ฐานข้อมูลบุคคล: สาทิพย์ เครือสูงเนิน

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2012 ปริญญาโท Intercultural Communication University of Bedfordshire, UK