ฐานข้อมูลบุคคล: Boram Lee

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2012 - 2017 ปริญญาตรี B.A. (Korean Language and Literature) Seowon Universtiy, Korea
2017 - 2019 ปริญญาโท M.A. (Korean Language and Literature) Kyung Hee University, Korea