ระบบแจ้งซ่อมบำรุง

แจ้งซ่อม

เช่น ระบบไฟฟ่า ห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบได้มีการสำเนาเมล์ให้กับผู้แจ้งซ่อมด้วยอีกทางหนึ่ง

รายการแจ้งซ่อม

วันที่/เวลา รายการแจ้งซ่อม ผู้แจ้ง สถานะ ผู้ปฏิบัติ
1 ส.ค. 2562
09:51:32
1 Arthur John Pollock
8 ก.ค. 2562
14:00
ติดตั้งโปรแกรม Line ชวนพิศ เทียมทัน คณาวุฒิ
8 ก.ค. 2562
13:00
แก้ไข Net เล่นไม่ได้ อรทัย ชินอัครพงศ์ คณาวุฒิ
8 ก.ค. 2562
09:00
เปลี่ยนเครื่องปริ้นใหม่ สุรีย์พร ชุมแสง คณาวุฒิ
4 ก.ค. 2562
13:00
ลง windows 10 ห้องเรียน มานพ แตงตุ้ม คณาวุฒิ
4 ก.ค. 2562
09:00
ลง windows 10 ห้องเรียน มานพ แตงตุ้ม คณาวุฒิ
3 ก.ค. 2562
15:33:46
ติดตั้งระบบถ่ายทอดสด skype ห้อง hu6110 จุฑามาศ บุญชู คณาวุฒิ
3 ก.ค. 2562
13:00
แก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ศศิวรรณ นาคคง คณาวุฒิ
3 ก.ค. 2562
10:00
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อาจารย์ วิรัช นิยมธรรม คณาวุฒิ
3 ก.ค. 2562
09:00
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อาจารย์ ณัฐวัฒน์ สิทธิ คณาวุฒิ
แจ้งซ่อม, ดำเนินการซ่อม, ส่งร้านค้าซ่อม, เสร็จสิ้น