ระบบแจ้งซ่อมบำรุง

แจ้งซ่อม

เช่น ระบบไฟฟ่า ห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบได้มีการสำเนาเมล์ให้กับผู้แจ้งซ่อมด้วยอีกทางหนึ่ง

รายการแจ้งซ่อม

วันที่/เวลา รายการแจ้งซ่อม ผู้แจ้ง สถานะ ผู้ปฏิบัติ
20 ธ.ค. 2562
10:00
แก้ไขเครื่องคอมเปิดไม่ติด มาโนช แตงตุ้ม คณาวุฒิ
18 ธ.ค. 2562
09:00
ลง Windows 10 for Notebook คณาวุฒิ หริรักษ์ คณาวุฒิ
17 ธ.ค. 2562
09:30
แก้ไขสแกนงานมีเส้น สิริกาญจน์ ยอดบุรี คณาวุฒิ
16 ธ.ค. 2562
10:00
แก้ไขปริ้นไฟล์ PDF ไม่ออก ดร. พงศกร Phongsakorn เมธีธรรม Methitham คณาวุฒิ
13 ธ.ค. 2562
13:00
จัดห้องบริการวิชาการ มานพ แตงตุ้ม คณาวุฒิ
13 ธ.ค. 2562
10:00
ลำโพงใช้งานไม่ได้ แก้วตา สาลีโภชน์ คณาวุฒิ
12 ธ.ค. 2562
13:00
จัดสถานที่งานปล่อยของ ณัฎฐพัชร์ วรกุลวรรธนะ คณาวุฒิ
12 ธ.ค. 2562
09:00
จัดบูทงานขายหนังสือที่หอสมุดมหาวิทยาลัย สุรีย์พร ชุมแสง คณาวุฒิ
11 ธ.ค. 2562
09:00
ย้ายห้องพี่แหม่มอัจวรรณ มานพ แตงตุ้ม คณาวุฒิ
9 ธ.ค. 2562
10:00
ติดตั้งโปรแกรมเครื่องสแกนเนอร์ ณัฎฐพัชร์ วรกุลวรรธนะ คณาวุฒิ
แจ้งซ่อม, ดำเนินการซ่อม, ส่งร้านค้าซ่อม, เสร็จสิ้น