รอบการประเมินครั้งที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 กรกฎาคม 2564
ระยะเวลา12 มิถุนายน 2564 ถึง 27 มิถุนายน 2564
username:
password:
 
 
 
Faculty of Humanities, Naresuan University
99 Moo 9 Muang District Phitsanulok 65000
Tel: 055-962090