ฐานข้อมูลบุคคล: Miso Yoon

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2013 - 2017 ปริญญาตรี B.A. (Korean Language and Literature) Korean National University of Transportation, Korea
2017 - 2019 ปริญญาโท M.A. (Korean Education) Ewha Womans University, Korea