รอบการประเมินครั้งที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563
ระยะเวลา13 สิงหาคม 2563 ถึง 20 สิงหาคม 2563
username:
password:
 
 
 
Faculty of Humanities, Naresuan University
99 Moo 9 Muang District Phitsanulok 65000
Tel: 055-962090