ฐานข้อมูลบุคคล: ธัช มั่นต่อการ

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2557 - 2562 ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา