ฐานข้อมูลบุคคล: คณาวุฒิ หริรักษ์

ข้อมูลส่วนตัว

ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่