/HU รถเข็นที่เก็บชุดทำความสะอาด 135
LAW ว.งบ.001/54 เครื่องจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อ-ดับกลิ่นห้องน้ำ - ห้องน้ำอาจารย์หญิง ชั้น 2
LAW ว.งบ.002/54 เครื่องจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อ-ดับกลิ่นห้องน้ำ - ห้องน้ำอาจารย์ชาย ชั้น 2
ว.งบ.017/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 17 17060185025 HU4 ชั้น 2
ว.งบ.007/รด.2561/HU รถเข็นที่เก็บชุดทำความสะอาด 135
ว.งบ.005/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 5 16110175527 ฝั่งตะวันตก
ว.งบ.007/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 7 17040166412 ฝั่งตะวันตก
ว.สนง.001/2550 ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก - ภาษาญี่ปุ่น
ว.สนง.002/2550 ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก ภาษาญี่ปุ่น
ว.สนง.003/2550 ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก ภาษาญี่ปุ่น
ว.งบ.015/รด.2561/HU ไมโครเวฟ 180521082
ว.สนง.511/รด.2561/HU ตู้บานเหล็กทึบ จำนวน 10 ตู้ ตู้ที่ 4 - ห้องเก็บของอาคาร4
ว.สนง.512/รด.2561/HU ตู้บานเหล็กทึบ จำนวน 10 ตู้ ตู้ที่ 5 -
ว.สนง.513/รด.2561/HU ตู้บานเหล็กทึบ จำนวน 10 ตู้ ตู้ที่ 6 - สิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์
LAW ว.สนง.015/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 1 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.016/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 2 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.017/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 3 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.018/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 4 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.019/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 5 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.020/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 6 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.021/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 7 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.022/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 8 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.023/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 9 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.024/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 10 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.025/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 11 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.026/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 12 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.027/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 13 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.028/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 14 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.029/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 15 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.030/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 16 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.031/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 17 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.032/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 18 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.033/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 19 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.034/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 20 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.035/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 21 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.036/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 22 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.037/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 23 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.038/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 24 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.039/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 25 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.040/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 26 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.041/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 27 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.042/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 28 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.043/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 29 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.044/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 30 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.045/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 31 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.046/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 32 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.047/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 33 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.048/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 34 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.049/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 35 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.050/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 36 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.051/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 37 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.052/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 38 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.053/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 39 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.054/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 40 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.055/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 41 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.056/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 42 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.057/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 43 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.058/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 44 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.059/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 45 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.060/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 46 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.061/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 47 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.062/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 48 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.063/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 49 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.064/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 50 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.065/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 51 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.066/49 เก้าอี้แถว 3 ที่นั้ง พร้อมแผ่นเลคเชอร์ ชุดที่ 52 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.สนง.0068/49 โต๊ะสำหรับวางเครื่องผสมสัญญาณเสียง (ห้องคอนโทรล) - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.ฟฟ.015/52 ลำโพงเพดาน ชนิดฝังฝ้า ตัวที่ 1 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.ฟฟ.016/52 ลำโพงเพดาน ชนิดฝังฝ้า ตัวที่ 2 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.ฟฟ.017/52 ลำโพงเพดาน ชนิดฝังฝ้า ตัวที่ 3 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.ฟฟ.018/52 ลำโพงเพดาน ชนิดฝังฝ้า ตัวที่ 4 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.ฟฟ.019/52 ลำโพงเพดาน ชนิดฝังฝ้า ตัวที่ 5 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.ฟฟ.020/52 ลำโพงเพดาน ชนิดฝังฝ้า ตัวที่ 6 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.ฟฟ.021/52 ลำโพงเพดาน ชนิดฝังฝ้า ตัวที่ 7 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.ฟฟ.022/52 ลำโพงเพดาน ชนิดฝังฝ้า ตัวที่ 8 - ห้องเรียนสโลป
LAW ว.ฟฟ.023/52 Access Point F30U184008752 ห้องเรียนสโลป
ว.สนง.001/ผลิตแพทย์/2551/HU ชั้นไม้แบบ 4 ชั้น ใส่แฟ้ม - น.ส.คนัมพร เตชาชาญ
ว.สนง.003/ผลิตแพทย์/2551/HU ชั้นไม้แบบ 4 ชั้น พร้อมชั้นเอียง 4 ชั้น - น.ส.คนัมพร เตชาชาญ
ว.ฟฟ.004/รด.ผพ.2553/HU เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน CP-2011014840 น.ส.คนัมพร เตชาชาญ
ว.สนง.163/รายได้2557/HU ตู้ไม้-จ้างทำตู้ไม้คืนหนังสือ - น.ส.คนัมพร เตชาชาญ
ว.สนง.549//รด.2561/HU ตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู จำนวน 2 ตู้ (ตู้ที่ 1) - น.ส.คนัมพร เตชาชาญ
ว.สนง.550/รด.2561/HU ตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู จำนวน 2 ตู้ (ตู้ที่ 2) - น.ส.คนัมพร เตชาชาญ
ว.สนง.030/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 30 7EAWM007844 Miss Sandar Aye
ว.สนง.007/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 7 7EAWM007974 อ.สุนุนทา
ว.สนง.009/48/HU โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ - ผศ.วิรัช
ว.สนง.094/ผลิตแพทย์2552/HU ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต Mr.Hsoung Oo
LAW ว.สนง.005/49 พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว - ห้องพักอาจารย์ 4203
ว.สนง.031/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 31 7EAWM010122 Mr.Hsoung Oo
ว.สนง.032/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 32 7EAWM108389 อ.วิจิตร คริเสถียร
ว.คต.023/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW818778 อ.วิจิตร คริเสถียรMr. Hsoung Oo
ว.สนง.026/48/HU โทรศัพท์สายเดี่ยว สีขาว 6FBFC591948 สิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์
ว.ฟฟ.001/รด.2552ภาษาญี่ปุ่น/HU เครื่องบันทึกเสียง (IC AUDIO RECORDER) A01881045 สาขาภาษาญี่ปุ่น
ว.ฟฟ.002/รด.2552ภาษาญี่ปุ่น/HU เครื่องบันทึกเสียง (IC AUDIO RECORDER) A01881046 สาขาภาษาญี่ปุ่น
ว.ฟฟ.003/รด.2552ภาษาญี่ปุ่น/HU เครื่องบันทึกเสียง (IC AUDIO RECORDER) A01881049 สาขาภาษาญี่ปุ่น
ว.คต.005/รายได้2555/HU เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ (28หน้า/นาที) AL18010703B0 มาโนช แตงตุ้ม
ว.คต.015/รายได้2555/HU Harddisk USB External 3.5 WCAZAE891379 ศิรินภา (ภาคตะวันออก)
ว.สนง.114/รายได้2555/HU ตู้เหล็ก 2 บานเปิด ภาษาตะวันออก
ว.สนง.115/รายได้2555/HU ตู้เหล็ก 2 บานเปิด ภาษาตะวันออก
ว.สนง.117/รายได้2555/HU ตู้เหล็ก 2 บานเปิด ภาษาตะวันออก
ว.สนง.120/รายได้2555/HU ตู้เก็บเอกสารขนาด 15 ลิ้นชัก - สิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์
ว.คต.024/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW817452 ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ
ว.สนง.011/รายได้2556/HU บอร์ดอลูมิเนียมล้อเลื่อน ขนาด 1.50*1.00 เมตร - ภาษาตะวันออก
ว.สนง.045/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 45 7EAWM006015 ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ
LAW ว.สนง.005/49 พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว - ห้องสนง.นิติศาสตร์
LAW ว.สนง.007/54 ตู้เก็บกุญแจ 100 ลูก - ห้องสนง.นิติศาสตร์
LAW ว.สนง.005/49 พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว - ห้องพักอาจารย์
ว.สนง.118/รายได้2555/HU ตู้เหล็ก 2 บานเปิด Mr.Jun Matsubara
ว.สนง.147/แผ่นดิน2556/HU ตู้เลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต อ.สุวพรรณ
ว.สนง.009/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 9 7EAWM009140 ดร.อัจฉรา อึ้งตะกูล
ว.สนง.002/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 2 7EAWM108420 อ.สุวพรรณ ครุฑเมือง
ว.สนง.003/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 3 7EAWM108447 Mr.Jun Matsubara
ว.สนง.113/รายได้2555/HU ตู้เหล็ก 2 บานเปิด ห้องเก็บของญี่ปุ่น
ว.สนง.145/แผ่นดิน2556/HU ตู้เลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต Ms.Kaori Morimoto
ว.สนง.146/แผ่นดิน2556/HU ตู้เลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต ห้องพักอาจารย์
ว.สนง.006/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 6 7EAWM108460 ห้องพักอาจารย์
ว.สนง.111/รายได้2555/HU ตู้เหล็ก 2 บานเปิด - ห้องเก็บของญี่ปุ่น
ว.สนง.112/รายได้2555/HU ตู้เหล็ก 2 บานเปิด ห้องเก็บของญี่ปุ่น
ว.สนง.148/แผ่นดิน2556/HU ตู้เลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ
ว.สนง.149/แผ่นดิน2556/HU ตู้เลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต Ms.Saori Koga
ว.สนง.150/แผ่นดิน2556/HU ตู้เลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต Mr.Masashi
ว.สนง.001/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 1 7EAWM007379 ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ
ว.สนง.004/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 4 7EAWM108414 Miss.Saori Koga
ว.สนง.005/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 5 7EAWM108390 Mr.Masashi Okumura
ว.สนง.008/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 8 7EAWM108410 ดร.ศิรินุฃ คูเจริญไพบูลย์
ว.สนง.044/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 44 7EAWM008168 Mr.Hiroki Miyazaki
ว.สนง.437/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.438/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.439/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.440/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.441/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.442/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.443/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.444/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.445/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.446/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.447/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.448/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.449/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.450/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.451/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.452/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.453/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.454/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.455/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.456/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.457/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.458/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.459/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.460/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.461/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.462/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.463/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.464/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.465/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.466/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.467/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.468/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.469/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.470/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.471/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.472/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.473/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.474/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.475/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.476/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.477/รด.2561/HU เก้าอี้ประชุม - ห้องประชุม
ว.สนง.003/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.004/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.005/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.006/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.007/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.008/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.009/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.010/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.011/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.012/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.013/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.014/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.015/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.016/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.017/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.018/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.019/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.020/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.021/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.022/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.123/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.124/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.125/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.126/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.127/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.128/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.129/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.130/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.131/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.132/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.133/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.134/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.135/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.136/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.137/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.138/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.139/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.140/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.141/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.142/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.143/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.144/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.145/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.146/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.147/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.148/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.149/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.150/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.151/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.152/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.153/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.154/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.155/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.156/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.157/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.158/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.159/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.160/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.161/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.162/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
LAW ว.ฟฟ.009/52 ตู้ลำโพงช่วยสอน - ห้องเรียน
ว.สนง.023/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.024/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.025/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.026/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.027/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.028/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.029/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.030/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.031/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.032/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.033/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.034/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.035/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.036/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.037/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.038/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.039/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.040/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.041/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.042/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.163/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.164/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.165/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.166/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.167/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.168/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.169/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.170/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.171/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.172/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.173/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.174/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.175/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.176/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.177/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.178/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.179/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.180/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.181/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.182/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.183/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.184/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.185/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.186/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.187/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.188/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.189/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.190/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.191/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.192/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.193/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.194/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.195/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.196/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.197/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.198/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.199/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.200/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.201/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.202/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
LAW ว.ฟฟ.010/52 ตู้ลำโพงช่วยสอน - ห้องเรียน
ว.สนง.043/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.044/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.045/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.046/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.047/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.048/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.049/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.050/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.051/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.052/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.053/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.054/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.055/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.056/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.057/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.058/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.059/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.060/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.061/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.062/รด.2561/HU โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ห้องเรียน
ว.สนง.203/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.204/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.205/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.206/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.207/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.208/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.209/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.210/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.211/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.212/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.213/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.214/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.215/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.216/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.217/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.218/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.219/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.220/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.221/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.222/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.223/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.224/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.225/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.226/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.227/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.228/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.229/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.230/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.231/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.232/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.233/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.234/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.235/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.236/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.237/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.238/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.239/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.240/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.241/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.242/รด.2561/HU เก้าอี้เบาะโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม - ห้องเรียน
ว.สนง.051/รายได้2554/HU โต๊ะปฎิบัติการพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ) - อ.ธนัฏฐา จันทร์เต็ม
ว.สนง.051/รายได้2554/HU(1) โต๊ะปฎิบัติการพร้อมเก้าอี้ (เก้าอี้) - อ.ธนัฏฐา จันทร์เต็ม
ว.สนง.116/รายได้2555/HU ตู้เหล็ก 2 บานเปิด Mr.Robertus Pujo Leksono
ว.สนง.157/แผ่นดิน2557/HU ตู้บานเลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต อ.ธนัฏฐา จันทร์เต็ม
ว.สนง.033/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 33 7EAWM009019 Mr.Robertus Pujo Leksono
ว.สนง.034/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 34 7EAWM008199 Miss.Nguyen Thi Thuy Linh
ว.สนง.035/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 35 7EAWM008198 อ.ธนัฏฐา จันทร์เต็ม
ว.สนง.048/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 48 7EAWM009145 รัตนาภรณ์
ว.สนง.049/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 49 7EAWM108509 ดร.จิตติมา นาคีเภท
ว.สนง.133/54/SOC กล้องวงจรปิด
ว.สนง.132/54/SOC กล้องวงจรปิด -
ว.คต.048/52/SOC ตัวแปลงสัญญา PC to TV Q852ACRB000231
ว.สนง.192/50/SOC โต๊ะทำงาน 1.50 ม. -
ว.สนง.175/55/SOC โต๊ะประชุมแบบต่อตรง -
ว.สนง.405/รด.2561/HU รถเข็นของ จำนวน 3 คัน - 135
ว.งบ.008/รด.2561/HU รถเข็นที่เก็บชุดทำความสะอาด 135
ว.งบ.010/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 10 17060185017 ฝั่งตะวันตก
ว.งบ.020/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 20 17060185028 HU5 ชั้น 2
ว.งบ.011/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 11 17060185018 ฝั่งตะวันตก
ว.งบ.015/2560/HU เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ 15 17060185023 HU5 ชั้น 3
ว.สนง.015/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 15 7EAWM008160
ว.สนง.080(1)/49/MIS เก้าอี้ -
ว.คต.025/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW817679
ว.สนง.023/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 23 7EAWM009117
ว.คต.026/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW817677
ว.สนง.036/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 36 7EAWM008126
ว.คต.027/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW817453
ว.สนง.138/แผ่นดิน2556/HU ตู้เลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต
ว.สนง.026/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 26 7EAWM009039 รศ.ดร.ธัญญา
ว.สนง.069/MIS/51 เก้าอี้สำนักงานบุหนัง - รศ.ดร.ธัญญา
ว.สนง.117(1)/49/MIS เก้าอี้ - รศ.ดร.ธัญญา
ว.คต.028/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น Pro M12w VNCW719537
ว.สนง.156/แผ่นดิน2557/HU ตู้บานเลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต - อ.ลาวัลย์
ว.สนง.014/2560/HU เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย เครื่องที่ 14 7EAWM007849 ผศ.ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์
ว.สนง.068/MIS/51 เก้าอี้สำนักงานบุหนัง -
ว.สนง.096(1)/49/MIS เก้าอี้ - อ.ลาวัลย์
ว.คต.029/รด.2561/HU เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ VNCW818772
ว.สนง.323/รด.2561/HU เก้าอี้แลคเชอร์ - ห้องเรียน
ว.สนง.324/รด.2561/HU เก้าอี้แลคเชอร์ - ห้องเรียน
ว.สนง.325/รด.2561/HU เก้าอี้แลคเชอร์ - ห้องเรียน
ว.สนง.326/รด.2561/HU เก้าอี้แลคเชอร์ - ห้องเรียน
ว.สนง.327/รด.2561/HU เก้าอี้แลคเชอร์ - ห้องเรียน
ว.สนง.328/รด.2561/HU เก้าอี้แลคเชอร์ - ห้องเรียน
ว.สนง.329/รด.2561/HU เก้าอี้แลคเชอร์ - ห้องเรียน
ว.สนง.330/รด.2561/HU เก้าอี้แลคเชอร์ - ห้องเรียน
ว.สนง.331/รด.2561/HU เก้าอี้แลคเชอร์ - ห้องเรียน
ว.สนง.332/รด.2561/HU เก้าอี้แลคเชอร์ - ห้องเรียน
ว.สนง.333/รด.2561/HU เก้าอี้แลคเชอร์ - ห้องเรียน
ว.สนง.334/รด.2561/HU เก้าอี้แลคเชอร์ - ห้องเรียน
ว.สนง.335/รด.2561/HU เก้าอี้แลคเชอร์ - ห้องเรียน
ว.สนง.336/รด.2561/HU เก้าอี้แลคเชอร์ - ห้องเรียน
ว.สนง.337/รด.2561/HU เก้าอี้แลคเชอร์ - ห้องเรียน
ว.สนง.338/รด.2561/HU เก้าอี้แลคเชอร์ - ห้องเรียน
ว.สนง.339/รด.2561/HU เก้าอี้แลคเชอร์ - ห้องเรียน
ว.สนง.340/รด.2561/HU เก้าอี้แลคเชอร์ - ห้องเรียน
ว.สนง.341/รด.2561/HU เก้าอี้แลคเชอร์ -